Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

KELAS : P2A
TARIKH :
MASA : 30 minit
BIL MURID : 12 orang
TEMA :
TAJUK : Jari berdansa
SUB TEMA :
TUNJANG UTAMA : Komunikasi -Bahasa Malaysia
STANDARD KANDUNGAN : BM 4.1 Menguasai kemahiran pratulis
STANDARD PEMBELAJARAN : BM 4.1.2 mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan
melalui lakaran bentuk corak dan garisan secara bebas.
KESEPADUAN TUNJANG : PFK 1.1 melakukan kemahiran motor halus
KTI 2.1 mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Selepas proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak dapat :
Menyambung titik-titik menjadi bentuk dan corak
Menekap objek dengan cara yang betul
Menyanyi sambil membuat pergerakan tangan
PENGETAHUAN SEDIA ADA : Kanak-kanak pernah melakukan latihan penyambungan
titik dari tadika lagi dan pernah mendengar lagu yang dinyanyikan.
KEMAHIRAN BERFIKIR : Menjana ideaSambg
FOKUS MI : Kecerdasan bahasa dan lingustik, kecerdasan
interpersonal
PENERAPAN NILAI : sabar,bersemangat
KOSA KATA : pensil, semut, tangan, jari