Anda di halaman 1dari 1

Surat Yunus ayat 19 :: dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudia mereka berselisih.

Kalau tidak karna suatu ketetapan yang telah ada dari tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan (didunia) diantara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu . Surat Hud ayat 18 :: dan siapakah yang lebh dzalim daripada orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah ? mereka itu akan dihadapkan kepada tuhan mereka dan para saksi akan berkata orang-orang ini yang telah berbohong terhadap tuhan mereka ingatlah, laknat Allah(ditimpahkan) kepada orang dzalim. Surat Az-Zumar ayat 8 :: dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon(pertolongan) kepada tuhannya, dengan kembali(taat) kepadanya; tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya dia lupa(akan bencana) yang pernah dia berdoa kepada Allah, sebelum itu dan diadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan(manusia) dari jalannya. Katakanlah,bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka Surat Al-Baqarah ayat 213 :: manusia itu(dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi(untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi(kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian diantara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisih kan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kejalan yang lurus. Surat Al-isra ayat 53 ::dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu(selalu) menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat An-Nahl ayat 64 ::dan kami tidak menurunkan(Al-Quran); ini kepadamu(Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nahl ayat 90 ::sesungguhnya Allah menyuruh(kamu). Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat Al-Mumuminun ayat 52-54 ::52;dan sungguh,(agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. 53;kemudian mereka terpecah belah dalam urusan(agama)nya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan(merasa) bangga dengan apa yang ada pada mereka(masing-masing). 54;maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan