Anda di halaman 1dari 23

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN MATRIKS TOWS ISU STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA MALAYSIA KEKUATAN (STRENGTHS)

DALAMAN S1. Guru Berdedikasi S2. Guru bermotivasi tinggi S3. Sokongan padu dari pentadbir sekolah terhadap aktiviti Panitia Bahasa Malaysia LUARAN

KELEMAHAN(WEAKNESSES) W1. Prasarana kurang kondusif W2. Pelajar kurang berpotensi W3. Pelajar tidak menguasai pengetahuan am W4. Minat membaca kurang W5. Ibu bapa kurang prihatin W6. Guru kurang mempelbagaikan teknik pengajaran. W+O W1. Meningkatkan prasarana sekolah W2. Meningkatkan tahap disiplin murid W3. Meningkatkan program galakan membaca W4. Perbincangan bersama ibu bapa W5. Mempelbagaikan aktiviti P&P secara proaktif dan menarik W+T W1. Faktor persekitaran dan keluarga W2. Memotivasikan murid dan ibu bapa W3. Melibatkan kerjasama ibubapa untuk memantau perkembangan akademik murid

PELUANG(OPPORTUNITIES) O1. Kerjasama PIBG O2. Sokongan ibu bapa terhadap aktiviti yang dijalankan O3. Peratus kehadiran murid yang memuaskan. O4. Latihan dalam perkhidmatan (LADAP)

S+O S1. Meningkatkan P &P berkesan S3. Kerjasama ibu bapa dan guru S4. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid

CABARAN (THREATS) T1. Pendedahan hiburan yang berlebihan T2. Persekitaran di rumah tidak menyokong pelajar untuk menggunakan Bahasa Melayu dengan betul kerana terpengaruh dengan bahasa ibunda. T3-Ketiadaan bahan-bahan tambahan Bahasa Malaysia serta kurang perhatian daripada ibu bapa terhadap kerja rumah yang diberi oleh guru. T4- Teknik pengajaran guru yang membosankan mempengaruhi sikap negative murid. T5 -Bebanan guru yang semakin bertambah

S+T S1. Permuafakatan antara ibu bapa, guru dan Pentadbir S2. Perkongsian kemahiran S3. Meningkatkan disiplin pelajar

HALA TUJU PERANCANGAN


a. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis pada murid tahap 1. b. Memperkenal dan menyuburkan sistem pengajaran pembelajaran Bahasa Malaysia yang berkesan.

c. Meningkatkan penguasaan ilmu dan membudayakan Bahasa Malaysia dalam kehidupan murid-murid

OBJEKTIF PERANCANGAN

a. Peratusan UPSR dalam kertas 1 dan kertas 2 meningkat 100% pada tahun 2014. b. Peratus murid yang menguasai kemahiran membaca dan menulis meningkat dari tahun ke tahun. c. Semua murid dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis sebelum memasuki tahun 4. d. Bilangan mendapat A dalam UPSR meningkat.

PELAN STRATEGIK 2014


Objektif : a.Mencapai 100% kelulusan dalam peperiksaan UPSR. b.Peratusan murid boleh membaca dan menulis sepenuhnya sebelum menjejak ke tahap 2. c. Meningkatkan peratusan kelulusan dalam PKSR.
ISU/STRATEGIK MATLAMAT/ STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2012 SASARAN STRATEGI

1.Pencapaian BM dalam UPSR

1.1Memastikan Kecemerlangan dan Peningkatan Dalam Matapelajaran Bahasa Melayu UPSR

1.

Meningkatkan pencapaian BM dalam UPSR.

1.Pemahaman Kuantiti 100 2. Penulisan Kuantiti 100

Pemahaman 90.91%

100 %

Penulisan 72.7 %

100%

1.1.1 Teknik menjawab soalan 1.1.2. Program motivasi tahun 6 1.1.3. Kelas tambahan 1.1.4 Program menyalin satu hari satu karangan 1.1.5 Program satu minggu satu penulisan. 1.1.6 Akur janji tahun 6 1.1.7 Program KEBAYU (Kemahiran Melayu)

Bahasa

2.Tahap penguasaan Bahasa Melayu di kalangan murid.

