Anda di halaman 1dari 15

BAB 6 : AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR OF MEASUREMENT

NURUL SYAZANA BINTI ISMAIL NUR AFIFAH BINTI MOHD ZAKI NUR FADHILLAH BINTI KAMARUZAMAN A12PP0100 A12PP0090 A12PP0092

HUBUNGKAIT ANTARA KOMPETENSI, PENILAIAN DAN DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN

PSIKOMOTOR SIMPSONS

Merujuk kepada tingkah laku motor dan otot. Contoh : berlari, menggunakan alat , bercakap, menulis, juga boleh dianggap sebagai aktiviti psikomotor

PENGAMATAN

SET (PERSEDIAAN)

PERGERAKAN TERKAWAL

KEASLIAN

ARAS-ARAS PSIKOMOTOR SIMPSONS


MEKANISME

PENYESUAIAN PERGERAKAN KHUSUS

PENGAMATAN

Seseorang itu sedar tentang wujudnya objek-objek, sifat-sifat atau perkaitanperkaitan melalui penggunaan deria

Persediaan merujuk kepada kesediaan untuk seseorang itu SET ( PERSEDIAAN) bertindak Peringkat awal dalam penguasaan kemahiran yang kompleks

PERGERAKAN TERKAWAL

MEKANISME
Pergerakan dilakukan dengan cara automatik tanpa memikirkan langkah-langkah yang yang akan dilakukan murid dapat melakukan pergerakan kompleks secara pantas, licin, dan tepat tanpa membuang banyak tenaga

PERGERAKAN KHUSUS

PENYESUAIAN
Murid telah menguasai sesuatu kemahiran dengan baik sehingga ia dapat menyesuaikan corak

KEASLIAN
Merujuk kepada mewujudkan sesuatu corak pergerakan baru yang dapat disesuaikan kepada situasi tertentu atau masalah khusus

AFEKTIF KRATHWOHLS
Menitikberatkan perasaan dan emosi, kesedaran diri, minat, sikap, nilai dan penghargaan serta usaha pelajar terhadap pembelajaran.

ARAS AFEKTIF KRATHWOHLS


PENERIMAAN MEMBALAS

MENGHARGAI

ORGANISASI

PERWATAKAN

PENERIMAAN
Aras yang paling rendah dalam domain afektif. Ia merujuk kepada kesanggupan murid untuk menerima satu fenomena atau ransangan

MEMBALAS
Merujuk kepada penglibatan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti, murid bukan sahaja akan memberi perhatian malah akan bertindak balas dengan sukarela dan dengan penuh minat.

MENGHARGAI
Murid akan memberi nilai pada sesuatu objek, fenomena atau tingkahlaku.

ORGANISASI
Merupakan penyatuan nilai-nilai yang berlainan, penyesuaian konflik nilai dan pembinaan satu set nilai kendiri yang kekal

PERWATAKAN
Murid sudah mempunyai satu sistem nilai yang akan mempengaruhi keseluruhan gaya hidupnya. Tingkah laku murid kekal dan boleh diramal

CONTOH-CONTOH ARAS AFEKTIF


ARAS PENERIMAAN CONTOH Mendengar dengan rela hati berbagai-bagai muzik yang telah dirakamkan

MEMBALAS
MENGHARGAI ORGANISASI PERWATAKAN

Mematuhi peraturan-peraturan sekolah


Menunjukkan kepercayaan dalam sistem demokratik Menerima tanggungjawab Menunjukkan sikap berdikari

SEKIAN, TERIMA KASIH.