Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS SWOT KHIDMAT MASYARAKAT KEKUATAN (STRENGHT) Nilai-nilai keguruan dapat dipupuk melalui program bina insan guru

ini. Semangat kerjasama antara peserta dipupuk sepanjang program ini dijalankan. Dapat membentuk keyakinan dalam diri peserta. Komitmen yang ditunjukkan oleh pelajar melancarkan perjalanan program ini. Sifat kesabaran, bertolak ansur, tolong menolong dalam melakukan setiap aktiviti boleh melahirkan guru yang berwibawa. Peruntukan dan kemudahan yang disediakan lengkap untuk kegunaan pelajar. Aktiviti Outdoor yang melibatkan kemahiran serta tidak terikat dengan peraturan Melibatkan fizikal dan mental peserta

KELEMAHAN (WEAKNESS)

Masa yang terlalu singkat untuk melaksanakan semua program dengan sempurna.

Pelajar yang lain sukar untuk membuat persiapan program kerana tidak tahu keadaan perpustakaan yang sebenar.

PELUANG (OPPURTINITY)

Sumber kewangan dari peruntukkan yang mencukupi. Sokongan daripada mentor. Dapat membina hubungan yang erat dengan

masayarakat setempat.

ANCAMAN (THREAT)

Cuaca yang terik

ANALISIS SWOT BENGKEL ETIKET SOSIAL DAN PROTOKOL KEKUATAN (STRENGHT) Penceramah mahir dalam bidang yang disampaikan Pengisian yang padat Pengisian yang mampu meransang minda pelajar Isi ceramah mampu untuk mencapai objektif Program Bina Insan Guru (BIG) KELEMAHAN (WEAKNESS) Lokasi bengkel tidak sesuai kerana susun atur meja yang bulat Jarak penceramah antara pelajar jauh dan sukar untuk berkomunikasi PELUANG (OPPURTINITY) Dapat menimba ilmu baharu daripada penceramah yang berpengalaman Dapat menerokai dan merasai pengalaman yang

melibatkan kehidupan seharian sebagai guru Dapat merapatkan hubungan antara pelajar PISMP ambilan Januari 2013. ANCAMAN (THREAT) Keadaan meja yang jauh dari penceramah yang menyebabkan ada pelajar yang tidak fokus dan menggangu konsentrasi pelajar lain.