Anda di halaman 1dari 1

Pengusaha berbincang dengan chef untuk memilih menu yang bersesuaian yang diperlukan untuk pelajar dan guru

dan jumlah masakan yang mencukupi untuk pada satu-satu masa. Menghitung keperluan bekalan masakan yang mencukupi untuk menu harian yang telah di tetapkan .. Memeriksa bekalan yang dihantar oleh pembekal untuk kuantiti,kesegaran dan kualiti bahan bekalan. Mengaturkan jadual baik-pulih dan penyenggaraan peralatan kantin .Hubungi segera kontraktor untuk baik pulih peralatan yang rosak. Menyelia selia dapur dan kawasan kaunter luar untuk mentukan penyediaan makanan dilakukan secara bersih, betul dan cukup kuantitinya. Menentukan semua peralatan hidangan makanan seperti talam (tray ,cawan ,pinggan dan sudu-garpu sentiasa mencukupi dan dalam keadaan bersih. Menyelesaikan segala masalah dan rungutan pelanggan dengan cara professional.tentukan prinsip dan polisi!Customers Always Right". Mengawal selia semua pekerja bawahannya menjalankan tugas dengan sempurna.

#atacara Pihak Pengurusan $ %uru &errtanggungjawab memastikan kebersihan kantin terjaga. Memastikan suasana kantin dalam keadaan terkawal. Memastikan kemudahan kantin terpelihara dan melaporkannya jika terdapat kerosakan. Masukkan bekas makanan dan minuman dalam bekas yang disediakan. %uru disiplin menyediakan pengawas bertugas semasa rehat. %uru kantin menyediakan peraturan penggunaan kantin dan paparkan di kantin.