Anda di halaman 1dari 13

Academia de Studii Economice Facultatea de Comert

Tehnologii Comerciale

Analiza tehnologiilor comerciale la Mega Image Ion Mihalache

Autori:

Bucuresti, 2010

Cuprins
Introducere.................................................................................................................................pg. 2 Capitolul 1 Prezentarea magazinului.........................................................................................pg. Capitolul 2 Amplasarea magazinului.........................................................................................pg. ! Capitolul Caracteristicile designului e"terior si interior.........................................................pg. # Capitolul ! $estiunea spatiului comercial.................................................................................pg. % Capitolul # &e'nici de etalare a mar(urilor................................................................................pg. ) Concluzii..................................................................................................................................pg. 11

Introducere
*ucrarea +Analiza te'nologiilor comerciale la ,ega Image - Ion ,i'alac'e i.i propune s/ prezinte 0n cele sase capitole ale sale principalele aspecte ale amplasamentului, design1ului e"terior, design1ului interior, gestiunea sortimentului, sistemele de amena2are a spa3iului, gestiunea spaiului, tehnologii de etalare a mrfurilor .i te'nici de merc'andising ale acestui supermar4et. 5n capitolul 1 este realizat/ o scurt/ prezentare a lantului de magazine .i detalii cu pri6ire la pro6enien3a .i destina3ia produselor. Capitolului 0i re6ine o importan3/ mai mare 0ntruc7t sunt prezentate detaliat aspectele designului interior si e"terior.

Cap. 1 Prezentarea magazinului


,ega Image isi propune sa (ie prima alegere a clientilor in ceea ce pri6este alimentele proaspete, calitatea produselor si sortimentatia unica si di6ersi(icata, toate o(erite intr1un mediu am8iant cat mai placut. In tot ceea ce (ace, ,ega Image pune pe primul loc calitatea si prospetimea, alaturi de o am8ianta speci(ica cu un caracter incon(unda8il, originala, menita, in primul rand, sa asigure clientilor con(ort si un acces cat mai (acil la toate produsele o(erite in cadrul unei sortimentatii (oarte 6ariate. In(iintata in 1))#, ,ega Image a (ost una dintre primele retele de supermar4eturi aparute pe piata locala. ,ega Image este mem8ra a 9el'aize $roup, societate in(iintata in Belgia in anul 1:;!. In martie 2000, grupul 8elgian a ac'izitionat #1< din actiunile ,ega Image, ulterior pac'etul de actiuni ma2orandu1se la %0<. *a s(arsitul lunii iunie 200! grupul 8elgian a preluat integral reteaua de magazine ,ega Image. A6and o e"perienta de peste 1!0 de ani in retail, 9el'aize $roup a adus atat o noua identitate 6izuala companiei, e"primata in principal prin sc'im8area logo1ului, cat si o noua 6iziune de dez6oltare. ,ega Image detine pe piata locala doua (ormate de magazine: unele cu supra(ete de apro"imati6 1.000 de metri patrati, si magazine cu un (ormat mai redus, a6and supra(ete de 6anzare de pana la ;00 de metri patrati. ,ega Image se a(la intr1un proces continuu de modernizare, urmand (ocusul companiei pe produse proaspete precum si pe di6ersi(icarea gamei de produse. Prin in6estitii continue in te'nologii per(ormante, cum ar (i cuptoare pentru produse de pani(icatie, rotisoare de ultima generatie, noi tipuri de ra(turi pentru o e"punere cat mai e(icienta a produselor, ,ega Image continua dez6oltarea magazinelor sale pentru a o(eri o e"perienta de cumparaturi cat mai placuta clientilor. In 200% ,ega Image a ac'izitionat reteaua *a Fourmi ce cuprindea 1! supermar4eturi localizate in Bucuresti. In 200) ,ega Image a ac'izitionat ! magazine apartinand Prodas =olding, integrandu1le in reteaua ,ega Image. In decem8rie 200) ,ega Image a lansat un nou concept de supermar4et pe piata romana: >ed ,ar4et 1 un lo? cost supermar4et ce se 8azeaza pe costuri reduse si simplitate. *a s(arsitul anului 200) reteaua ,ega Image cuprindea #2 de supermar4eturi, din care !: in
4

Bucuresti @inclusi6 Il(o6A, unul in Ploiesti, si trei in Constanta, toate respectand linia impusa inca de la intrarea pe piata - calitate si ser6icii la cele mai inalte standarde su8 garantia si semnul unei singure marci: ,ega Image.

