Anda di halaman 1dari 1

TajukKaedah Fonetik (Aktiviti Membaca Ayat)

ObjektifPada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca perkataan dengan


cepat serta memahami apa jua yang telah dibacanya
Cara-cara pelaksanaan:
! "uru meminta murid-murid memberi perhatian kepada alat bantu mengajar
yang dipamerkan di depan
# "uru membaca ayat yang terdapat di $mounting board% dengan kuat dan jelas
dan meminta murid-murid membuat pemerhatian
& "uru meminta murid-murid membaca ayat dengan kuat
' "uru cuba membimbing murid-murid membaca ayat itu dengan tepat
( "uru memilih beberapa orang murid untuk membaca ayat itu
) "uru cuba membetulkan murid-murid yang membaca ayat itu kurang tepat
dan memberi galakan kepada mereka manakala murid-murid yang membaca
dengan tepat memberi pujian kepada mereka
Bahan: $Mounting board%, kertas *arna, kertas A', reben, gunting, gam, pelekat,
dan pembalut buku
Kos: +M !)(