Anda di halaman 1dari 25

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)
PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR
TAHUN EMPAT

PENDAHULUAN
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina

selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Prinsip : Pendekatan bersepadu, perkembangan

individu secara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang sama seumur hidup untuk semua murid.

MATLAMAT.
Untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan secara menyeluruh, seimbang dan sesuai dengan tahap kefungsian murid

OBJEKTIF antaranya..
Membolehkan murid:

Mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam kehidupan seharian. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari. Menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya. Mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri. Menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi. Mengamalkan nilai nilai Islam/ murni dalam kehidupan seharian. Melibatkan diri dalam aktiviti riadah. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa.

Kerohanian, sikap dan nilai Komunikasi

Keterampilan Diri

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Kemanusiaan

Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

KBAT.
..menekan kpd pemikiran dari aras

rendah sehingga aras tinggi.


.keupayaan utk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai . membuat

keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu yang baru.

EMK.

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR (PSSAS)

PSSAS
TAHUN 4 (TAHAP 2) Gabungan mata pelajaran Sains (40%) Geografi/ Alam Sekitar (20%) Sejarah (20%) Kemahiran Sosial (20%)

PSSAS.matlamat
..melahirkan murid berpengetahuan asas sains, menghargai alam sekitar, mempunyai semangat patriotisme dan mampu berinteraksi secara positif dalam kehidupan harian

PSSAS. objektif
..menyemai minat menguasai ilmu sains .peluang menguasai kemahiran saintifik dan berfikir menghargai alam sekitar mengaplikasi kemahiran komunikasiinteraksi .. mempunyai sikap dan nilai murni

PSSAS.
SAINS
GEOGRAFI/ ALAM SEKITAR

DISIPLIN ILMU
SEJARAH
KEMAHIRAN SOSIAL

PELAKSANAAN PANDUAN PdP

Panduan Pengajaran - membantu guru mengajar

Panduan Pembelajaran - kegunaan murid untuk belajar

PENDEKATAN PdP antaranya


Inkuri

Pendekatan Kolaborasi

Belajar Melalui Bermain

Pengajaran Bertema

Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Pengalamian

RPI
adalah.. satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses PdP dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid.
(Buku Panduan RPI Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000)

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Mengukuhkan pembelajaran murid Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru Mampu memberi maklumat ttg apa yg dilaksanakan/ dicapai dlm PdP

.aktiviti berterusan

PENTAKSIRAN SEKOLAH
PERANCANGAN PEMBINAAN ITEM/ INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENTADBIRAN

PEMERIKSAAN / PENSKORAN
PEREKODAN PELAPORAN

PENTAKSIRAN SEKOLAH.
ciri-ciri

mampu memberi maklumat menyeluruh


berterusan
fleksibel merujuk standard prestasi kurikulum

PENTAKSIRAN SEKOLAH.

FORMATIF

SUMATIF

PENTAKSIRAN SEKOLAH.
Pentaksiran Rujukan Standard
Tafsiran Umum Tafsiran Matapelajaran

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

PENTAKSIRAN SEKOLAH.
Kaedah Pelaksanaan Pentaksiran antaranya. Pemerhatian Ujian Persembahan secara lisan Senarai semak Portfolio Esei dan sebagainya..

RUMUSAN

SEKIAN, TERIMA KASIH