Anda di halaman 1dari 3

Ringkasan Buku IV SPP

KURIKULUM PENDIDIKAN

Teori pengajaran dan pembelajaran 1. Teori Behaviorisme Pelopor John Broadus Ivan Petrovich Watson (1878- Pavlov 1958) (1849-1939) Pelaziman klasik Albert B (baby 9 bulan) Brkaitan pelaziman dgn kwln emosi manusia. Pelaziman klasik anjing Rangsangan dan gerak balas Edward Lee Thorndike (1874-1949) Pelaziman operan kucing Hbgn antara rgsgn dgn gerak bls akn mnjdi kukuh jika kesan tingkah laku mnyeronokkan atau memuaskan Burhuss Frederic Skinner (19041990) Pelaziman operan Tikus putih Menekankan hasil kesan akibat mmbawa kpd tingkah laku baru, t/l diteruskan atau diulang dan sebaliknya.

Aspek Nama teori Bhn ujikaji Asas teori

2. Teori Pembelajaran Sosial - Dpknlkan oleh albert bandura - Menegaskan pembeljrn berlaku dgn cr mmrhati org lain. - 4 elemen penting dlm pmrhtian: a) mbri perhatian b) mngekal maklumat c) mnghasil tingkah laku d) motivasi dan peneguhan 3. Teori konstruktivisme - Murid membina pgetahuan bdsrkn pnglmn - Vygotsky ahli psikologi yg byk mnknkn ttg konstruktivisme 4. Teori kognitif - Menumpukan aspek pemikiran murid - Ahli rasionalis berpgg kpd teori ini.

Mnurut Bloom, ars pngetahuan tbhgi kpd enam: o Pengetahuan o Kefahaman o Aplikasi o Analisis o Sintesis o Penilaian

5. Teori pembelajaran gagne - Diknali juga sbg teori pemprosesan data/mklumat. - Mnurut teori ini individu yg berdepan dgn persekitarannya akan mndpt plbgai rangsangan sma ada secara sdr/ x sdr - Terdpt lapan fasa pss pmbljrn. 6. Teori multiple intelligence - Dperknal olh howard gardner

Ringkasan Buku IV SPP

Lbh kpd aspek kognitif, psikologi, antrapologi dan sosiologi dlm mnjelaskan kecerdasan manusia. 8 kcerdasan iaitu: o Linguistic o Logical o Kinestetik o Visual o Muzik o Interpersonal o Intrapersonal o Naturalis

7. Teori humanism - Pmbljrn mnusia bgntung kpd emosi dan perasaan. o Model Robert glazer o Model taba o Model latihan terus o Model inkuiri Kurikulum prasekolah 4 prinsip: o Perkmbgn diri secara mnyluruh dan bersepadu o Pmbljrn yg menggembirakan o Pengalaman pembelajaran yg bermkna o Pendidikan spnjg hyt Komponen pmbljrn o Bhsa dan komunikasi o Pkmbgn kognitif o Kerohanian dan moral o Prkmbgn sosioeko o Pkmbgn fizikal o Kreativiti dan estetika Kurikulum baru sekolah rendah (KBSR)

Mtlmtnya utk mmstikan pkmbgn potensi murid secara mnyeluruh, seimbang dan bersepadu. Ant tujuan pndidikan sek rendah: o Kuasai kem. Asas o Kuasai kem. Berfikir o Peroleh ilmu pngetahuan Ciri ciri KBSR: o Kmhiran berfikir o Nilai mrentasi kurikulum o Patriotisme mrentas kuriklm o Bhsa mlyu mrnts kuriklm o Penilaian berterusan o Strategi berpusatkan murid o Pemulihan dan pengayaan o Kemhiran asas 3 M Tiga bidang utama: o Bdg komunikasi o Bdg manusia dan alam sekeliling o Bdg pkmbgn diri individu Kurikulum bersepadu sekolah Menengah KBSM Peneknn kpd pkmbgn potensi indvidu secara mnyeluruh, seimbang dan bersepadu. Kesinambungn kpd kandungn tiga bidang utama KBSR. Objektif o Murid mnguasai kem interaksi o Beri peluang pljr mmhami alm sosial dan fizikal. o Pmbljrn ke arh mmhami diri. Kurikulum kursus perguruan lepasan ijazah Mtlamtnya:

Ringkasan Buku IV SPP

o Mluaskan keintelektualan dlm bdg bkaitan o Mluaskan kesedrn dan kfhmn dlm bdg bkaitan o Lbh brdikari dn bkrjasama o Bersedia utk bekerja Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sekolah Rendah (KPLI )(R) o Dpknlkan pd 2003 o Utk mltih guru siswazah dlm bdg pguruan sk.rndh Pengurusan kurikulum Pengurusan kurikulum sekolah o Jwntkuasa kurikulm sek. btindk sbg bdn akademik yg brperanan mmstikan plksanaan kurikulum sek dgn bksn. Dsr kurikulum sekolah o Mnntukan dan mnyelaras sgala dsr kurikulum sek. spy selari dgn dsr yg dittpkn olh jpn/kpm. Program j-Qaf Idea Tun dato Abdullah ahmad badawi Program utk mperkasa pend. Islam mllui pnekanan khusus dlm pngjrn jawi, al quran, bhsa arab dan fardhu ain. Mmpyai model dan modul sendiri Antara objektif: o Mgusai bcaan al quran dan tulisan jwi o Khatam al quran o Kuasai bhsa arab o Mantapkan fardhu ain

Kia2m Program kelas intervensi asas mmbca dan menulis Mmbntu murid thn satu mnguasai kem asas bhasa melayu Dijlnkan selama tiga hingga enam bulan