Cap. 2 Amplasarea magazinului


Primele aspecte care tre8uie luate in considerare la alegerea amplasamentului, 6izeaza studierea caracteristicilor zonei in care urmeaza a (i amplasat magazinul, analizarea oportunitatii amplasarii intr-un anumit tip de centru comercial @de pro"imitate, de cartier sau principalA, si e6aluarea potentialelor amplasamente in care s1ar putea realiza respecti6a implantare. In cazul supermar4et1ului ,ega Image - Ion ,i'alaec'e, acesta se a(la in pe 8ule6ardul cu acelasi nume, Ion ,i'alac'e, sector 1, Bucuresti. ,agazinul este desc'is de luni pana sam8ata intre orele 0:. 0 si 22.00 si duminica (unctioneaza dupa programul 0:.00121.00. Pentru a a2unge la acest supermar4et e"ist/ mai multe posi8ilit/3i, dat (iind (aptul c/ se a(la pe un 8ule6ard (oarte circulat. Ast(el, se poate a2unge cu tram6aiul !1 sau auto8uzele 00, 20# si 2:2. A6anta2ul principal al acestui magazine este zona de locuinte iar singura concurenta directa care e"ista in zona era magazinul Fourmi de langa Piata 1 ,ai dar care a (ost cumparat de grupul ce conduce si lantul de magazine ,ega Image, iar la capatul 8ule6ardului spre nord e"ista alt magazin ,ega Image. Cel mai aproapiat 'Bpermar4et care ar putea pune pro8leme acestui magazin ar (i Carre(our Cr'ideea dar din cauza tra(icului de pe podul $rant, ma2oritatea locuitorilor din zona pre(era sa1si cumpere produsele de 8aza de la acest supermar4et.
5

Cap. 3 Caracteristiciile designului exterior si interior

esignul exterior Prezentarea e"terioara este modul prin care imaginea (irmei comunica cu clientul, de aceea designul tre8uie sa (ie realizat ast(el incat sa (ie placut clientului. In cadrul designului e"terior distingem urmatoarele componente: (atada, caile de acces, (irma si 6itrarea. !atada magazinului este o (orma ma2ora de promo6are a 6anzarilor pentru comerciantul en1detail. Pentru magazinul ,ega Image aceasta este in linie dreapta, paralel cu a"ul strazii cu e"istenta unor mici 6ize pentru intrare. 9in punct de 6edere al constructiei aceasta este o (atada (ormata numai din geamuri ceea ce permite posi8ilului cumparator sa 6ada aglomeratia din zona caselor de marcat. E"ist/ o singur/ cale de acces 0n magazin, aceasta (iind cu 6edere la strad/. !irma este mi2locul de comunicare e(icienta cu mediul sau e"tern. In cazul supermar4etului nostru aceasta este reprezentata prin 8annere imense de1a lungul (atadei si prin em8lema acestuia reprezentata de un leu. Con(erind (unctie estetica, "itrarea este prezenta si in cadrul supermar4etului ,ega Image. Aceasta este (ormata din geamuri inalte ce permit clientilor sa 6ada in interiorul magazinului.

esignul interior Elementele pricipale ale designului interior sunt: 1Pardoseala @pla(onul in(eriorA 1Peretii interiori 1Pla(onul @planseul superiorA 1Iluminarea 1Accesul relational 1Semnalizarea interioara Pardoseala asigura conditii de intretinere a curateniei si de protectie a mar(urilor e"pusi si a ec'ipamentului comercial e"istent, ast(el pardoseala tre8uie sa (ie: rezistenta la tra(icul intens al clientilor usor de curatat si de uscat, (ara o8stacole pentru clienti si personalul din magazin. Incepand cu partea constructi6a, pardoseala este speci(ica acestor tipuri de magazine si este (ormata din gresie de dimensiuni medii, acesta (iind principalul material (olosit in ast(el de spatii (iind necesara deoarece usureaza curatenia acesteia. Aceasta are un aspect de al81gal8ui pentru a o(eri o rezistenta mai mare la mizeria care se produce din cauza circulatiei intense a clientilor. In zona scarilor pardosela este (ormata din marmura de culoare al81 cenusie. Aici s1a utilizat marmura in loc de gresie, pentru a o(eri mai multa siguranta in cazul unei umezeli a pardoselii, in ciuda di(erentei de culori dintre acestea.

