Anda di halaman 1dari 2

PEJABAT PELAJARAN DAERAH TONGOD(TEPUPID),

PETI SURAT 08,


89320 TELUPID
SABAH.
Tel/Faks:089-521728
Laman Web :http:www//ppdtd.net

BORANG MAKLUMAT DIRI


GURU / GURU SANDARAN TERLATIH (GST) DAN ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN ( KTBM)
BUTIR-BUTIR PEGAWAI
1. ) Nama
:........
2. ) No. KPT
:........
3. ) Tarikh Lahir
:.
Tempat Lahir :..
4. ) Bangsa
:..
Agama : ..
Jantina : ....
5. ) Alamat Tetap
:.
6. ) No. Tel (Rumah) :
No. Tel (Bimbit) :
7. ) Status : Bujang / Berkhawin / Janda / Duda / Balu Nama Suami / Isteri : ..........
8. ) Alamat Tetap Suami / Isteri : ...........
9. ) Alamat Bertugas suami / Isteri : ..........

WARIS TERDEKAT
1. ) Nama : ..
Alamat :
2. ) Nama : ..
Alamat :

Pertalian : ..
No. Tel :
Pertalian : ..
No. Tel :

BUTIR-BUTIR SUAMI / ISTERI


1. ) Nama :
2. ) Tempat Lahir : ...
3. ) Warganegara :
4. ) Alamat Tetap : ...

KELULUSAN AKADEMIK
1. ) SPM
( ) Tahun : .
3. ) Diploma ( ) Tahun : ..........

2. ) STPM ( ) Tahun : .
4. ) Ijazah ( ) Tahun : ..

DIPLOMA PERGURUAN / PENDIDIKAN

1. ) Maktab : .
Opsyen : .
Tahun : .

Tarikh

2. ) Universiti : ..
Opsyen
: ...
Tahun
: ...

Tandatangan

Senarai Dokumen Yang Perlu Dihantar Untuk Fail Perkhidmatan


Sebaik Melapor Diri Di Sekolah Ini
1. Salinan kad Pengenalan dan Surat Beranak
2. Salinan sijil SPM BM Kredit
3. Salinan Diploma Perguruan ( Bagi Guru )
4. Salinan Ijazah
5. Salinan Surat Penempatan
6. Salinan Surat Lapor Diri Bertugas
7. Borang Maklumat Diri
8. Salinan Surat Tawaran GST yang dikeluarkan oleh BSM, KPM
9. Salinan Surat Tawaran Perlantikan Dari SPP ( AKS / KTBM )
Sepanjang Perkhidmatan Di Sekolah Ini
1. Salinan Surat Tawaran Perlantikan Tetap dari SPP
2. Salinan Surat Pengesahan Perlantikan dari SPP
3. Salinan Kelulusan Pergerakan Gaji / KEW 8 ( Setiap Tahun )
4. Salinan Surat Aku Janji
5. Salinan Surat Pengesahan Dalam Perkhidmatan
6. Salinan Surat Pemberian Taraf Berpencen ( Jika memilih skim pencen )
7. Salinan Kelulusan Pengistyharan Harta.
8. Salinan surat pertukaran sekolah ( sekiranya bertukar )
9. Salinan sijil Kursus induksi.
10. Salinan Keputusan PTK
11. Salinan surat kelulusan kenaikan pangkat
12. Salinan surat menanggung kerja / memangku
Sekiranya Sambung Belajar
1. Salinan surat kelulusan dari KPM / BPG bagi PJJ
2. Salinan Kelulusan CBSG / CBTG / CBBP dari bahagian Biasiswa KPM
3. Salinan Surat Lapor Diri bertugas d JPN
4. Salinan surat penempatan semula.