Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA KECERIAAN ALAM SEKITAR SJK(C) ST.

PETER TELIPOK 2012

PENDAHULUAN: Persekitaran kelas dan sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan kecintaan serta kerjasama yang tinggi dikalangan warga sekolah. Keceriaan dan kebersihan kawasan kelas dan sekolah adalah penting bagi meningkat mutu pendidikan kerana mempunyai iklim kelas dan sekolah yang ceria, tenang dan selesa ke arah tercapainya Visi dan Misi sekolah. Di masa yang sama semangat kecintaan terhadap kelas dan sekolah dapat dipupuk dengan meletakkannya sebagai matlamat yang utama di samping dapat menceriakan lagi kelas.

RASIONAL:

Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. uasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . !ni adalah sejajar dengan "alsa#ah Pendidikan $egara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

MATLAMAT: Memastikan bilik darjah sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan ceria serta lengkap dengan maklumat pembelajaran supaya pelajar dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Disamping itu juga pertandingan bilik darjah bersih dan ceria akan melahirkan rasa tanggungjawab dan kerjasama di antara pelajar di dalam sesebuah kelas.

OBJEKTIF: %. Memastikan bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria &. Menjadikan bilik darjah sebagai bilik ilmu dimana setiap bilik darjah dikehendaki menyediakan sudut bacaan masing'masing. (. Membina rasa tanggung jawab dan kerjasama diantara pelajar di dalam kelas ). Membina semangat persaingan yang sihat diantara kelas'kelas

*. Memberi pendedahan kepada Ketua kelas dan +,K Keceriaan bilik darjah mengenai pengurusan dan kepimpinan. -. Menjadikan bilik darjah sebagai tempat yang selamat sepanjang pelajar berada di sekolah.

SASARAN: ' emua murid

PELAKSANAAN: .arikh .empat / &* ,ulai 0 &1 ,ulai &2%% / ,K345 t. Peter .elipok

ANGGARAN PERBELANJAAN:
Perkara Mounting 6oard 4ard 6oard 8am Uhu .ali $ilon Double .ape 8litter 7M 2.-2 %& ;.&2 ided 7M &.*2 7M ).*2 7M &.92 7M%.&2 %2 & meter : %& %* %*.22 )*.22 -;.&2 %9.22 Harga 7M %).22 Kuantiti ) Ko *-.22

Penyapu Mop ( abun 8unting

7M9.22 7M%

%& %&

1-.22 %*-.22

7M%.*2 7M&.*2

%& &) ,UM<+=

%9.22 -2.22 *(9.)2

PENUTUP:

Diharapkan program keceriaan kelas yang akan kami jalankan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya agar kelas'kelas yang terlibat ini, berserta dengan murid'muridnya, akan menerima mana#aat'mana#aat yang dapat dikekalkan dan memberikan kebaikan kepada mereka hingga ke hujung tahun, atau hujung persekolahan mereka, bahkan mungkin hingga hujung hayat mereka.

Anda mungkin juga menyukai