2.1.Memastikan Penguasaan dan Peningkatan Subjek Bahasa Melayu dikalangan Murid

1. Meningkatkan peratus kelulusan serta gred setiap murid dalam matapelajaran Bahasa Melayu

80 % murid lulus pemahaman 60 % murid lulus penulisan 100 % lulus lisan

Mengikut keputusan akhir tahun 2013

80%

60%

2.11.Program satu minggu satu penulisan ( Tahun 4, 5 & 6) 2.1.2Program Mari Membina (Tahun 3) 2.1.3 Program Teladan murni (Tahun 5 ) 2.1.5. Program bulan bahasa

100 %

2.2. Mewujudkan suasana P&P yang kondusif untuk pembelajaran Bahasa melayu

2.2.1.Sudut Bahasa Melayu

ISU/STRATEGIK 3 Tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca dan menulis

MATLAMAT/ STRATEGIK Memastikan semua murid menguasai kemahiran membaca dan menulis.

OBJEKTIF Murid dapat membaca dan menulis perkataan dan ayat mudah.

KPI 100 % murid boleh membaca dan menulis

TOV 2012 Mengikut keputusan ujian diognostik

SASARAN 100 %

STRATEGI 3.1.Program Protim 3.2Program LINUS 3.3.Pemulihan dalam kelas 3.4.Kelas pemulihan 3.5 Program tambah 5 perkataan sehari. ( Tahun 1) 3.6 Program menyalin ayat dan petikan (Tahun 2)

4.Pengajaran dan Pembelajaran guru kurang berkesan

Memastikan kecemerlangan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Menerusi proses pengajaran dan pembelajaran guru yang berkesan

1.Meningkatkan kompentasi dan kecekapan guru

100% peratus guru diberi latihan

4.1 Penyeliaan dan pemantauan P&P yang berkesan terhadap guru-guru dalam bilik darjah. 4.2 Meningkatkan kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 4.3.Kursus peningkatan kompentensi dan kemahiran guru bahasa Malaysia

PELAN TAKTIKAL 2014


Matlamat Strategi 1 Objektif : Memastikan Kecemerlangan dan Peningkatan Dalam Matapelajaran Bahasa Melayu UPSR : Meningkatkan pencapaian 100 & BM dalam UPSR.

PER

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TAKTIKAL TINDAKAN

TEMPOH

PELAKSANAAN

INDIKATOR KEJAYAAN (KPI)

1.1 Mewujudkan Program untuk memaksimakan kecemerlangan Bahasa Melayu UPSR.

1.1.1 Teknik menjawab soalan

Mei

Ketua panitia Guru Bahasa Melayu tahun 6 Guru kaunseling Guru Bahasa Melayu Tahun 6 Guru Bahasa Melayu Tahun 6

Pengukuran: 1.Pemahaman Kuantiti 100 & 2. Penulisan Kuantiti 100%

1.1.2. Program motivasi tahun 6 KURIKULUM 1.1.3. Kelas tambahan 1.1.4 Program menyalin satu hari satu karangan 1.1.5 Program satu minggu satu penulisan. 1.1.6 Akur janji tahun 6

Ogos April-Ogos Mac-Mei

Mac-Sept

Guru Bahasa Melayu Tahun 4,5 &6 Penyelaras Tahun 6 & Semua guru tahun 6 Guru Bahasa Melayu Tahun 6

Mac

1.1.7 Program KEBAYU (Kemahiran Bahasa Melayu)

April - Sept

PELAN TINDAKAN 2014


Strategi : 1.1 Mewujudkan Program untuk memaksimakan kecemerlangan Bahasa Melayu UPSR. JANGKA MASA AKTIVITI 1.1.1 Bengkel Teknik Menjawab Soalan OBJEKTIF KHUSUS Membina kemahiran murid menjawab soalan Bahasa Melayu UPSR. Murid dapat kata-kata semangat dan peransang untuk berjaya SUMBER Guru besar, GPK 1 dan Ketua Panitia dan guru Tahun 6 Guru kaunseling, Ketua Panitia dan Guru Tahun 6 SASARAN Murid Tahun 6 Mac INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Peratusan peningkatan pecapaian UPSR 2014 meningkat

1.1.2 Program motivasi tahun 6

Murid Tahun 6

Ogos

Tahap motivasi murid tinggi

1.1.3 Kelas Tambahan Tahun 6

Meningkatkan gred dan peratus kelulusan serta mengecilkan GPS

Ketua Panitia dan Guru Tahun 6

Murid Tahun 6

April-Ogos

Peningkatan markah serta gred murid selepas peperiksaan dan ujian bulanan. Gred Purata Sekolah dapat dikecilkan.

