Anda di halaman 1dari 5

Soal Similarity dan Disimilarity

1. Diketahui 2 objek: x = (1, 1, 1, 1) dan y = (2,2,2,2)


Tentukan berapa nilai Similarity/Disimilarity dari kedua objek ini dengan Teknik
a) Cosine
b) Correlation
c) Euclidean Distance
a. x = 1 1 1 1
y=2222
x y= 1*2 + 1*2 + 1*2 + 1*2 = 8
||x|| = (1*1+1*1+1*1+1*1)0.8 = (4) 0.8 = 3.031
||y|| = (2*2+2*2+2*2+2*2) 0.8 = (16) 0.8 = 9.189
Cos (x,y) = 0.287
b. ..
c.
point
p1
p2
p3
p4
p1
p2
p3
p4

x
1
1
1
1
p1

y
2
2
2
2
p2
0
0
0
0

p3
0
0
0
0

p4
0
0
0
0

0
0
0
0

2. Diketahui 2 objek: x = (0, 1, 0, 1) dan y = (1, 0, 1, 0)


Tentukan berapa nilai Similarity/Disimilarity dari kedua objek ini dengan Teknik
a) Cosine
b) Correlation
c) Euclidean Distance
d) Jaccard
e) Simple Matching Coeffisient
a. x = 0 1 0 1
y=1010
x y= 0*1 + 1*0 +0*1 + 1*0 = 0
||x|| = (0*0+1*1+0*0+1*1)0 = (2) 0 = 1
||y|| = (1*1+0*0+1*1+0*0) 0 = (2) 0 = 1
Cos (x,y) = 0
b. ..
c.
point
p1
p2
p3
p4
p1
p2
p3
p4

x
0
1
0
1
p1
0
1.414
0
1.414

y
1
0
1
0
p2
1.414
0
1.414
0

p3
0
1.414
0
1.414

p4
1.414
0
1.414
0

d. M01 = 2
M10 = 2
M00 = 0
M11 = 0
J = (M11) / (M01 + M10 + M11) = 0 / (2 + 2 + 0) = 0
e. SMC = (M11 + M00)/(M01 + M10 + M11 + M00) = (0+0) / (2+2+0+0) = 0

3. Diketahui 2 objek: x = (0, -1, 0, 1) dan y = (1, 0, -1, 0)


Tentukan berapa nilai Similarity/Disimilarity dari kedua objek ini dengan Teknik
a) Cosine
b) Correlation
c) Euclidean Distance
a. x = 0 -1 0 1
y = 1 0 -1 0
x y= 0*1 + -1*0 +0*-1 + 1*0 = 0
||x|| = (0*0+(-1*-1)+0*0+1*1)0 = (2) 0 = 1
||y|| = (1*1+0*0+(-1*-1)+0*0) 0 = (2) 0 = 1
Cos (x,y) = 0
b. ..
c.
point
p1
p2
p3
p4
p1
p2
p3
p4

x
0
-1
0
1
p1
1.414
1.414
1.414
1.414

y
1
0
-1
0
p2
1.414
1.414
1.414
1.414

p3
1.414
1.414
1.414
1.414

p4
1.414
1.414
1.414
1.414

4. Diketahui 2 objek: x = (1, 1, 0, 1, 0, 1) dan y = (1, 1, 1, 0, 0, 1)


Tentukan berapa nilai Similarity/Disimilarity dari kedua objek ini dengan Teknik
a) Cosine
b) Correlation
c) Euclidean Distance
d) Jaccard
e) Simple Matching Coeffisient
a. x = 1 1 0 1 0 1
y=111001
x y= 1*1 + 1*1 +0*1 + 1*0 + 0*0 + 1*1 = 3
||x|| = (1*1+1*1+0*0+1*1+0*0+1*1)0.3 = (4) 0.3 = 1
||y|| = (1*1+1*1+1*1+0*0+0*0+1*1) 0.3 = (4) 0.3 = 1
Cos (x,y) = 1.306
b. ..
c.
point
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p1
p2
p3
p4
p5
p6

x
1
1
0
1
0
1
p1

y
1
1
1
0
0
1
p2

p3

p4

0
0
1
1
1.414
0

0
0
1
1
1.414
0

1
1
0
1.414
1
1

1
1
1.414
0
1
1

p5
1.414
1.414
1
1
0
1.414

p6
0
0
1
1
1.414
0

d. M01 = 1
M10 = 1
M00 = 1
M11 = 3
J = (M11) / (M01 + M10 + M11) = 3 / (1 + 1 + 3) = 0.6
e. SMC = (M11 + M00)/(M01 + M10 + M11 + M00) = (3+1) / (1+1+3+1) = 0.67

5. Diketahui 2 objek: x = (2, -1, 0, 2, 0, -3) dan y = (-1, 1, -1, 0, 0, -1)


Tentukan berapa nilai Similarity/Disimilarity dari kedua objek ini dengan Teknik
a) Cosine
b) Correlation
a. x = 2 -1 0 2 0 -3
y = -1 1 -1 0 0 -1
x y= 2*-1 + -1*1 +0*-1 + 2*0 + 0*0 + -3*-1 = 0
||x|| = (2*2+(-1*-1)+0*0+2*2+0*0+(-3*-3))0 = (18) 0 = 1
||y|| = ((-1*-1)+1*1+(-1*-1)+0*0+0*0+(-1*-1)) 0 = (4) 0 = 1
Cos (x,y) = 0
b. ..