Anda di halaman 1dari 9

PENDEKATAN RASIONAL

Pensyarah : Puan Suzana Yazid Rohany Binti Husny Rinamurnirah Binti Nasir Roddy @ Mohd Zulkhairi Bin Abdullah

DEFINISI:
Rasional didefinasikan sebagai sesuatu yang boleh diterima oleh akal atau pun

sesuatu tingkahlaku berdasarkan sebab


munasabah dalam membuat keputusan.

PENGENALAN
Pendekatan Rasional memberi

kemahiran pemikiran yang logik dan

sistematik dalam penyelesaian sesuatu


isu.

PENGASAS
Pendekatan pembinaan rasional ini dipelopori oleh Shaver dan Strong (1976) yang memberi penekanan kepada proses penaakulan dan kemahiran membuat analisis terhadap nilai-nilai yang diperlukan oleh seseorang warganegara dalam masyarakat demokrasi.

KONSEP
Ianya memerlukan seseorang mengumpul dan menimbangkan data yang relevan sebelum membuat keputusan. Melibatkan pelajar secara aktif dalam memproses sesuatu permasalahan. Pendekatan menekankan lebih kepada aspek kognitif berbanding dengan aspek emosi.

CARA-CARA PELAKSANAAN
Kenal pasti dan jelaskan nilai dari segi maksud dan perhubungan antara satu

dengan lain
Membuat generalisasi konsep nilai diri dan nilai diterima oleh masyarakat

CARA-CARA PELAKSANAAN
Menimbangkan implikasi dan kesan yang mungkin timbul dalam situasi berkonflik

Membuat keputusan munasabah dengan


kriteria mengutamakan nilai

Memupuk penglibatan diri secara emosi.

SEKIAN & TERIMA KASIH .

Anda mungkin juga menyukai