Anda di halaman 1dari 14

TAJUK PELAJARAN

BAIK HATI

BERTOLAK ANSUR

HORMATMENGHORMATI

BEKERJASAMA

BERSOPAN SANTUN

Hidup Sejahtera
Penduduk Sidam Kiri hidup sejahtera kerana mereka semua baik hati dan sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Ajai berasa gembira hidup dalam suasana penduduk yang mengamalkan sikap terpuji itu. Ajai merupakan seorang murid yang mengamalkan sikap bersopan santun terutama dengan guru-gurunya. Dia akan menjawab soalan secara lemah lembut apabila ditanya soalan oleh guru. Amalan ini menjadikan Ajai disayangi oleh guru-gurunya. Murid 3 Arif dipandang tinggi oleh pihak sekolah kerana mengamalkan sikap bekerjasama. Mereka selalu mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kelas. Kelas mereka selalu mendapat anugerah kelas terbersih.

Imbuhan Awalan Imbuhan yang ditambahkan di hadapan kata dasar. Contoh: (a) terpuji (b) terbaik (c) teramat (d) diambil (e) dibawa

Hidup Sejahtera
Penduduk Sidam Kiri hidup sejahtera kerana mereka semua baik hati dan sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Ajai berasa gembira hidup dalam suasana penduduk yang mengamalkan sikap terpuji itu. Ajai merupakan seorang murid yang mengamalkan sikap bersopan santun terutama dengan guru-gurunya. Dia akan menjawab soalan secara lemah lembut apabila ditanya soalan oleh guru. Amalan ini menjadikan Ajai disayangi oleh guru-gurunya. Murid 3 Arif dipandang tinggi oleh pihak sekolah kerana mengamalkan sikap bekerjasama. Mereka selalu mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kelas. Kelas mereka selalu mendapat anugerah kelas terbersih.

Hai, jom samasama kita

jawab soalan
kuiz. Nak tak?

SOALAN 1

SOALAN 2
SOALAN 3 SOALAN 4 SOALAN 5
`

Lengkapkan ayat di bawah dengan imbuhan awalan yang sesuai.

Ahmad _______ mewakili sekolah dalam pertandingan bercerita.


terpilih

Lengkapkan ayat di bawah dengan imbuhan awalan yang sesuai.

Motor ayah telah hilang _______ oleh pencuri.


dicuri

Lengkapkan ayat di bawah dengan imbuhan awalan yang sesuai.

Kaki Hidayah telah berdarah kerana _______ paku.


terpijak

Lengkapkan ayat di bawah dengan imbuhan awalan yang sesuai.

Kambing Pak Abu telah _______ dari kandangnya.


terlepas

Lengkapkan ayat di bawah dengan imbuhan awalan yang sesuai.

Abu Jahal telah _______ sekolah kerana melanggar peraturan sekolah.


dibuang

VIDEO

Anda mungkin juga menyukai