Anda di halaman 1dari 1

HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK

ÁFA SZABÁLYAI, SZÁMLÁZÁSA 2010.


Idıpont és helyszín:
2009. december 10. csütörtök 10-15 óráig. Regisztráció 9 órától.
Hunguest Hotel Platánus; 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44.
Parkolási lehetıség térítés ellenében a szálloda parkolójában, vagy ingyenesen a környezı utcákban.
Elıadónk:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna adószakértı, adótanácsadó Csátaljay-Tax Kft., Deloitte Zrt.
Ajánló és témakörök:
Gyökeres változás történik az áfa teljesítési helyekben 2010-tıl. Az új szabályokat gyakorlati
szempontból ismerteti elıadónk, teljes körően összefoglalva, példákon keresztül végigvezetve a
különféle konstrukciókat.
Adóalanyoknak és nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások - hogyan tudjuk beazonosítani a
megrendelıt ▪ Fıszabály és kivételek ▪ Miért fontos az állandó telephely és mit jelent az új fogalom ▪
Mely esetekben szükséges az áfa regisztráció külföldön és belföldön ▪ Adószám szerinti adózás
megszőnése ▪ Bérmunka - mikor és mely szereplınél áfás jövıre a többszereplıs bérmunka ▪ Teljesen
új fuvarozási szabályok - hogy számláz a közösségi fuvarozó, belföldi fuvarozó, nemzetközi fuvarozó ▪
Melyek a mentességi jogcímek, az importhoz, exporthoz kapcsolódó új mentesség, raktározás,
rakodás, személyfuvarozás ▪ Építési szolgáltatások,ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások ▪
Közlekedési eszköz bérbeadása rövid és hosszútávra ▪ Kulturális,tudományos, oktatási szolgáltatások,
rendezvényszervezés ▪ Mőszaki, jogi,tanácsadási,telekommunikációs és egyéb inmateriális
szolgáltatások ▪ Hogyan változik az importszolgáltatás utáni adófizetés idıpontja ▪ Levonásra
jogosító új bizonylatok, könnyítések ▪ Határozott idejő elszámolás külföldi viszonylatban ▪ Új
adatszolgáltatási kötelezettség ▪ Hogyan állítsuk be az áfa kódokat az új szabályokhoz ▪ Területi
hatályon kívüli és a mentes számla ▪ A teljesítés meghiúsulások számlázása belföldi és nemzetközi
viszonylatban ▪ Külföldön felszámított áfa visszaigénylésének teljesen új rendje ▪ Konzultáció
Információk és jelentkezés:
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények, ebéd.
Részvételi 21 500Ft+ áfa/fı.
díj: 18 500Ft+ áfa/fı. Ha a jelentkezése beérkezik egy héttel a rendezvény elıtt.
17 500Ft+ áfa/fı. On-line jelentkezés esetén!
Jelentkezési A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a Volksbank: 14100237-10421849-01000004
feltételek: számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítık, kávé és az
ebéd költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás, mint természetbeni juttatás után a közterheket a
résztvevı cégének kell megfizetni, ezért számlánkban a részvételi költségeket megbontjuk felnıttoktatásra és étel-
ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelızı
3. munkanapig. Ezt követı lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk.
Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Résztvevıinknek oktatási segédanyagot adunk.

JELENTKEZÉSI ADATOK „Áfa, számlázás 2010.” 2009. december 10.


System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 220-03-63 ▪ Fax: 788-26-65
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu ▪ Cím: 1583 Budapest, Pf. 48.

Név: ........................................................................... Beosztás: ......................................................

Lakcím: .............................................................................................................................................

Cégnév: ....................................................................... E-mail: .........................................................

Cím: ................................................................................................................................................

Telefon: ...................................................................... Fax: ............................................................

A részvételi díjat: átutalással , vagy készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! Vegetáriánus menüt kérek:
Hozzájárulok, hogy a jövıben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat. A jelentkezési feltételeket elfogadom:

Kelt: ................................ , 2009. ................................... P. H. .................................... aláírás