Anda di halaman 1dari 1

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

0 Pendahuluan

Perkara

Muka Surat 3 3 4 4 6 7 8

Definisi membaca Proses membaca Tahap tahap kemahiran membaca Kesediaan Membaca Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca

8. 9. 10.

Lampiran Kesimpulan Rujukan

14 22 23