1.1.4 Program menyalin satu hari satu karangan

Murid dapat membiasakan diri dengan format karangan sebenar & mencetuskan idea dalam penulisan

Ketua Panitia dan Guru Tahun 6

Murid Tahun 6

Mac-Mei

Murid dapat menyalin sekurangnya 5 karangan dalam seminggu

1.1.5 Program satu minggu satu Penulisan

Meningkatkan kemahiran asas menjawab soalan Bahasa Melayu Penulisan (Bahagian B) Murid dapat menyatakan kesungguhan yang akan diusahakan bagi menghadapi UPSR Murid dapat menambah kemahiran dalam aspek tatabahasa. Murid dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kecekapan dalam menjawab soalan-soalan ujian dan peperiksaan.

Guru tahun 6

Murid Tahun 6 & Ibu bapa

Mac-September

Peratusan pencapaian penulisan meningkat

1.1.6 Akur janji tahun 6

Penyelaras tahun 6, Guru tahun 6

Murid Tahun 6

April -September

Murid mencapai akur janji 100%

1.1.7 Program KEBAYU (Kemahiran Bahasa Melayu)

Guru BM Tahun 6

Meningkatkan peratusan lulus serta menambah bilangan calon yang mendapat gred 'A' dalam UPSR.

PELAN OPERASI 2014


Aktiviti Objektif Khusus : : 1.1.1 Bengkel Teknik Menjawab Soalan Peperiksaan Membina kemahiran murid menjawab soalan Bahasa Melayu UPSR.

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Ketua panitia dan Guru BM

KOS (RM) -

TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari

TARIKH PELAKSANAAN Feb

STATUS/PELAN KONTIGENSI

Taklimat

1 hari

Mac

Pelaksanaan Bengkel

Guru Tahun 6

1 hari

Mac

Post moterm dan laporan.

Guru Tahun 6

1 hari

April

Aktiviti Objektif Khusus BIL 1

: :

1.1.2 Program Motivasi Tahun 6 Meningkat motivasi dan keyakinan murid menghadapi UPSR PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Guru Tahun 6 KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN April STATUS/PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

Surat Kepada Guru kaunseling

1 Hari

Julai

Memaklumkan murid

Guru Tahun 6 -

1 hari

Ogos

Perlaksanaan Program Motivasi

Guru Kaunseling, Guru Tahun 6

1 hari

Ogos

Aktiviti Objektif Khusus BIL 1

: :

1.1.3 Kelas Tambahan Meningkatkan gred dan peratus kelulusan serta mengecilkan GPS PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Ketua panitia dan Guru Tahun 6 Guru Tahun 6 KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Mac STATUS/PELAN KONTIGENSI .

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

2 3

Mengenalpasti kumpulan murid Pelaksanaan kelas mengikut kumpulan Pemurnian

1 hari Sebulan 2 kali

Mac April Ogos April Ogos

Guru Tahun 6

Setiap bulan

Aktiviti Objektif Khusus BIL 1

: :

1.1.4 Program Menyalin Satu Hari Satu Karangan Murid dapat membiasakan diri dengan format karangan sebenar & mencetuskan idea dalam penulisan PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Ketua panitia dan Guru Tahun 6 KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Feb STATUS/PELAN KONTIGENSI .

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

Merancang dan menyediakan bahan Menjalankan aktiviti pemantauan

100

1 minggu

Feb

Guru Tahun 6

Setiap hari

Mac-Mei

Pembentangan laporan

Guru Tahun 6

Setiap bulan

Jun

Aktiviti Objektif Khusus BIL 1

: :

1.1.5 Program Satu Minggu Satu Penulisan Meningkatkan kemahiran asas menjawab soalan Bahasa Melayu Penulisan (Bahagian B) PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Ketua panitia dan Guru Tahun 6 KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Feb STATUS/PELAN KONTIGENSI .

