Anda di halaman 1dari 1

MAJELIS TALIM SALSABILA PERUMTAS III GRABAGAN TULANGAN SIDOARJO

Kepada : Yth. Ibu Di Tempat Assalamualaikum WarohmatuLLAHi Wabarokatuh. Majelis Talim alsabila me!"harapka! kehadira! ibu#ibu dalam a$ara pe!"ajia! pada: Hari : Kamis Ta!""al : %& 'a!uari ()&% *ukul : &+.%) ,-ada Ma"rib. Tempat : Kediama! Ibu Wo!do Demikia! u!da!"a! dari kami. Atas perhatia! da! kehadira!!/a kami sampaika! 'a0akillah khair. 1raba"a!2 %& 'a!uari ()&% Ketua ektretaris

MAJELIS TALIM SALSABILA PERUMTAS III GRABAGAN TULANGAN SIDOARJO


Kepada : Yth. Ibu Di Tempat Assalamualaikum Wr.Wb. Majelis Talim alsabila me!"harapka! kehadira! ibu#ibu dalam a$ara pe!"ajia! pada: Hari : Kamis Ta!""al : %& 'a!uari ()&% *ukul : &+.%) ,-ada Ma"rib. Tempat : Kediama! Ibu Wo!do Demikia! u!da!"a! dari kami. Atas perhatia! da! kehadira!!/a kami sampaika! 'a0akillah khair. 1raba"a!2 %& 'a!uari ()&% Ketua ektretaris

,Ibu uharli. 4- : Harap data!" tepat 5aktu

,Ibu /ari3.

,Ibu uharli. 4- : Harap data!" tepat 5aktu

,Ibu /ari3.