Pla#onul contri8uie la atmos(era incaperilor. Dn scop secundar al pla(onului este de a ascunde instalatia electrica, conductele sanitare si alte elemente de in(rastructura. In superma4etul ,ega Image se pare ca din cauza structurarii acestuia, la parter unde se a(la ma2oritatea produselor alimentare s1a (olosit un pla(on inalt, pentru a crea o am8ianta spatioasa, iar la eta2 s1a (olosit un pla(on 2os din cauza circulatiei scazute a cumparatorilor, pentru reducerea c'eltuielilor cu electricitatea.
7

Pere$ii interiori sunt (olositi pentru a segmenta spatiul magazinului departa2and zonele de 6anzare de cele care spri2ina 6anzarea. 9e regula, sunt (acuti din structuri metalice o8ligatorii si placi din rigips termoizolant reprezentand o modalitate de amena2are care economiseste timp si con(era spatiului un 8un gust. Accesul relational Cu relati6 sunt toate mare, usor ca mai este putin de doar li8era in un este zona

supermar4et,

supra(ata

legumelor si (ructelor, zonele 6izate accesi8ile, e"emplu culoarele dintre ra(turi sunt mari, permitand ast(el circulatia mai multor clienti simultan. Iluminarea se realizeaza prin neoane dispuse in linii de1a lungul magazinului si prin spoturi de dimensiuni mari, dar cele din urma sunt utilizate numai la parterul magazinului, mai ales in zona de iesire a magazinului. %emnalizarea interioar/ este una sla8a deoarece spatiul este relati6 mic in comparatie cu numarul produselor comercializate.

Cap. & 'estiunea spa$iului comercial


Sistemul de amena2are este in(luen3at de mai mul3i (actori, printre care pro(ilul magazinului .i m/rimea acestuia, comportamentul consumatorilor, particularit/3ile zonei comerciale 0n care opereaz/ punctul de 67nzare, o8iecti6ele urm/rite .i 8ugetele permise. ,/rimea, (orma .i modul 0n care este repartizat spa3iul unui magazin indic/ modul 0n care sunt asigurate (unc3iile magazinului si e6entualele dis(unc3ionalita3i 0n acest sens. Procesele des(/.urate 0n cadrul s/lii de 67nzare, (ace parte din categoria proceselor principale ale te'nologiei comerciale .i includ prezentarea produselor@etalare, marcare, pre3uri pe mo8ilierul comercial, demonstra3iiA, 0ncasarea contra6alorii produsului,67nzarea .i eli8erarea produsului.

Importan3a unei utiliz/ri optime a spa3iului unui punct de 67nzare este determinat/ de numeroase considerente, ra3ionale resurs/ comer3uluiE de e"ploatarea semni(icati6e 0n acest sens (iind urm/toarele:moti6e reprezint/ (undamental/ in6esti3iile o83inerea .i o a antrenate care constau 0n (aptul c/ spa3iul

spa3iului comercialE cantitatea de m/r(uri p/strat/ 0n magazin este dependent/ de spa3iul disponi8ilE m/rimea spa3iului e"istent in(luen3eaz/ c'eltuielile cu personalulE o reparti3ie adec6at/ a spa3iilor permite cre.terea renta8ilit/3ii. 5n cazul nostru, spa3iul alocat este speci(ic acestui tip de mgazin, e"ploatarea spa3iului este (/cut/ la ma"imum .i 0n condi3ii optime. Elementele decorati6e, nu 0ncarc/ am8ientul, .i nici nu pericliteaz/ zona de acces sau de prezentare a m/r(urilor A6and in 6edere ca ,ega Image este doar un supermar4et putem spune ca gestiunea spatiului este una destul de 8una a6and in 6edere gama destul de mare de produse comercializate. Fedispunand de un spatiu mai mare, gestiunea spatiului s1a realizat ast(el: la parter sunt asezate produsele alimentare (olosite pentru consumul zilnic deoarece este doar un supermar4et si pe ast(el de produse se 8azeaza acest tip de magazin, cu e(ectul sa economiseasca timpul cumparatorului si sa1l con6inga sa aleaga din nou 6izitarea magazinului in sc'im8ul concurentei din zona. Pentru a nu creea con(uzie in randul consumatorilor in legatura cu continuarea magazinului si la eta2, s1au dispus produse si pe scari. *a eta2 se comercializeaza produse cu o utilizare mai rara cum ar (i detergentii, sapunurile, 8auturile alcoolice, dulciurile.

Cap. ( Tehnici de etalare a mar#urilor - )talarea *auturilor Alcoolice de tip *ere


Etalarea mar(urilor reprezinta un ansam8lu de procedee si reguli de prezentare a mar(urilor, (iind o componenta de 8aza a te'nologiei comerciale si a6and rolul de a pune in 6aloare articolul, de a modi(ica dorinta de cumparare a unui client si de a (urniza in(ormatii despre utilizarea produsului. Pentru a realiza o etalare esentiala se pot com8ina di6erse elemente pentru o8tinerea de e(ecte cat mai placute, cum ar (i: Culoarea : 1culorile calde +6inG in (ata 1culorile reci +se ducG in spate 9ecorul - prin modul de prezentare a produselor etalate, are un rol acti6. Acest e(ect speci(ic, o8tinut prin di(erite com8inatii pe o anumit/ tematica, creeaza am8ianta necesara si diri2eaza pri6irea catre articolele etalate. Spatiul 1 dispunerea produselor se (ace utilizandu1se di(erite (orme de linii: linia 6erticala 1 su8liniaza (orta si soliditateaE linia orizontala 1 sinonima cu odi'na, calmul, mo8ilitateaE

*umina - se (oloseste iluminatul (luorescent de al8 natural. Ca te'nici de etalare utilizate, se regaseste e"punerea desc'isa, speci(ica magazinelor cu raioane, cumparatorul a6and posi8ilitatea de a atinge si de a analiza produsele.

Ca sortiment de produse analiza pentru te'nicilor

de etalare am ales G8ereaG din cadrul raionului de 8auturi alcoolice.

10

In ceea ce pri6este raionul pentru 8ere acesta este pozitionat e"act cum a2ungi la eta2ul magazinului in partea dreapta. Produsele sunt e"puse printr1o etalare directa, 6izi8ila pentru cumparator. Ca modalitati de etalare pentru e"punerea 8erii este utilizata prezentarea mi"ta, prin intermediul careia se elimina di(erenta dintre cele trei ni6eluri@ni6elul solului, ni6elul din dreptul mainilor, ni6elul din dreptul oc'ilorA. In ceea ce pri6este pro(unzimea linearului, acesta cuprinde destul de multe re(erinte cum ar (i: Drsus, =eine4en, Sil6a, 9a8, Peroni, Ba6aria, &u8org, Ciucas, Bec4Hs. 9eteminarea (acing1ului si a capacitatii linearului ne1a ridicat pro8leme intrucat merc'andising1ul este nesatis(acator, nepermitandu1ne s/ realizam calculele datorita (aptului ca produsele lipseau de la ra(t sau erau e"puse mai putine produse de la o (irma la alta.

11

Concluzii
Supermar4et1ul ,ega Image se 8ucura de o ascensiune in cadrul supermar4et1urilor si a reusit ast(el sa isi asigure propii sai clienti. Site1ul supermar4etului promo6eaza ideea ca personalul reprezinta c'eia succesului companiei. 9ar, cu toate acestea, in practica acest lucru nu se realizeaza deoarece nu se acorda o atentie sporita personalului si salariile sunt (oarte mici. Se spune ca un lucrator de raion nu rezista mai mult de 21 luni din cauza programului intens de lucru si a salariului (oarte mic. Asta ar (i si cauza sla8ei organizari a produselor pe ra(t. Putem a(irma ca mec'andisingul nu este realizat cum tre8uie iar acest lucru este un lucru (undamental deoarece dupa cum stim, acesta cuprinde ansam8lul metodelor intreprinse in scopul promo6arii si sustinerii acti6itatii comerciale la punctul de 6anzare, in scopul optimizarii 6anzarilor. Acest lucru, si anume sla8a atentie acordata merc'andisignului in(luenteza atat 6anzarile 'ipermar4etului cat si cele ale (irmelor ce isi e"pun produsele in supermar4et, nemultumindu1i pe producatori.

12

*i+liogra#ie

,irela Ccta6ia Iisan, &e'nologii comerciale, Editura ASE, Bucuresti 200! ,,,http-..///.mega-image.ro. ,,,http-..///.ancaalexandrescu.ro.+log.umilinta-de-la-mega-image. ,,,http-..///.despre#irme.com.compan0!orum.php1id2&3435topic262&

13