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

Merancang dan menyediakan bahan Menjalankan aktiviti pemantauan

100

1 minggu

Feb

Guru Tahun 6

Setiap hari

Mac-Sept

Pemurnian

Guru Tahun 6

Setiap bulan

Mac-Sept

PELAN STRATEGIK
Matlamat Strategi 2 Objektif : Memastikan Penguasaan dan Peningkatan Subjek Bahasa Melayu dikalangan Murid. :Meningkatkan peratus kelulusan serta gred setiap murid dalam matapelajaran Bahasa Melayu. PELAN TAKTIKAL TINDAKAN 2.1.1 Program Satu minggu Satu Penulisan INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Peratusan kelulusan penulisan meningkat sehingga 80 %

PER

STRATEGI PELAKSANAAN 2.1 Melaksanakan program yang dapat menarik minat murid dan seterusnya meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu murid.

TEMPOH Mac Sept

PELAKSANAAN Guru matapelajaran tahun 4,5 &6

KURIKULUM

2.1.2 Program Mari Membina

Mac Sept

Guru matapelajaran tahun 3

Murid-murid meningkatkan kemahiran membina ayat.

2.1.3 Program Teladan Murni

Mac Sept

Guru matapelajaran tahun 5

Murid dapat meningkatkan dalam mentafsirkan nilai murni. Murid-murid mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang dirancangkan.

2.1.4 Program Bulan Bahasa

September

Ketua Panita dan semua guru matapelajaran

2.2 Mewujudkan suasana P&P yang kondusif untuk pembelajaran Bahasa Melayu

2.2.1 Mewujudkan Sudut Bahasa Melayu di kawasan sekolah dan kelas.

Jan-Ogos

Ketua Panita dan semua guru matapelajaran

Proses pembelajaran menjadi lebih berkesan dan dapat menarik minat murid untuk belajar.

PELAN TINDAKAN
Strategi : 2.1 Melaksanakan program yang dapat menarik minat murid dan seterusnya meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu murid. JANGKA MASA AKTIVITI 2.1.1 Program Satu Minggu Satu Penulisan OBJEKTIF KHUSUS Meningkatkan kemahiran asas menjawab soalan Bahasa Melayu Penulisan (Bahagian B) Meningkat tahap pembinaan ayat berdasarkan aktiiviti pada gambar SUMBER Guru Besar, GPK 1, ketua panitia dan Guru matapelajaran SASARAN Murid tahun 4-6 Mac Sept INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Peratusan lulus dalam penulisan meningkat sehingga 70

2.1.2

Program Mari Membina

Guru Besar, GPK 1, ketua panitia dan Guru matapelajaran.

Murid tahun 3

Mac-Sept

Murid-murid dapat membina ayat dengan baik.

2.1.3 Program Teladan Murni

Murid dapat mengenal pasti amalan murni dan menulis ayat yang gramatis

Guru Besar, GPK 1, ketua panitia dan Guru matapelajaran.

Murid tahun 5

Mac-Sept

Meningkatkan markah dalam penulisan bahagian C

2.1.4

Program Bulan Bahasa Meningkatkan penguasaan dan kenyakinan murid dalam kemahiran menulis, membaca, mendengar, dan bertutur.

Guru Besar, GPK 1, ketua panitia dan Guru matapelajaran

Murid tahun 1-6

Bulan Sept

Murid-murid menggunakan kemahiran menulis, membaca, mendengar, dan bertutur dalam pertandingan yang disertai.

PELAN OPERASI
Aktiviti Objektif Khusus : : 2.1.1 Program Satu Minggu SatuPenulisan Meningkatkan tahap pembinaan ayat berdasarkan pada bahan aktiviti.

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Ketua panitia dan Guru Tahun 6

KOS (RM) -

TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari

TARIKH PELAKSANAAN Feb

STATUS/PELAN KONTIGENSI .

Merancang dan menyediakan bahan Menjalankan aktiviti pemantauan

100

1 minggu

Feb

Guru Tahun 6

Setiap Minggu

Mac-Sept

Pemurnian

Guru Tahun 6

Setiap bulan

Mac-Sept

Aktiviti Objektif Khusus

: :

2.1.2 Program Teladan Murni Meningkatkan kemahiran asas menjawab soalan Bahasa Melayu Penulisan (Bahagian B)

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Ketua panitia dan Guru Tahun 3

KOS (RM) -

TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari

TARIKH PELAKSANAAN Feb

STATUS/PELAN KONTIGENSI .

Merancang dan menyediakan bahan Menjalankan aktiviti pemantauan

50

1 minggu

Feb

Guru Tahun 3

Setiap minggu

Mac-Sept

Pemurnian

Guru Tahun 3

Setiap bulan

Mac-Sept

Aktiviti Objektif Khusus

: :

2.1.3 Program Mari Membina Murid dapat mengenal pasti amalan murni dan menulis ayat yang gramatis

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Guru Tahun 5

KOS (RM) -

TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari

TARIKH PELAKSANAAN Feb

STATUS/PELAN KONTIGENSI .

