Anda di halaman 1dari 3

Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Zaman Prasejarah iaitu: i. Zaman Paleolitik ii. iii. iv.

Zaman Mesolitik Zaman Neolitik Zaman Logam (Zaman Gangsa dan Zaman Besi)

Makna Tamadun 1.bahasa Arab (mudun, madain, madana) -tinggi budi bahasa dan pembukaan. 2. bahasa Inggeris ialah civilization bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar 3.Gordon Childe,Darcy Riberio dan R. A. Buchanan mengaitkan tamadun dengan pembangunan lahiriah.

Makna Tamadun 1.bahasa Arab (mudun, madain, madana) -tinggi budi bahasa dan pembukaan. 2. bahasa Inggeris ialah civilization bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar 3 peradaban. 4.Gordon Childe,Darcy Riberio dan R. A. Buchanan mengaitkan tamadun dengan pembangunan lahiriah. 5.Menurut Islam tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah 6. Syed Naquib al-Attas - tamadun ialah pencapaian tahap manusia yang tinggi dan kebudayaan yang luhur sesebuah masyarakat. Ini disokong oleh Richard Sullivan