GARIS PANDUAN UNTUK TUGASAN 1

1. 2. ". &. Baca dan faham arahan yang diberikan sebelum memulakan tugasan anda. Jenis dan saiz fon: Times New Roman bersaiz 12 langkau 1.!. #etak tugasan anda $ada sebelah muka surat kertas bersaiz %&. Bagi tugasan ini' kokot semua helaian kertas termasuk helaian muka hada$an tugasan ()am$iran 1* dan kemaskan dengan $ita $engikat hitam. !. +uat naik tugasan tersebut ke bahagian ASSIGNMENT, COURSE TOOLS bagi kursus ,-J".2" dalam MyGuru3. /. Tarikh akhir serahan adalah tidak lewat dari$ada tarikh yang dinyatakan dalam butiran tugasan.

SENARAI TUGASAN
Ru0uk mukasurat 1"1 modul 2ungsi +uskuloskeletal dan 3ergerakan +anusia dan lengka$kan tugasan yang diberikan. )akukan satu analisis bagi setia$ lakuan yang berikut. 4ntuk analisis anda sila gunakan garis $anduan cara menganalisis $ergerakan yang telah dinyatakan di awal unit $ela0aran ini. 5ila sertakan gambar atau ra0ah bagi analisis $ergerakan tersebut.

1. Tekan tubi 6 2asa $ersediaan' fasa menurun dan fasa $emulihan. TEKAN TUBI Senaman tekan tubi ini merupakan senaman yang berkesan ke atas bahagian atas tubuh. Ianya boleh menampilkan susuk badan yang lebih menarik, membina otot bahagian atas torso dan lengan. Tekan tubi adalah senaman yang paling berkesan untuk membina bahagian atas torso kerana ia menggunakan berat badan itu sendiri sebagai rintangan. Tekan tubi menguatkan otot bahagian atas badan terutama deltoids, pectoralis major, dan triceps.

$ Sendi ini boleh bergerak dalam tiga satah" i ii iii pergerakan !leksi dan ekstensi& abduksi dan aduksi& putaran dan sirkumduksi . Kaki dirapatkan serta selari. alam !asa persediaan ini. • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. Bahagian siku berada tinggi sedikit berbanding bahu.FASA PERSEDIAAN. Pada waktu ini bahagian tulang-tulang ditangan digunakan untuk menahan berat badan kita • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. Bahagian torso badan diturunkan secara mendatar ke lantai. Sendi Bahu jenis lesung $ Sendi %esung merupakan permukaan artikular tulang berbentuk bulat dan boleh dimasukkan ke dalam soket tulang lain yang berbentuk seperti cawan. sendi yang terlibat adalah " #. tangan diletakkan selari dengan dada.

".2. 5endi siku 6 engsel (3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. . Pergerakan terbatas kepada satu satah sahaja. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan.* )empunyai satu paksi yang membolehkan pergerakan putaran tulang. 5endi Radioulnar 6 $angsi (3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. Pergerakan ini menyerupai pergerakan pada engsel pintu iaitu tutup '!leksi( dan buka 'ekstensi(. DELTOID TRAPIZIUS • Jenis $enguncu$an otot agonis.Bentuk sendi ini mirip engsel pintu. *ontoh " putaran kepala radius pada sendi radioulna proksimal.* Sendi engsel .

Rhomboids dan Rotator Cuff Tricep brochii.. Eksentrik Bicep brochii dan Brachial Pronator teres.58N9: Bahu J8N:5 58N9: )esung 38R-8R%. Eksentrik Brachioradialis J8N:5 38N-4#43% N Eksentrik . Trapezius. %N 58N9: 2leksi 7T7T %-7N:5 5iku Radioulnar 8ngsel 3angsi 8kstensi 2leksi Deltoid.

Rhomboids.. 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. Selepas itu kita menggunakan otot-otot dan tulang-tulang pada bahagian tangan untuk menolak badan kita ke atas. -kan berlaku pengembangan dan pengecutan pada otot-otot agar tulang-tulang kita mengalami pergerakan.+asa )enurun . • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi • • • • $ergerakan yang dilakukan 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. Jenis $enguncu$an otot agonis. Rotator Jenis Penguncupan !onsentrik . Sendi / Jenis Bahu (lesung) Pergerakan Sendi leksi Otot Agonis Deltoid. 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. Trapezius. %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan.

Trapezius. Pastikan bahagianpinggang dan kaki di kunci atau tidak digerakkan Sendi / Jenis Bahu (lesung) Pergerakan Sendi Ekstensi Otot Agonis Deltoid. • 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. Bahagian tangan telah sepenuhnya mengangkat beban badan kita sendiri. Rotator Cuff dan Pektralis ma"or Tricep brochii Bicep brochii Pronator teres. • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. • Jenis $enguncu$an otot agonis. Brachioradialis Esentrik !onsentrik !onsentrik +asa Pemulihan . Tangan telah dilunjurkan atau diluruskan ke permukaan lantai. ..#iku (engsel) #iku (engsel) Radioulnar $ Pangsi leksi leksi leksi Cuff dan Pektralis ma"or Tricep brochii Bicep brochii Pronator teres. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. Rhomboids. Brachioradialis Jenis Penguncupan Esentrik #iku (engsel) #iku (engsel) Radioulnar $ Pangsi Ekstensi leksi leksi Esentrik Esentrik Esentrik %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. Bersedia untuk menurunkan badansecara mendatar.

Naik Turun Bangku 6 2asa $ersedian' fasa melangkah naik dan fasa $emulihan ".2. +endagu 6 2asa $ersediaan' fasa mendagu dan fasa $emulihan. . • Jenis $enguncu$an otot agonis. • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. • 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful