Anda di halaman 1dari 3

KEBANGKITAN DINASTI BANI UMAYYAH (15 November 2013)

Setelah khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, maka kekuasaannya jatuh pada anaknya yakni Hasan bin Ali. Khalifah Ali sendiri wafat ditangan para mantan pengikutnya yang memisahkan diri dari Ali saat Ali memutuskan untuk berhenti berperang di lembah Siffin melawan Muawiyah sehingga lahirnya perjanjian Arbitrase. Kaum yang memisahkan diri tersebut kemudian dinamakan kaum Khawarij. Karena suasana politik yang memanas ditambah dengan lemahnya dukungan kepada Hasan maka kekuasaan khalifah jatuh pada pihak lain yakni Muawiyah bin Abi Sufyan yang sangat piawai dalam berpolitik. Perpindahan kekuasaan ini sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya dinasti bani Umayyah. Dinasti bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya. Kekuasaan khalifah ini direbut dari Hasan bin Ali melalui perjanjian Baitul Jandal yang pada akhirnya dikhianati oleh Muawiyah. Kurang lebih perjanjian tersebut berbunyi : 1. Muawiyah menyerahkan harta Baitul Mal kepada Hasan untuk melunasi utang-utang keluarga Ali. Utang ini ada karena Ali bin Abi Thalib semasa hidupnya menjadi khalifah, menggunakan seluruh hartanya untuk kepentingan negara. 2. Muawiyah berhenti melontarkan hinaan kepada Ali dan keluarganya. Hinaan yang dilontarkan tidak lain merupakan bentuk propaganda yang dilakukan oleh Muawiyah untuk menghasut rakyat dan menanamkan pandangan negatif terhadap Ali dan keluarganya. 3. Setelah Muawiyah berkuasa sebagai khalifah, maka penggantinya akan diserahkan oleh Ummat untuk memutuskan siapa khalifah selanjutnya. Namun hal ini dikhianati oleh Muawiyah dengan mengangkat anak sendiri yakni Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah sepeninggalannya. 4. Muawiyah harus memberikan sejumlah uang hasil pajak kepada Husein setiap tahunnya. Cara yang digunakan untuk menunjuk pengganti khalifah pada masa ini adalah berdasarkan keturunan. Hal ini dicontohkan oleh Muawiyah yang kemudian menunjuk anaknya sendiri menggantikan posisinya sebagai khalifah dan diterapkan hingga kekuasaan khalifah jatuh pada Umar bin Abdul Aziz. Ialah Mughira bin Syuba yang memberi saran kepada Muawiyah untuk mengangkat anaknya menjadi penggantinya. Adapun nama-nama khalifah yang menjabat pada dinasti bani Umayyah ialah : 1. 2. 3. Muawiyah bin Abi Sufyan Yazid bin Muawiyah Muawiyah bin Yazid (Muawiyah II)

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Marwan bin Hakam Abdul Malik bin Marwan Walid bin Abdul Malik Sulaiman bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz Yazid bin Abdul Malik (Yazid II)

10. Hisyam bin Abdul Malik 11. Walid bin Yazid bin Abdul Malik 12. Yazid bin Walid (Yazid III) 13. Ibrahim bin Walid 14. Marwan bin Muhammad

Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang berbeda dari khalifah lain pada masa dinasti bani Umayyah. Ia tidak mengikuti jejek kebobrokan pada khalifah sebelumnya. Pada masa pemerintahannya pun dinilai sebagai salah satu masa keemasan selama dinasti ini berdiri.

KEMUNDURAN DINASTI BANI UMAYYAH ( 6 Desember 2013) Adapun penyebab langsung runtuhnya Dinasti Bani Umayyah ialah : 1. Adanya golongan yang menganggap bahwa hanya keturunan Rasulullah yang bisa menjadi khalifah. Golongan ini dipelopori oleh kaum Bani Hasyim. 2. 3. Golongan para mantan pejabat yang lengser dari jabatan mereka. Golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Bani Umayyah. Golongan ini didominasi oleh para Khawarij. Selain itu, mayoritas khalifah yang memegang kekuasaan selama Dinasti Bani Umayyah memiliki kebijakan yang menyulut amarah rakyat dan memberi kesan negatif terhadap mereka. Sikap tersebut seperti : 1. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menyelewengkan Baitul Mal dan membedakan pajak antara orang Arab dan Mawali. 2. 3. Yazid I yang kemudian membunuh Husein pada peristiwa Karbala. Muawiyah II yang tidak mampu meredam perselisihan antara rakyat Arab Selatan dan Arab Utara. 4. Walid bin Abd. Malik yang hanya fokus pada perluasan wilayah namun tidak menjaga komunikasi dengan daerah-daerah tersebut. 5. Sulaiman bin Abd. Malik yang tidak piawai berdiplomasi.

KEBANGKITAN DINASTI BANI ABBASIYAH ( 20 Desember 2013)

Anda mungkin juga menyukai