Merancang dan menyediakan bahan Menjalankan aktiviti pemantauan

50

1 minggu

Feb

Guru Tahun 5

Setiap minggu

Mac-Sept

Pemurnian

Guru Tahun 5

Setiap bulan

Mac-Sept

Aktiviti Objektif Khusus BIL 1

2.1.4Bulan Bahasa Melayu

: Meningkatkan penguasaan murid untuk berrtutur di dalam Bahasa Melayu dalam pertandingan dengan yakin. PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Ketua panitia dan Setiausaha panitia KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Febuari STATUS/PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

Taklimat program dan penulisan kertas kerja Pelaksanaan Program Post moterm dan Laporan

1 hari

Jun

3 4

Ketua panitia dan Guru matapelajaran Ketua panitia dan Setiausaha panitia

RM 200 -

Seminggu 1 hari

Sept Awal November

PELAN TINDAKAN
Strategi : 2.2 Mewujudkan suasana P&P yang kondusif untuk pembelajaran Bahasa Melayu JANGKA MASA AKTIVITI 2.2.1 Mewujudkan Sudut Bahasa Melayu di kawasan sekolah dan kelas. OBJEKTIF KHUSUS Merangsang minat murid untuk belajar dan meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata BM SUMBER Guru Besar, GPK 1, Ketua Panitia dan Guru matapelajaran SASARAN Murid tahun 1 - 6 Jan - Nov INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Sudut Bahasa Melayu wujud di setiap kelas.

PELAN OPERASI
Aktiviti Objektif Khusus BIL 1 : 2.2.1 Mewujudkan Sudut Bahasa Melayu di kawasan sekolah dan kelas. : Merangsang minat murid untuk belajar dan meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa melayu PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Feb STATUS/PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

Penyediaan bahan

Guru matapelajaran Peruntukan sendiri 1 minggu Februari

Memaklumkan murid tentang penggunaan Sudut Bahasa Melayu

Guru matapelajaran 1 hari Februari Feb Ogos

Pemurnian

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

PELAN STRATEGI
Matlamat Strategi 3 Objektif : Memastikan semua murid menguasai kemahiran membaca dan menulis. : Memastikan semua murid menguasai kemahiran membaca dan menulis. PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 3.1.2 Program protim April-Sept INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Pengukuran: 100% murid boleh membaca dan menulis ayat mudah 3.1.2 Program LINUS KURIKULUM Sepanjang tahun Guru Bahasa Melayu tahap 1

PER

STRATEGI PELAKSANAAN 3.1 Memastikan semua murid menguasai kemahiran membaca dan bertulis

PELAKSANAAN Guru Bahasa Melayu tahap 2

3.1.3 Pemulihan dalam kelas

Sepanjang tahun

Guru kelas tahun 2 dan 3

3.1.4 Program Tambah 5 perkataan sehari

Mac-Sept

Guru BM tahun 1 dan guru pemulihan

3.1.5 Program Menyalin ayat dan petikan

Mac-Sept

Guru BM Tahun 2

PROGRAM TAKTIKAL
Strategi : 3.1 Memastikan semua murid menguasai kemahiran membaca dan bertulis JANGKA MASA AKTIVITI 3.1.1 Program Protim OBJEKTIF KHUSUS Murid dapat membaca dan menulis perkataan dan ayat mudah. Murid dapat membaca dan menulis perkataan dengan ayat mudah Murid dapat membaca dan menulis perkataan dengan ayat mudah SUMBER Guru bahasa melayu tahap 2 SASARAN Murid tahun 4-6 (Feb-Sept) INDIKATOR KEJAYAAN (KPI)

3.1.2 Program LINUS

Guru bahasa melayu tahap 1

Murid tahap 1

(sepanjang tahun)

100% murid boleh membaca dan menulis ayat mudah.

3.1.3 Pemulihan dalam kelas

Guru bahasa melayu tahun 2 dan 3

Murid tahun 2 dan 3

(sepanjang tahun)

3.1.4 Program Tambah 5 Perkataan Sehari

Murid dapat mengeja dan mengenali kosa kata yang baharu.

