Anda di halaman 1dari 6

PELAN TINDAKAN "PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES" UNTUK PROGRAM "OPS-ENGLISH (JANUARI - MEI 2014) PELAN TINDAKAN SEKOLAH BIL

INTERVENSI 1 "Lesson Study " Kitaran 1 SASARAN Guru Tingkatan 1 Bahasa Inggeris

2 "Video Critiques"

Guru Tingkatan 1 Bahasa Inggeris

NG COMMUNITIES" UNTUK PROGRAM "OPS-ENGLISH (JANUARI - MEI 2014)

TINDAKAN 1. Membuat taklimat dengan semua guru 2. Mengadakan mesyuarat penyelarasan 3. Melaksanakan Kitaran 1 Lesson Study 4. Pemilihan Guru dan Kelas 5. Bengkel membuat "Lesson Plan" 4. Membuat laporan 1. Membuat taklimat dengan semua guru 2. Mengadakan mesyuarat penyelarasan 3. Merakam video

TARIKH 26 Februari 2014

26 Februari 2014

4. Pemilihan Guru dan Kelas 5. Perbincangan Video Critiques 4. Membuat laporan

Perbincangan Video Critiques semasa Mesyuarat Panitia (7 Mac 2014)

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Ketua Panitia / Penyelaras OPS-English Penyelaras PLC

PENCAPAIAN

Ketua Panitia / Penyelaras OPS-English Penyelaras PLC

PELAN TINDAKAN "PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES" UNTUK PROGRAM "OPS-ENGLISH (JANUARI - MEI 2014) PPD : MIRI INTERVENSI BIL SASARAN Semua 12 sekolah OPSEnglish 1 Taklimat PLC- OPS- ENGLISH Pelaksanaan dan Pemantauan 2 "Lesson Study " Kitaran 1

Guru Tingkatan 1 Bahasa Inggeris

Pelaksanaan dan Pemantauan 2 "Video Critiques"

Guru Tingkatan 1 Bahasa Inggeris

3 OPS English Show and Tell Day Pameran

Semua sekolah

ES" UNTUK PROGRAM "OPS-ENGLISH (JANUARI - MEI 2014) TINDAKAN 1. Membuat taklimat PLC 2. Penyelarasan Peringkat Sekolah 1. Membuat taklimat dengan semua guru 2. Mengadakan mesyuarat penyelarasan 3. Melaksanakan Kitaran 1 Lesson Study 4. Pemilihan Guru dan Kelas 5. Bengkel membuat "Lesson Plan" 4. Membuat laporan 1. Membuat taklimat dengan semua guru 2. Mengadakan mesyuarat penyelarasan 3. Merakam video TARIKH 10 Februari 2014

26 Februari 2014

26 Februari 2014

4. Pemilihan Guru dan Kelas 5. Bengkel membuat "Lesson Plan" 4. Membuat laporan 1. Perkongsian Amalan Terbaik 22 Mei 2014 2. Pemberian Sijil Penyertaan kepada sekolah dan guru terlibat.

Perbincangan Video Critiques semasa Mesyuarat Panitia (7 Mac 2014)

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB UPA

PENCAPAIAN

Ketua Panitia / Penyelaras OPS-English Penyelaras PLC

Ketua Panitia / Penyelaras OPS-English Penyelaras PLC

UPA