Anda di halaman 1dari 1

SOALAN-SOALAN SEMINAR: PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

1. Terangkan pengertian tamadun.


2. Bincangkan, bagaimana proses pembentukan sebuah tamadun terjadi dan
disertakan contoh-contohnya.
3. Pada pandangan anda, apakah faktor-faktor yang mendorong kepada pencapaian
sebuah tamadun yang berjaya dan disegani.
4. Ulaskan kesan positif dan negatif interaksi antara tamadun.


SOALAN-SOALAN SEMINAR: TAMADUN ISLAM
1. Apakah pengertian zaman Jahiliah serta ciri-cirinya dalam aspek politik, ekonomi dan
sosial?
2. Bincangkan proses Islamisasi dan perkembangan Tamadun Islam di Asia Tenggara.
3. Analisiskan usaha-usaha penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w dari Makkah
hinggalah ke Madinah.
4. Bincangkan kepentingan Tamadun Islam dan sumbangannya.


SOALAN-SOALAN SEMINAR: TAMADUN MELAYU
1. Bincangkan kedudukan Melaka sebagai pusat tamadun yang penting di Alam Melayu.
2. Apakah yang dimaksudkan dengan Pandangan Semesta Melayu?
3. Analisiskan peranan Raja dan Kerajaan Melayu di Asia Tenggara.
4. Galurkan ciri-ciri kebudayaan dan kesenian Melayu.