Guru bahasa melayu tahun 1

Tahun 1

(Mac-Sept)

3.15 Program Menyalin ayat dan petikan

Murid dapat membina ayat yang mudah.

Guru bahasa melayu tahun 2

Tahun 2

(Mac-Sept)

PELAN OPERASI
Aktiviti Objektif Khusus BIL 1 : : 3.1.1 Program Protim Murid dapat membaca dan menulis ayat mudah. PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Guru matapelajaran 2. 3. 4. 5. Penyediaan bahan Guru matapelajaran Perlaksanaan ujian Guru matapelajaran Latih tubi Post Mortem Aktiviti Objektif Khusus BIL 1 : : 3.1.2 Program LINUS Murid dapat membaca dan menulis ayat mudah. PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Feb STATUS/PELAN KONTIGENSI Guru mata pelajaran & Ketua Panitia Selepas Ujian Protim Jan-oktober 2012 1 hari Jan-oktober 2012 Peruntukan sendiri 2 hari Sepanjang tahun 2 kali setahun KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Feb STATUS/PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

2.

Bimbingan guru secara individu selepas sesi kelas

Guru matapelajaran

Peruntukan sendiri

Sepanjang tahun

sepanjang tahun

Latih tubi

Guru matapelajaran

Setiap hari selepas p&p

Jan-oktober

4.

Ujian Saringan LINUS

Penyelaran LINUS, Guru Tahap 1

2 kali setahun

Mengikut Tarikh ditetapkan oleh KPM Sepanjang Tahun

5.

Post Mortem

Penyelaras LINUS, Ketua Panitia, Guru Mata Pelajaran Tahap 1

Selepas Saringan

Aktiviti Objektif Khusus BIL 1

3.1.3 Program pemulihan dalam kelas : Murid dapat membaca dan menulis ayat mudah. PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Feb STATUS/PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

2.

Bimbingan guru secara individu dan kelas

Guru matapelajaran

Peruntukan sendiri

Sepanjang tahun

sepanjang tahun

Guru matapelajaran 3 Latih tubi Setiap hari selepas p&p Jan-oktober 2012

Aktiviti Objektif Khusus . BIL 1

: :

3.1.4 Program Tambah 5 Perkataan Sehari Murid dapat mengeja dan mengenali kosa kata yang baharu.

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran.

KOS (RM) -

TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari

TARIKH PELAKSANAAN Feb

STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Penyediaan bahan

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

sepanjang tahun

Perlaksaan ejaan

Guru matapelajaran Tahun 1

Setiap hari sebelum pdp

Mac-Sept

4.

Permurnian

Guru matapelajaran

Selepas pdp

Mac-Sept

Aktiviti Objektif Khusus . BIL 1

: :

3.1.5 Program Menyalin Ayat dan Petikan Murid dapat membina ayat yang mudah.

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran.

KOS (RM) -

TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari

TARIKH PELAKSANAAN Feb

STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Penyediaan bahan

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

sepanjang tahun

Perlaksaan Program

Guru matapelajaran Tahun 2

Satu minggu sekali

Mac-Sept

4.

Permurnian

Guru matapelajaran

Setiap hujung bulan

Mac-Sept

PELAN STRATEGIK
Matlamat Strategi 4 Objektif : Memastikan Kecemerlangan Mata pelajaran Bahasa Melayu Menerusi Proses Pengajaran dan Pembelajaran Guru Yang Berkesan. : Meningkatkan peratus kelulusan dan kecemerlangan mata pelajaran Bahasa Melayu. PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 4.1.1Penyeliaan dan pemantauan berjadual. Mac Oktober INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Setiap guru diselia sekurangkurangnya 2 kali setahun.

PER

STRATEGI PELAKSANAAN 4.1Penyeliaan dan pemantauan P&P yang berkesan terhadap guru-guru dalam bilik darjah.

PELAKSANAAN Guru Besar, semua GPK dan Ketua Panitia

KURIKULUM

4.2Meningkatkan kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran

4.2.1 Mengadakan Kursus Penandaan kertas 2 Bahasa Melayu

1 hari

GPK 1, Ketua Panitia, dan guru mata pelajaran.

Guru faham cara-cara penandaan kertas 2 Bahasa Melayu.

