Anda di halaman 1dari 7

Tahun 5 Gemilang Ujian SEGAK

BIL Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Jantina L L L L L L L L L L L L L L L P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

BMI N BBB BB KB BBB BB N N KB BB BBB N BBB BBB NIL BBB KB N BBB KBB KB BBB BB BBB N BB KB BB BB BBB N BBB N N

NTB 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 4 1 2 1 NIL 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 1 3 3 3 3 4

TT/S 5 3 3 5 3 4 5 5 5 1 4 5 5 5 NIL 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5 5 5

RTS 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 NIL 3 3 5 1 5 3 5 3 4 1 1 5 2 2 3 3 2 5 1

JM 2 2 3 5 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 NIL 2 2 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2

GRED C D C A D C D C C D B C C C NIL D C C D C C B C C D C C D D D D D B C

PETUNJUK BB BBB N KB

BERAT BERLEBIHAN BERISIKO BERAT BERLEBIHAN NORMAL KURANG BERAT

MURID LELAKI

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama

Jantina L L L L L L L L L L L L L L L

BMI N BBB BB KB BBB BB N N KB BB BBB N BBB BBB NIL

NTB 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 4 1 2 1 NIL

TT/S 5 3 3 5 3 4 5 5 5 1 4 5 5 5 NIL

RTS 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 NIL

JM 2 2 3 5 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 NIL

GRED C D C A D C D C C D B C C C NIL

MURID PEREMPUAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NAMA JANTINA P P P P P P P P P P P P P P P P P P P BMI NTB TT/S RTS JM GRED BBB 2 4 3 2D KB 2 5 3 2C N 2 5 5 1C BBB 3 5 1 1D KBB 3 5 5 1C KB 4 4 3 2C BBB 2 5 5 3B BB 3 5 3 2C BBB 3 3 4 3C N 3 4 1 1D BB 4 5 1 2C KB 2 3 5 2C BB 4 4 2 1D BB 1 5 2 1D BBB 3 3 3 1D N 3 3 3 1D BBB 3 5 2 1D N 3 5 5 2B N 4 5 1 2C

STATISTIK UJIAN SEGAK 2014 PENGGAL 1

TAHUN: TARIKH UJIAN: UMUR: BIL CALON: BIL AMBIL:

5 GEMILANG 23-Apr-14 11 TAHUN 34 ORANG 33 ORANG UJIAN BMI

KURANG BERAT L P 2 3

NORMAL L 4

P 5

RISIKO BERAT LEBIH L P 5 6

BERAT LEBIH L P 3 4

GRED A L 1 P 0 L 1

GRED B

KESELURUHAN GRED C P L P 2 8 9

GRED D L 4 P 8

SKOR 1 L 4 P 1

UJIAN NAIK TURUN BANGKU SKOR 2 SKOR 3 L P L P 4 5 5 9 UJIAN TEKAN TUBI SKOR 2 SKOR 3 L P L P 0 0 3 4 UJIAN RENGKUK TUBI SEPARA SKOR 2 SKOR 3 L P L P 0 3 0 6 UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR SKOR 2 SKOR 3 L P L P 4 8 3 2

SKOR 4 L 1 P 4

SKOR 1 L 1 P 0

SKOR 4 L 2 P 4

SKOR 1 L 1 P 4

SKOR 4 L 3 P 1

SKOR 1 L 4 P 9

SKOR 4 L 0 P 0

GRED E L 0 P 0

SKOR 5 L 0 P 0

SKOR 5 L 8 P 11

SKOR 5 L 10 P 5

SKOR 5 L 1 P 0