Anda di halaman 1dari 3

JAWATANKUASA KELAB OLAHRAGA SESI 2007 GURU PENASIHAT PN NORHAIZA BT HAKIM @ HASHIM

PENGERUSI MUHAMMAD SYAMIL B. MANSOR

NAIB PENGERUSI

SETIAUSAHA

NURSHAFINAZ BT MD SAAD
BENDAHARI

NURASHIDA BT ABU SEMAN


AJK TAHUN 4

NUR SHAHIRA BT RAHIM


AJK TAHUN 5

MOHD FIRDAUS B SUID AJK TAHUN 6 MOHD HAZUAN B. RODZI

MOHD YUNUS B IBRAHIM

PUSAT SUMBER SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK

ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN JENIS AKTIVITI KETERANGAN AKTIVITI JANGKA MASA DILAKSANAKAN TINDAKAN

1. Keceriaan

a. Mengganti an carta !rgani"a"i AJK PSS #an carta Organi"a"i AJK Per$%"ta aan ,e&r%ari &. Me'&ai i $enan#a($enan#a Mac #i ra (ra &% % #an 'a)a*a+ A$ri* c. Mengganti an ga'&ar( ga'&ar #an $!"ter($!"ter

R!-ita ,a#-i* Sa*e+a A&#. Ha*i'

a. Me'a"% an 'a *%'at &% % Ke #a*a' !'$%ter .. Me'$erting at &. Me'&%at a#( a# $in)a'an ece a$an Se$an)ang ta+%n $eng%r%"an P%"at %nt% a+*i(a+*i $er$%"ta aan/ S%'&er %nt% t%)%an $e'in)a'an #an $e'%*angan 'engg%na an !'$%ter a. Pr!gra' NILAM &. S%#%t &acaan #i antin 0. A ti1iti Pr!gra' c. K%i- 'a *%'aat Se$an)ang ta+%n Ga*a an Me'&aca #. Ke'$en A+*i Per$%"ta aan e. Ke'$en Ga*a an Pin)a'an a. Me'&eri %r"%" $e'er!"e"an #an $en3%"%nan &% % e$a#a $e*a)ar. &. Menga#a an %r"%" A$ri* 'e'&%at &% % " ra$ #an $en)i*i#an 'a)a*a+ #an "!a*an( "!a*an $e$eri "aan. a. Menga#a an *a5atan e PSPN P%*a% Pinang. &. Menga#a an La5atan e P%"at S%'&er SMK A*( Man"+!!r/P%*a% Pinang.

Pe'&ant% $er$%"ta aan A&#. Ha*i'

,a#-i* N!r#in Li' See Sin A-a+ari

2. K%r"%" Da*a'an

Sa*e+a ,a#-i**a+ I"'ai*

4. La5atan

A$ri*

R!-ita Sa*e+a Ran)ani

6. Pa'eran B% % 7. J%a*an

a. Menga#a an $a'eran &% % Mei !*e+ "3ari at tertent% a. Menga#a an )%a*an $a#a Mei

,ae-arat%*

8J%'&!9

+ari K! %ri %*%' %nt% ta&%ng Ke&a)i an $%"ta a5an Se'%a g%r% $er$%"ta aan a. Menga#a an )a'%an #an 'en3a'$ai an "i)i*("i)i* $eng+argaan e$a#a $%"ta a5an Se'%a g%r% $er$%"ta aan

:. Ja'%an A +ir Ta+%n #an Pen3era+an Si)i*

N!1e'&er