7 Hari Setahun 4.3Kursus Peningkatan Kompentensi Tahap Pengajaran Guru. 4.3.1 Guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh PPD GPK 1, Ketua Panitia, dan guru mata pelajaran Kualiti guru mengajar meningkat

PELAN TINDAKAN
Strategi : 4.1 Penyeliaan dan pemantauan P&P yang berkesan terhadap guru-guru dalam bilik darjah JANGKA MASA AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran guru lebih berkesan SUMBER Guru Besar, semua GPK dan Ketua panitia SASARAN Semua guru bahasa Melayu Januari - Oktober INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Peningkatan dan keberkesanan P&P guru di dalam kelas

1.1.1

Penyeliaan dan pemantauan berjadual.

PELAN OPERASI
Aktiviti Objektif Khusus BIL : 4.1.1 Penyeliaan dan Pemantauan Berjadual

: Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran guru lebih berkesan PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB GPK1 KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN Mac TARIKH PELAKSANAAN Mac STATUS/ PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI

Menyediakan Jadual Penyeliaan dan Pemantauan Taklimat Penyeliaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penyeliaan dan Pemantauan

2 3

GPK1 Guru Besar, GPK, Ketua panitia.

Januari Mac Okt

Januari Rujuk Jadual

4 Perbincangan hasil Penyeliaan dan Pemantauan 5 Post Mortem dan Pemurnian Laporan Guru Besar dan semua GPK Guru Besar, GPK, Ketua panitia dan Guru matapelajaran

Setahun 3 kali

Selepas Setiap Pemantauan November

November

PELAN TINDAKAN
Strategi : 4.2 Meningkatkan kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran OBJEKTIF KHUSUS Kualiti penandaan dan pemarkahan kertas 2 Bahasa Melayu dapat diselaraskan dan memenuhi kriteria penandaan UPSR SUMBER Guru Besar, GPK 1 dan Ketua Panitia SASARAN Semua guru Bahasa Melayu JANGKA MASA INDIKATOR KEJAYAAN (KPI) Kualiti penandaan meningkat dan murid menjawab mengikut skema pemarkahan dan penandaan UPSR. AKTIVITI 1.2.1 Mengadakan Kursus Penandaan kertas 2 Bahasa Melayu

Mei

PELAN OPERASI
Aktiviti Objektif Khusus BIL : 4.2.1 Mengadakan Kursus Penandaan Kertas 2 bahasa Melayu : Kualiti penandaan dan pemarkahan kertas 2 Bahasa Melayu dapat diselaraskan dan memenuhi kriteria penandaan UPSR PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. Guru Besar , GPK1, Ketua Panitia KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN Februari TARIKH PELAKSANAAN Februari STATUS/ PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI

Mesyuarat Panitia

Perlantikan Guru Mentor Kursus Menghantar surat panggilan kursus Perlaksanaan Kursus

Mac

Mac

Ketua panitia, Setiausaha panitia

1 hari

April

Post Mortem dan Pemurnian Laporan

GPK 1, Ketua dan Guru matapelajaran

1 hari

Mei

PELAN TINDAKAN
Strategi : 4.3 Meningkatkan penggunaan ICT dalam Proses pengajaran dan pembelajaran. AKTIVITI 1.3.1 Mengadakan bengkel melengkapkan dan menguruskan BBM dan ICT OBJEKTIF KHUSUS Menambah baik keberkesanan P&P guru-guru SUMBER Guru Besar, GPK 1 dan Ketua panitia SASARAN Guru matapelajaran JANGKA MASA 1 hari (2 kali setahun) INDIKATOR KEJAYAAN - (KPI) Guru dapat menjalankan pdp dengan lebih berkesan

PELAN OPERASI
Aktiviti Objektif Khusus BIL : 4.3.1 Kursus Peningkatan Kompentensi Tahap Pengajaran Guru. : Meningkatkan Kualiti pengajaran guru PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Besar, GPK1, Ketua panitia dan Guru matapelajaran. KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Februari . STATUS/ PELAN KONTIGENSI

HURAIAN AKTIVITI

Mesyuarat Panitia

Kursus

Ketua panitia, Setiausaha panitia

Merujuk tarikh kursus

Merujuk surat kursus

Perlaksanaan In House Training)

Guru menghadiri kursus

RM 80

Dua minggu selepas tarikh kursus

Sepanjang tahun

Guru yang menghadiri kursus 4 Laporan 1 hari Akhir Ogos 2012

Anda mungkin juga menyukai