Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RPH SAINS THN 4 2014

Mata Pelajaran/Tajuk Kelas Masa/Bilangan murid Standard pembelajaran Objektif pembelajaran KPS Kaedah Aktiviti DUNIA SAINS TEKNOLOGI/ KEMAHIRAN SAINTIFIK 4 DEDIKASI 7.45 8.45 Pagi/ 25 orang 1.1.1 Memerhati Di akhir P & P murid dapat 1. Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena yang berlaku. Konstektual 1.Persediaan - Murid memerhati sebatang pen yang ditunjukkan oleh guru. 2.Imaginasi - Murid memerihalkan penggunaan semua deria untuk membuat pemerhatian. 3.Perkembangan - Murid memperihalkan sebatang pen dari segi warna,bentuk ,rasa,saiz, Tekstur dan ukuran panjang 4.Tindakan - Murid merekod hasil pemerhatian dalam buku latihan. Pentaksiran TAHAP PENGUASAAN TP :Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena yang berlaku Kreativiti dan inovasi

EMK Refleksi Penilaian Pemulihan Pengayaan Pengukuhan

Murid mencatat

hasil

tugasan yang diberikan