Anda di halaman 1dari 3

JAWATANKUASA KELAB OLAHRAGA SESI 2008 GURU PENASIHAT PN NORHAIZA BT HAKIM @ HASHIM

PENGERUSI KYRYLL AFIF B. NORIJAN

NAIB PENGERUSI

SETIAUSAHA

FARHAN HANANI BT AHMAD HUSSIN


BENDAHARI

NURASHIDA BT ABU SEMAN

AJK TAHUN 4

NUR SHAHIRA BT RAHIM


AJK TAHUN 5

NURUL HIDAYAH BT ROSLAN AJK TAHUN 6 MUHD ZULKIF B. HAMDAN

AMIRUL AZREE B. MOHD SYUKOR

PUSAT SUMBER SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK

ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN JENIS AKTIVITI KETERANGAN AKTIVITI JANGKA MASA DILAKSANAKAN TINDAKAN

1. Keceriaan

a. Mengganti an carta !rgani"a"i AJK PSS #an carta Organi"a"i AJK Per$%"ta aan ,e&r%ari &. Me'&ai i $enan#a($enan#a Mac #i ra (ra &% % #an 'a)a*a+ A$ri* c. Mengganti an ga'&ar( ga'&ar #an $!"ter($!"ter

R!-ita ,a#-i* Sa*e+a A&#. Ha*i'

a. Me'a"% an 'a *%'at &% % Ke #a*a' !'$%ter .. Me'$erting at &. Me'&%at a#( a# $in)a'an ece a$an Se$an)ang ta+%n $eng%r%"an P%"at %nt% a+*i(a+*i $er$%"ta aan/ S%'&er %nt% t%)%an $e'in)a'an #an $e'%*angan 'engg%na an !'$%ter a. Pr!gra' NILAM &. S%#%t &acaan #i antin 0. A ti1iti Pr!gra' c. K%i- 'a *%'aat Se$an)ang ta+%n Ga*a an Me'&aca #. Ke'$en A+*i Per$%"ta aan e. Ke'$en Ga*a an Pin)a'an a. Me'&eri %r"%" $e'er!"e"an #an $en3%"%nan &% % e$a#a $e*a)ar. &. Menga#a an %r"%" A$ri* 'e'&%at &% % " ra$ #an $en)i*i#an 'a)a*a+ #an "!a*an( "!a*an $e$eri "aan. a. Menga#a an *a5atan e PSPN P%*a% Pinang. &. Menga#a an La5atan e P%"at S%'&er SMK A*( Man"+!!r/P%*a% Pinang.

Pe'&ant% $er$%"ta aan A&#. Ha*i'

,a#-i* N!r#in Li' See Sin A-a+ari

2. K%r"%" Da*a'an

Sa*e+a ,a#-i**a+ I"'ai*

4. La5atan

A$ri*

R!-ita Sa*e+a Ran)ani

6. Pa'eran B% % 7. J%a*an

a. Menga#a an $a'eran &% % Mei !*e+ "3ari at tertent% a. Menga#a an )%a*an $a#a Mei

,ae-arat%*

8J%'&!9

+ari K! %ri %*%' %nt% ta&%ng Ke&a)i an $%"ta a5an Se'%a g%r% $er$%"ta aan a. Menga#a an )a'%an #an 'en3a'$ai an "i)i*("i)i* $eng+argaan e$a#a $%"ta a5an Se'%a g%r% $er$%"ta aan

:. Ja'%an A +ir Ta+%n #an Pen3era+an Si)i*

N!1e'&er