Anda di halaman 1dari 4

BORANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

1) CALON NO. KAD PENGENALAN NAMA JAWATAN GRED 2) PENILAI NO. KAD PENGENALAN NAMA JAWATAN GRED KOD & NAMA SEKOLAH PPD : : : : : : : : : :

BIL D1 D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL

KRITERIA

ARAS PENILAIAN

KAEDAH PENILAIAN

4 4

3 3

2 2

1 1

A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK A2.2 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI A2.3 BUDAYA KERJA SEPASUKAN A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN E3 POTENSI A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF A3.2 MENGURUS PERUBAHAN A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS A4.4 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN D2 D2 PENGURUSAN AKTIVITI E1 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM/SUKAN

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS D3 D3 SUMBANGAN E1 SUMBANGAN A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL D4 D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN A1.2 PERANCANGAN E2 PERLAKSANAAN PdP A2.1 PENYAMPAIAN A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI A2.4 TEKNIK PENYOALAN E3 PENTAKSIRAN PdP A3.1 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID A3.2 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID D5 D5 KEBERHASILAN MURID E1 PEMBELAJARAN MURID A1.1 PENINGKATAN PEMBELAJARAN 4 3 2 1 4 4 3 3 2 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 4 3 2 1

A1.2 PENCAPAIAN AKADEMIK E2 KOKURIKULUM A2.1 PENGLIBATAN KOKURIKULUM A2.2 PENCAPAIAN KOKURIKULUM E3 SAHSIAH A3.1 KESEDARAN INTRAPERSONAL A3.2 KESEDARAN INTERPERSONAL

4 4

3 3

2 2

1 1

4 4

3 3

2 2

1 1

Disediakan oleh,

. ( Tarikh :_________________ )

Anda mungkin juga menyukai