Anda di halaman 1dari 2

Curcuma xanthorrhiza ( Temulawak)

Temulawak telah lama diketahui mengandung senyawa kimia yang mempunyai keaktifan fisiologi, yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri. Kurkuminoid terdiri atas senyawa berwarna kuning kurkumin dan turunannya. Kurkuminoid yang memberi warna kuning pada rimpang bersifat antibakteria, anti-kangker, anti-tumor dan antiradang, mengandungi anti-oksidan dan hypokolesteromik. Sedangkan minyak atsiri berbau dan berasa yang khas. Kandungan minyak atsiri pada rimpang temulawak 312% .Sedangkan untuk kurkuminoid, dalam temulawak 1-2%. ntuk menentukan

persentase ini dilakukan pemanasan pada temperatur !"-!!o # , supaya tidak merusak $at aktifnya dan untuk mendapatkan warna yang baik dari kurkuminoid. Ka%ian dan penyelidikan atas temulawak &#ur'uma (anthorrhi$a) membuktikan bahawa rimpangnya mengandungi banyak $at kimiawi yang memberikan kesan positif terhadap organ dalam manusia seperti empedu, hati dan pankreas..*ahan berkhasiat tanaman obat adalah senyawa organik, yang kandungan utamanya adalah karbon. +ika dihipotesiskan bahwa fotosintesis 1,#-2 pada tanaman temulawak akan menghasilkan karbohidrat sederhana yang mengandung 1,#, pada proses biosintesis lan%ut akan dihasilkan komponen berkhasiat obat &minyak atsiri dan kurkuminoid) yang bertanda 1,#. .ang men%adi masalah pada studi ini adalah bagaimana mengelola proses fotosintesis 1,#-2 tersebut untuk mendapatkan produk bertanda radioaktif 1,#. Komposisi kimia dari rimpang temulawak adalah protein pati sebesar 2/-3" persen, kurkumin satu sampai dua persen, dan minyak atsirinya antara 0 hingga 1" persen. 1aging buah &rimpang) temulawak mempunyai beberapa kandungan senyawa kimia antara lain berupa fellandrean dan turmerol atau yang sering disebut minyak menguap. Kemudian minyak atsiri, kamfer, glukosida, foluymetik karbinol. Temulawak mengandung minyak atsiri seperti limonina yang mengharumkan, sedangkan kandungan fla2onoida-nya berkhasiat menyembuhkan radang. 3inyak atsiri %uga bisa membunuh mikroba. *uahnya mengandung minyak terbang &anetol, pinen, felandren, dipenten, fen'hon, metil'ha2ikol, anisaldehida, asam anisat,

kamfer), dan minyak lemak. Komponen utama rimpang temulawak : 1. 4ati ,5.15% - !/.0,% 6 - membantu proses metabolisma dan fisiologi organ badan. 2. 4rotin 2/.""% - 3".""% 3. ,. 7bu !.20% - 8."8% Serat 2.!5% - ,.53% 6 memulihkan ke'ergasan badan &bersifat tonik)

!. Kurkumin 1.0"% - 2.2"% 6 melan'arkan proses pen'ernaan tubu 0. 3inyak asiri 0.""% - 1".""% 6 meningkatkan fungsi gin%al 8. 4helandren - melan'arkan pengeluaran toksik dalam tubuh melalui air ken'ing 5. Kamfer /. Turmerol 6 membantu proses metabolism 1". *orneol - memulihkan kesehatan tubuh badan akibat serangan penyakit 11. Sineal 12. 9anthorrhi$ol

(sumber: http://toiusd.multiply.com/ ournal/item/!"#/Curcuma$xanthorrhiza$T emulawak$%$&or'ologi$(natomi$dan$)isiologi)