Anda di halaman 1dari 4

KERTAS CADANGAN PROGRAM BINA INSAN GURU PISMP SEMESTER 3 (AKTIVITI KEMASYARAKATAN)

DISEDIAKAN OLEH : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU

KERTAS CADANGAN

1. TAJUK PROGRAM BINA INSAN GURU UNTUK PISMP SEMESTER 3 AMBILAN JANUARI 2012 2. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk membentangkan cadangan tentang Program Bina Insan Guru yang dijalankan bagi memenuhi program Aktiviti Kemasyarakatan Semester 3 yang memupuk kesediaan berbakti secara sukarela kepada komuniti dan juga memohon peruntukan kewangan. 3. MATLAMAT Program ini berhasrat untuk memberi pendedahan sebenar kepada pelajar dalam mendalami dan membina insan guru yang berakhlak mulia, bersemangat tinggi, mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat serta negara selaras dengan nilai-nilai keguruan menerusi beberapa ilmu asas dan kemahiran aktiviti luar. 4. OBJEKTIF Setelah mengikuti program ini, pelajar diharap dapat: Memiliki ketahanan fizikal, mental dan semangat juang yang tinggi. Memupuk semangat bekerja secara sukarela dan mempunyai semangat kekitaan. Memupuk semangat kerjasama di kalangan pelajar. Melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih efisyen Meningkatkan kompetensi diri mengikut kehendak tugasan dengan lebih efektif

5. TARIKH PELAKSANAAN : 20 April 2013 6. TEMPAT: IPG Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, Kuala Lumpur 2

7. AHLI JAWATANKUASA INDUK PENASIHAT : Y. Bhg. Datin Siti Hanifah binti Madarsa Pengarah IPGKBM Dr. Hj. Ali bin Mahmood Timbalan Pengarah IPGKBM En. Noor Azuddin bin Mohd Noordin Pn. Juwita bt. Mohamed En. Mustafa Kamal bin Mohammed Zahid

PENGERUSI :

SETIAUSAHA : BENDAHARI: PENYELARAS : AJK :

Ust. Lutfi bin Ahmad Hj. Zakaria bin Mohd Idrus En. Zakaria bin Pikin En. Ahmad Taufix bin Mahat En. Yunus bin Jurait Mentor yang terlibat : 1. 2. 3. 4. 5. Dr. Mashudi b. Bahari Dr. Shahlan b. Surat Tn. Hj. Ayob b. Sukani En. Santharan a/l Arumugam En. Sivaratnam a/l Navaratnam

8. STRATEGI PELAKSANAAN Setiap kumpulan hendaklah dikelolakan oleh seorang mentor yang dibantu oleh beberapa juruteknik untuk mengecat pagar IPGKBM yang telah usang: Menanggalkan cat yang lama. Meratakan/ membersihkan permukaan pagar Mengecat

9. SASARAN KERJA: Mengecat pagar IPGKBM

10. ANGGARAN PERBELANJAAN Peralatan mengecat disediakan oleh pihak IPG Kampus Bahasa Melayu. Minum pagi dan munuman pelajar dipohon daripada pihak IPG Kampus Bahasa Melayu

Disediakan oleh :

Disemak oleh:

_________________________________
(MUSTAFA KAMAL B. MOHAMMED ZAHID)

_____________________________
(NOOR AZUDDIN B. MOHD NOR)

Penyelaras Bina Insan Guru, IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur

Ketua Unit Kokurikulum, IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur

_____________________________
(DATIN SITI HANIFAH BT MADARSA)

Pengarah, IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur