Anda di halaman 1dari 2

Ujian Topikal 1/ 2014 Analisis Markah Ujian Topikal 1 KELAS 5D 5E 5F 5G GURU SUBJEK LORRINE LORRINE LORRINE FRENYSIA A+ A A1 1 B+ 3 2 B 2 2 C+ 6 5 1 C 5 6 D 3 6 2 E 5 4 G 11 20 31 24 % LULUS

69.44 56.52 8.82 0% % GAGAL 30.56 43.48 91.18 100% GPMP 6.64 7.20 8.76 9 BIL CALON 36 46 36 25 TIDAK HADIR -

Analisis SWOT Strength 1. Pelajar mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti kelas 2. Pelajar buat latihan dan tugasan yang diberikan oleh guru 3. Dapat membahagikan masa dengan baik semasa menjawab soalan peperiksaan 4. Kemudahan peralatan ICT dan LCD 5. Hubungan Pelajar dan guru baik 6. Pelajar menguasai asas 3M 7. Guru 100% terlatih 8. Guru mempunyai pengalaman mengajar sains menengah sekurang-kurangnya 5 tahun Weekness 1. Pelajar kurang Kemahiran Menjawab Soalan KPS (Kemahiran Proses Sains) 2. Pelajar mempunyai aktiviti luar yang memerlukan mereka keluar semasa waktu P & P menyebabkan pelajar tersebut tidak dapat mengikuti P & P serta ketinggalan beberapa subtopik yang penting. (cth; sukan) 3. 80% pelajar kurang berminat untuk belajar (tidak bermotivasi seperti tidak membawa buku teks dan alat tulis yang mencukupi) 4. Pengajaran dan pembelajaran guru yang kurang berkesan terutamanya bagi pelajar lemah Threats 1. Kurangnya sokongan daripada ibubapa khususnya dalam menggalakan pelajar menyiapkan latihan atau kerja rumah 2. Pertukaran masuk pelajar bermasalah disiplin dari sekolah lain 3. Kehadiran pelajar ke sekolah kurang memuaskan atau ponteng kelas

Opportunities 1. PIBG membiayai dan menyokong aktiviti peningkatan akademik sekolah (sumber kewangan mencukupi) 2. Murid tinggal berdekatan dengan sekolah manakala bagi pelajar jauh pelajar diberi peluang untuk tinggal di asrama 3. Semangat kolektif dan positif daripada guru dalam memberi pendapat dan idea dalam pengajaran dan pembelajaran 4. Kesanggupan guru untuk berkerja lebih masa

Usaha Penambahbaikan: Bil 1 Aktiviti Aktiviti dijalankan Kemahiran Menjawab soalan KPS: Kekerapan guru sains teras membimbing pelajar menggunakan teknik dengan betul ketika menjawab soalan. (contoh: menjawab soalan hipotesis, member inferens, memberi definisi operasi, etc) Program Kelas Tambahan Setiap Hari Sabtu Program Memperkasa Pelajar Cemerlang [Latih tubi] Memperbanyakkan kaedah pembelajaran yang memerlukan pelajar mengambil bahagian secara aktif. - Simulasi/kaedah lakon semula - Pembentangan melalui kaedah gambarajah Program Peningkatan GALUS (soalan Bentuk KPS) Hands On Activities (5 kali setahun)

2 3 4

5 6