Anda di halaman 1dari 3

Bil

Aktiviti PT 1 Penyediaan proposal Refleksi pnp 1 Refleksi pnp 2 Mengenal pasti masalah dan fokus kajian Menganalisis masalah Menjalankan tinjauan literatur Menulis objektif dan soalan kajian Menetapkan kumpulan sasaran Perancangan langkah-langkah tindakan Perancangan langkah-langkah tindakan Perancangan kaedah mengumpul data Anggaran kos kajian

Febuari M1 M2

M3

M4

Mac M1 M2

Apr M3 M4

Mei

Jun

Jul

Og

Sep

Okt

Catatan

1 2 2

18

24 24 3-7 1014

3 4 5 6 7

10

11

12 13 14 15

16 17

18

19

20

Menjilid dan menghantar dua naskah kulit keras jenis two-sheet card (penyelia, penilai pertama) PT2 Amali (Perlaksanaan kajian) Intervensi dalam P&P. Analisis data Penulisan laporan kajian Menghantar 3 naskah laporan kulit nipis (penyelia, penilai pertama, penilai kedua) Seminar PT/pembentangan Penambahbaikan penulisan pelaporan Menjilid thesis/ pengesahan penyelia Menghantar 4 naskah hard copy Menghantar borang tuntutan elaun thesis