Anda di halaman 1dari 4

A. LARANGAN 1.Murid tidak dibenarkan membawa senjata atau sebarang alat yang merbahaya ke sekolah. 2.

Tidak boleh mengancam, memeras ugut, berkelahi, mencuri dan menipu. 3.Tidak boleh menghisap rokok, menyalahgunakan dadah dan minum minuman yang memabukkan. 4.Tidak boleh merosakkan harta-benda sekolah. .Tidak boleh melanggar undang-undang dan peraturan sekolah. B. PAKAIAN 1.Murid mesti memaki pakaian sekolah atua pakaian seragam pasukan semasa di sekolah samada belajar atua menyertai akti!iti sekolah. 2."akaian #ekolah $ %emeja putih berlengan pendek, seluar pendek berwarna biru tua, kasut dan sarung kaki putih. 3.&encana sekolah hendaklah dijahit di atas saku baju kiri, nama murid harus dilekatkan di atas saku baju. 4."akaian hendaklah sentiasa kemas dan bersih. .'aju T sekolah hanya dipakai semasa waktu "endidikan (asmani. C. RAMBUT 1.Murid tidak dibenarkan berambut panjang. 2.)ambut hendaklah sentiasa bersih dan disikat kemas. *unting rambut jika panjang. D. KEBERSIHAN DAN KESIHATAN 1.Murid tidak dibenarkan berkuku panjang. 2.Murid yang sakit, terutamanya sakit berjangkit tidak dibenarkan datang ke sekolah. 3.Murid tidak dibenarkan membuang sampah di merata tempat, sama ada di sekitar sekolah, bilik darjah, kantin atau tandas. #ampah sarap hendaklah dibuang ke tong sampah. 4.Tidak boleh meludah sesuka hati di merata tempat. .Murid haruslah menggunakan tandas dengan betul dan menjaga kebersihannya. +.'asuh tangan selepas menggunakan tandas. 'ersihkan tandas selepas menggunakannya. ,.(agalah kebersihan diri dan sekolah.

E. WAKTU SEKOLAH 1.Murid dikehendaki berada di sekolah sebelum waktu persekolahan bermula. Murid tidak dibenarkan datang lewat, atau balik awal sesuka hati. 2.Murid hanya boleh meninggalkan kawasan sekolah jika dibenar oleh guru. -bu bapa hendaklah menda.tar diri di pejabat sebelum membawa murid itu keluar. 3.#ebelum masuk atau keluar dari bilik darjah, murid mesti berbaris mengikut kelas berlebih dahulu. #emasa berbaris, murid tidak dibenarkan berbual atau menggangu orang lain. 4.(ika murid tidak dapat hadir ke sekolah atas sebab-sebab tertentu, misalnya kesakitan dsbg, ibu bapa / penjaga mesti menyerahkan surat, sijil sakit dan menele.on pihak sekolah dengan segera. F. SEMASA DI BILIK DARJAH / SEKOLAH 1.Murid dikehendaki menghormati guru-guru, bermesra dengna rakan sekolah dan melatih diri supaya bersikap jujur, ikhlas, taat setia dan cintai sekolah. 2.#emasa belajar, murid tidak boleh membuat bising atua mengganggu ketenteraman orang lain. 3.0ngkat tangan untuk mendapat kebenaran guru sebelum betanya / menjawab soalan. 4.Murid tidak dibenarkan berjalan-jalan / bermain / membuat bising dengan sesuka hati di dalam bilik darjah. .#emua kerja rumah yang diberikan oleh guru hendaklah disiapkan dan menyerah kepada guru berkenaan dlam tmepoh yang ditetapkan. +.(agalah keberishan bilik darjah. Murid dikehendaki menjalankan tugas kebersihan kelas. ,.(agalah harta benda sekolah. 1.Murid dilarang menulis / menconteng papan hitam, dinding, tandas sekolah. 2.Murid dikehendaki memakai pas darjah dan mendapat kebenaran guru sebelum keluar dari bilik darjah. 13."astikan kipas, lampu, air ditutup jika tidak memerlukannya. 11.Murid dilarang membawa sebarang barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran ke sekolah, misalnya $ buku komit, permainan dsbg. 12.Murid dilarang menjual sebarang barangan atua makanana di sekolah. G. PERTUTURAN DAN KELAKUAN 1.Murid hanya dibenarkan bertutur dalam 'ahasa 4ina, 'ahasa Melaysia dan 'ahasa -nggeris

sahaja. 'ahasa loghat dilarangkan. 2.'ahasa lucah, kesat, menghasut serta mengejak dilarangkan. Murid dikehendaki bercakap dengan sopan santun. 3.Murid dikehendaki berkelakuan jujur dan ikhlas dalam setiap masa sama ada dalam percakapan, pelajran atau permainan. Misalnya, barang-barang hilang yang dijumpai, diserahkan kepada guru dengan segera, tidak bohong dsbg. 4.0malkan .alsa.ah sekolah iaitu %esetian, %ejujuran, %erajinan, dan 'erjimat 4ermat. .0malkan sikap hormat-menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira kaum, agama, keturunan, dan tara. hidup. H. KESELAMATAN JALAN RAYA 1."atuhilah undang-undang jalan raya. 2.'erhati-hati semasa menyeberangi jalan raya. 3.Murid dilarang bermain / berkejar-kejar semasa menunggu kenderaan di kawasan sekolah. 4."astikan kenderaan betul-betul berhenti sebelum turun atau menaikinya. .'eratur sebelum menaiki atau menurun bas. (angan rebut atua tolak-menolak. I. TAAT SETIA KEPADA NEGARA DAN CINTAI SEKOLAH 1.Murid hendaklah bertaat setia kepada 5egara kita, Malaysia dan menghormati pemimpinpemimpin negara, pemimpin-peminpin negeri dan tempatan. 2.Murid hendaklah menghormati 'endera 5egara, 'endera 5egeri, &agu 5egara, &agu 5egeri, dan lain-lain lambang-lambang negara dan negeri. 3.Murid hendaklah bertaat setia kepada sekolah ini, dan menghormati guru besar, guru-guru. 4.Murid hendaklah menghormati 'endera #ekolah, &agu #ekolah, dan &encana #ekolah. J. KETUA DARJAH, PENGAWAS 1.%etua darjah, pengawas sekolah adalah murid-murid yang dilantik oleh guru-guru untuk membantu guru-guru menjaga disiplin sekolah. Murid hendaklah menghormati mereka. 2."atuhilah arahan ketua darjah semasa di bilik darjah. "atuhilah arahan pengawas semasa di kawasan sekolah. 3.(ikalau murid hadapi sebarang masalah, huhungilah ketua darjah, pengawas, guru atua guru besar dengan segera. K. HUKUMAN DAN TINDAKAN TATATERTIB

6ukuman dan tindakan tatatertib berikut akan diambil jikalau murid melanggar undang-undang, peraturan sekolah$1.5asihat/ 0maran secara lisan oleh ketua darjah / pengawas / guru / guru penolong kanan / guru besar. 2."ihak sekolah bertemuduga dengan ibu bapa / penjaga. 3.0maran secara bertulis. 4.7irotan oleh guru besar atau wakilnya. .6ukuman ganti rugi. +.7ibuang sekolah ,.&apor kepada pihak polis.