GARIS PANDUAN UNTUK TUGASAN 1

1. 2. ". &. Baca dan faham arahan yang diberikan sebelum memulakan tugasan anda. Jenis dan saiz fon: Times New Roman bersaiz 12 langkau 1.!. #etak tugasan anda $ada sebelah muka surat kertas bersaiz %&. Bagi tugasan ini' kokot semua helaian kertas termasuk helaian muka hada$an tugasan ()am$iran 1* dan kemaskan dengan $ita $engikat hitam. !. +uat naik tugasan tersebut ke bahagian ASSIGNMENT, COURSE TOOLS bagi kursus ,-J".2" dalam MyGuru3. /. Tarikh akhir serahan adalah tidak lewat dari$ada tarikh yang dinyatakan dalam butiran tugasan.

SENARAI TUGASAN
Ru0uk mukasurat 1"1 modul 2ungsi +uskuloskeletal dan 3ergerakan +anusia dan lengka$kan tugasan yang diberikan. )akukan satu analisis bagi setia$ lakuan yang berikut. 4ntuk analisis anda sila gunakan garis $anduan cara menganalisis $ergerakan yang telah dinyatakan di awal unit $ela0aran ini. 5ila sertakan gambar atau ra0ah bagi analisis $ergerakan tersebut.

1. Tekan tubi 6 2asa $ersediaan' fasa menurun dan fasa $emulihan. TEKAN TUBI Senaman tekan tubi ini merupakan senaman yang berkesan ke atas bahagian atas tubuh. Ianya boleh menampilkan susuk badan yang lebih menarik, membina otot bahagian atas torso dan lengan. Tekan tubi adalah senaman yang paling berkesan untuk membina bahagian atas torso kerana ia menggunakan berat badan itu sendiri sebagai rintangan. Tekan tubi menguatkan otot bahagian atas badan terutama deltoids, pectoralis major, dan triceps.

Pada waktu ini bahagian tulang-tulang ditangan digunakan untuk menahan berat badan kita • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut.FASA PERSEDIAAN. Bahagian torso badan diturunkan secara mendatar ke lantai. Kaki dirapatkan serta selari. sendi yang terlibat adalah " #. Bahagian siku berada tinggi sedikit berbanding bahu. alam !asa persediaan ini. Sendi Bahu jenis lesung $ Sendi %esung merupakan permukaan artikular tulang berbentuk bulat dan boleh dimasukkan ke dalam soket tulang lain yang berbentuk seperti cawan. $ Sendi ini boleh bergerak dalam tiga satah" i ii iii pergerakan !leksi dan ekstensi& abduksi dan aduksi& putaran dan sirkumduksi . • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. tangan diletakkan selari dengan dada.

*ontoh " putaran kepala radius pada sendi radioulna proksimal.Bentuk sendi ini mirip engsel pintu. 5endi Radioulnar 6 $angsi (3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. Pergerakan terbatas kepada satu satah sahaja. Pergerakan ini menyerupai pergerakan pada engsel pintu iaitu tutup '!leksi( dan buka 'ekstensi(.* Sendi engsel . DELTOID TRAPIZIUS • Jenis $enguncu$an otot agonis. 5endi siku 6 engsel (3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut.* )empunyai satu paksi yang membolehkan pergerakan putaran tulang.2. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. . ".

%N 58N9: 2leksi 7T7T %-7N:5 5iku Radioulnar 8ngsel 3angsi 8kstensi 2leksi Deltoid. Eksentrik Bicep brochii dan Brachial Pronator teres.. Rhomboids dan Rotator Cuff Tricep brochii. Eksentrik Brachioradialis J8N:5 38N-4#43% N Eksentrik . Trapezius.58N9: Bahu J8N:5 58N9: )esung 38R-8R%.

• 5atah dan $aksi ru0ukan bagi • • • • $ergerakan yang dilakukan 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. Rotator Jenis Penguncupan !onsentrik .. Selepas itu kita menggunakan otot-otot dan tulang-tulang pada bahagian tangan untuk menolak badan kita ke atas. -kan berlaku pengembangan dan pengecutan pada otot-otot agar tulang-tulang kita mengalami pergerakan. Sendi / Jenis Bahu (lesung) Pergerakan Sendi leksi Otot Agonis Deltoid. %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. Trapezius. Rhomboids. 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. Jenis $enguncu$an otot agonis.+asa )enurun .

• Jenis $enguncu$an otot agonis. Pastikan bahagianpinggang dan kaki di kunci atau tidak digerakkan Sendi / Jenis Bahu (lesung) Pergerakan Sendi Ekstensi Otot Agonis Deltoid. • 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. Brachioradialis Esentrik !onsentrik !onsentrik +asa Pemulihan . Rotator Cuff dan Pektralis ma"or Tricep brochii Bicep brochii Pronator teres.#iku (engsel) #iku (engsel) Radioulnar $ Pangsi leksi leksi leksi Cuff dan Pektralis ma"or Tricep brochii Bicep brochii Pronator teres. • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. Bahagian tangan telah sepenuhnya mengangkat beban badan kita sendiri. Bersedia untuk menurunkan badansecara mendatar.. Trapezius. Brachioradialis Jenis Penguncupan Esentrik #iku (engsel) #iku (engsel) Radioulnar $ Pangsi Ekstensi leksi leksi Esentrik Esentrik Esentrik %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. . Tangan telah dilunjurkan atau diluruskan ke permukaan lantai. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. Rhomboids.

• Jenis $enguncu$an otot agonis. .2. %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. • 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. Naik Turun Bangku 6 2asa $ersedian' fasa melangkah naik dan fasa $emulihan ". +endagu 6 2asa $ersediaan' fasa mendagu dan fasa $emulihan. • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful