Anda di halaman 1dari 7

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN: NAMA SEKOLAH: KELAS: MATA PELAJARAN: NAMA GURU MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

Arahan: 1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid. 2. Sila pilih jantina murid. 3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
BIDANG/TAJUK

JANTINA

BIL

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

Tilawah Al-Quran - Bacaan

Tilawah Al-Quran - Kefahaman

Tilawah Al-Quran - Kefahaman Hadis

Tilawah Al-Quran - Hafazan

BAND 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX 2 3 4 5 6 1 2

BAND 3 4 5 6 1 2

BAND 3 4 5 6 1 2

BAND 3 4 5 6

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN NAMA SEKOLAH KELAS MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0 0 0 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 0

* Murid menguasai Band Tertinggi JANTINA BIL NO. MYKID/ SURAT BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX BIDANG/TAJUK 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL


TAHUN PERSEKOLAHAN NAMA SEKOLAH KELAS MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0 0 0 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 0

BIL

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/ DOKUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX

JANTINA

NAMA MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0 PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 TAHUN

Nama Murid : A No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1 Tingkatan :

GRED PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BIDANG/TAJUK BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

Tilawah Al-Quran - Bacaan

#N/A

Tilawah Al-Quran - Kefahaman

#N/A

Tilawah Al-Quran - Kefahaman Hadis

#N/A

Tilawah Al-Quran - Hafazan 0 Ulum Syar'iah - Aqidah

#N/A

#N/A

Ulum Syar'iah - Ibadah

#N/A

Ulum Syar'iah - Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam dan Keunggulan Tokohtokoh Islam

#N/A

Ulum Syar'iah - Adab dan Akhlak Islamiah

#N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi

...................... 0 (Guru Mata Pelajaran) 27 April 2014