Anda di halaman 1dari 5

Modul Pembelajaran Membuat Keputusan

Tahun Bidang Tajuk : : Sains Bahan : Timbul dan Tenggelam 1

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 11.1 : Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 11.1.1 Mengenalpasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1& Persediaan Mengumpul maklumat tentang objek yang timbul dan tenggelam. "ndikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau 1.2. mengumpul dan mengenalpasti maklumat tentang timbul dan tenggelam '& "maginasi Meramal dan menyusun alternati+ "ndikator Amalan 2.1.1 Menghasilkan idea baru 2.2., Membin"ang penilaian Murid-murid diminta untuk menamakan objek di atas meja% a. batu +. duit syiling b. ping pong g. paku tekan ". gabus h. polystrine d guli ( "ebisan ) e. daun kering !uru menyediakan sebuah akuarium yang kosong dan memasukkan semua objek ke CADA !A AKT"#"T" CADA !A K$M% "KAS"

!uru meminta murid untuk men"eritakan pengalaman mereka mandi di kolam, sungai atau laut #ediakan gambar atau suasana orang mandi di kolam.

$ernahkah kamu mandi di kolam, sungai atau laut% &dakah kamu pandai berenang% ('a()idak) *ika )idak &pakah yang akan kamu akan lakukan% (#umbangsaran)

&pakah yang anda perhatikan di atas meja%

Cuba ba(angkan apa yang akan terjadi kepada objek-objek di dalam akuarium jika air dituangkan ke dalam

dalam akuarium tersebut. Murid-murid diarahkan untuk meramalkan objek yang tenggelam dan timbul apabila air dimasukkan ke dalam akuarium. !uru bersoal jawab jenis objek tersebut timbul atau tenggelam. )& Perkembangan Menilai alternati+ yang dipilih "ndikator Amalan .1., Memberi pelbagai kategori atau aspek .2.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan berdasarkan bukti Murid diagihkan kepada beberapa kumpulan. Murid diminta untuk memasukkan objek-objek yang disediakan ke dalam akuarium. .emudian, air dituang ke dalam akuarium. Murid membuat pemerhatian dan mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam. .aitkan dengan penggunaan pelampung untuk berenang. *& Tindakan Membuat .eputusan $elaksanaan &malan 0.1. Menghasilkan idea baru 1erterusan 0.2.1 $eka kepada perkara sekeliling 0.2. Mempraktikkan proses kreati+ untuk Murid diarahkan memilih objek yang timbul dan tenggelam yang terdapat di dalam akuarium dan melengkapkan jadual yang telah disediakan. Murid membuat keputusan tentang konsep timbul dan tenggelam dengan memberikan "ontoh objek yang lain.

akuarium% &pakah keadaan objek yang anda perhatikan%

&pakah yang dapat anda perhatikan% /yatakan objek-objek yang tenggelam% /yatakan objek-objek yang timbul% $ilih objek yang boleh digunakan untuk berenang%

/yatakan 1 objek lain yang timbul% /yatakan 1 objek lain yang tenggelam% )erangkan mengapa anda pilih

menghasilkan idea baru se"ara berterusan Pentaksiran Murid berupaya untuk mengenalpasti objek-objek yang tenggelam dan timbul. Murid menyiapkan lampiran kerja 1. .$#: Memerhati, $engelasan 1erkomunikasi ilai dan Sikap Minat dan bersi+at ingin tahu *ujur 1ekerjasama

objek tersebut%

+AMP",A

.elaskan objek-objek tersebut ke dalam jadual di bawah.

duit syiling ranting

paku

daun kering kunci

botol plastik

Objek yang timbul

Objek yang tenggelam

*ames *ohnny ( /oor2urianah !edat ( 3smail 1iko