Anda di halaman 1dari 19

Penyelidikan Tindakan

Rancangan dan cadangan

Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan

Konteks Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber literatur Subjek kajian Merancang pelan tindakan Melaksana pelan tindakan Mengumpul data Refleksi : analisis dan huraian data Jadual kerja Perbelanjaan Sumber rujukan

Konteks

Pertimbangan awal Isu praktikal Kajian lalu Teori Topik pendidikan Masalah spesifik Justifikasi

Fokus

Menerangkan isu dan masalah dalam bilik darjah yg telah dikenal pasti Bagaimana anda mengenal pasti masalah tersebut? Jelaskan tentang murid yg terlibat dan kemungkinan punca isu & masalah Jelaskan matlamat keinginan memperbaiki amalan, perubahan atau penambahbaikan yg ingin dicapai

Penilaian fokus

Membuat pemerhatian Menemubual murid & guru Menganalisis contoh kerja murid Mengumpulkan tugasan murid Menyoal & membuat refleksi

Soalan terbuka yg perlu dijawab..


1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Saya ingin memperbaiki .. Saya bertambah bingung dengan .. Sebahagian guru & murid tidak gembira tentang Saya benar-benar ingin tahu tentang .. Saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang . Sesuatu yg saya fikir akan dapat membezakan ialah . Sesuatu yg saya ingin lakukan untuk mengubah ______ ialah Buat masa kini, bidang yg sangat saya minati ialah .. Saya ingin mencuba idea tentang

Harus merenungkan tentang.

Bagaimana untuk mendapatkan penjelasan, alasanalasan, hubungan antara ___dan ___? Apa akan terjadi sekiranya..? Adakah ianya boleh diurus & dilengkapkan dalam tempoh masa yg ada? Adakah isu atau masalah ini hampir dengan amalan anda sebagai guru? Adakah anda mempunyai peluang untuk melebarluaskannya? Adakah kajian akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai isu yg bermakna kepada anda?

Soalan Kajian
Bagaimana boleh saya membuatkan murid berasa selesa untuk bekerjasama dalam kumpulan dengan rakan sekelas mereka?
1. Apakah yang membuatkan murid tidak mahu bekerjasama? 2. Adakah tugasan yg diberikan lebih bersifat individu atau kurang melibatkan aktiviti kerjasama? 3. Adakah tanpa kerjasama dalam kumpulan akan benar-benar menjejaskan pemahaman murid? 4. Adakah kerjasama yg diinginkan itu akan diukur? 5. Adakah tanpa kerjasama sesama murid akan menjejaskan pengajaran saya? Sejauh mana?

Tujuan/objektif kajian

Menjawab soalan kajian Jelas dalam bentuk operasi, secara spesifik menjelaskan apa yg hendak dilakukan, di mana dan apakah tujuannya. Realistik dgn mengambil kira keadaan sebenar Menggunakan kata kerja yg spesifik & boleh dibuat penilaian

Sumber Literatur

Pencarian menyeluruh (teks,jurnal,tesis,akhbar, penerbitan rasmi, internet atau pakar) Menyokong keperluan kajian Meluas dan mendalam serta dapat menjelaskan isu atau masalah secara komprehensif Tinjauan literatur yang paling berkaitan dengan hujah yang sedang anda kemukakan Mengikut gaya APA Elakkan daripada membuat petikan terus dan terlalu panjang yang tidak bertepatan dengan hujah

Subjek kajian

Individu yg terlibat secara langsung dgn kajian Boleh diambil daripada seluruh populasi dalam sesebuah kelas (29 pelajar 4B) Sampel sebahagian daripada populasi sebuah sekolah (Kelas 4B)

Merancang Pelan Tindakan

Menjelaskan secara terperinci tentang langkah-langkah tindakan Melibatkan strategi atau amalan yg akan dilaksanakan selaras dgn isu atau masalah yg dikaji Merupakan persoalan apa dan bagaimana dalam sesebuah kajian

Melaksana Pelan Tindakan

Adakah anda telah mendapat kebenaran mana-mana pihak yg berkaitan? Bagaimana anda akan ingat semula tentang tindakan yg akan dijalankan? Bagaimana anda boleh memantau ketekalan tindakan? Sudahkah dibina instrumen untuk mengumpulkan data? Adakah data disimpan di tempat yg selamat?

Mengumpul data
Menjelaskan secara terperinci:

Strategi & teknik yg akan digunakan serta kesesuaian bergantung kpd objektif, situasi dan kemahiran anda. Contoh: pemerhatian, temubual, senarai semak, soal selidik, ujian pra-pasca, eksperimen, latihan atau helaian kerja

Analisis Data

Nyatakan bagaimana data yg diperolehi akan dianalisis dan dibuat interpretasi? Data kuantitatif kuantiti, peratus & statistik Data kualitatif perbualan, teks, audio, video

Jadual Kerja
Bil
1 2 3 4 5

Aktiviti
Mengenalpasti masalah & pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan Melaksanakan tindakan 1 Analisis tindakan 1

Tarikh
Feb-Mac April April 2 31 Mei 4 6 Jun

6
7 8 9 10 11

Analisis pencapaian murid dalam peperiksaan tahun


Melaksanakan tindakan 2 Analisis tindakan 2 Analisis pencapaian murid dalam ujian setara 2 Refleksi kajian Menulis laporan kajian

5 8 Julai
1 30 Ogos 10 12 Okt 15 Okt

Perbelanjaan
Bil 1 Bahan Kertas A4 Kos RM 10.00

2
3 4

Bahan cetakan riso


Dakwat cetakan komputer Lain-lain Jumlah

RM 30.00
RM 50.00 RM 10.00 RM 100.00

Sumber rujukan

Rujukan yg diambil untuk menyokong kajian Bertanggungjawab dgn perkara yg dikemukakan Mengelakkan amalan plagiat Format APA

TUTORIAL 6
Each student has to select one aspect of teaching that you wish to improve. Prepare a statement on the aspect that will be changed. Then, prepare an action research proposal on how you will conduct the research