Anda di halaman 1dari 22

Panduan Membeli Belah

Secara Online di Malaysia


Panduan ini dibawakan khas oleh:
WangCyber.com , RajaAdsense.com dan PenulisEbook.com
Pesanan
Ebook ini mestilah diedarkan percuma dan bukannya dijual kerana matlamatnya
adalah untuk mendidik rakyat malaysia tentang bagaimanakah perniagaan internet
beroperasi dan bagaimana pembayaran dibuat. iharap ia dapat mengubah
persepsi masyarakat tentang perbankan internet dan juga perniagaan internet yang
sebenar di !alaysia.
Anda boleh menyebarkan ebook ini kepada bakal pelanggan atau sesiapa sahaja
yang berminat untuk membeli di internet tetapi tidak jelas " tidak tahu bagaimana
hendak melakukan proses transaksi jualbeli tersebut. #ni kerana, ebook ini akan
menunjukan secara ringkas bagaimana pembeli boleh melakukan bayaran kepada
penjual, untuk membeli sesuatu produk yang dijual di internet.
i dalam ebook ini, anda akan ditunjukkan bagaimana membuat bayaran
menggunakan kemudahan perbankan internet maybank$u , cimbclick dan juga
paypal %kredit kad&.
iharapkan, ia serba sedikit dapat membantu meningkatkan lagi kesedaran orang
ramai tentang 'betapa mudahnya membuat urusan jual beli di internet(.
)ang *enar
+hamsuriyadi
http:,,www.RajaAdsense.com
http:,,www.PenulisEbook.com
Copyright 2007 G World Enterprise
-eselamatan merupakan isu yang paling utama dalam perbankan internet. Ada
sesetengah orang langsung tidak percaya dengan perbankan internet. !ereka lebih
suka untuk beratur berjam jam di *ank untuk membayar bil dan pinjaman. !ereka
lebih suka berjam jam menunggu giliran di kaunter kerana mereka ada banyak masa
. banyak duit untuk membayar parking. !ereka juga ada banyak wang untuk petrol
dan tol untuk ke bank pilihan mereka. /angan ketawa, ada golongan sebegini. !alah
ramai0
+edangkan jika mereka menggunakan perbankan internet,ia hanya mengambil
masa beberapa minit sahaja untuk menyelesaikan pembayaran tersebut tanpa perlu
keluar dari rumah. +angat mudah dan menjimatkan. !ungkin ada media yang
mewar1warkan kononnya perbankan internet tidak selamat dan membahayakan duit
mereka. Walhal ke bank lebih bahaya berbanding dengan perbankan internet.
-enapa ye2
-erana, anda mungkin dirompak dalam perjalanan pergi atau balik dari bank. 3ak
ke merbahaya2. !alang tidak berbau. Anda juga boleh terlibat dalam kemalangan
jalan raya sewaktu didalam perjalanan ke bank. +iapa tahu kan2
*agi anda, yang manakah lebih selamat0bayar di bank atau hanya di rumah untuk
membayar semua bil dan pinjaman anda menerusi internet2 )ang manakah lebih
menjimatkan masa, tenaga . wang anda, di bank atau di rumah anda2 +aya pasti
anda tahu jawapannya.. .
+ebelum bank melaksanakan kemudahan perkhidmatan perbankan internet, pihak
bank telah pun mengkaji dan membuat polisi tertentu bagi melindungi wang anda.
4acker sehebat mana pun masih belum mampu untuk mengodam system
perbankan di mana1mana 5egara terutamanya di !alaysia. #ni adalah kerana semua
perbankan internet dibelakangi oleh mereka yang sangat pakar dalam keselamatan
internet. /ika ia berjaya digodam sekalipun wang anda tetap akan dilindungi. Wang
anda akan dikembalikan jika ia kesilapan di pihak bank.
5amun, anda tidak dilindungi jika ia silap anda. Antara kesilapan yang perlu anda
elakkan sewaktu menggunakan perbankan internet ialah:
1 !ogin ke akaun bank anda melalui link yang diberikan di dalam email
/ika anda menerima email daripada pihak bank anda yang menyuruh anda
mengemaskinikan maklumat akaun anda dan meminta anda klik pada link yang
diberikan di dalam email tersebut. /A56A5 -7#-8. #a sebenarnya adalah email
palsu dan dikenali sebagai 'phising( atau cubaan mencuri identiti anda seperti
username dan password perbankan internet anda. /adi, jika anda menerima
email yang sebegitu, delete segera email tersebut. #ni kerana, pihak bank tidak
akan sesekali menghantar email kepada anda. Pihak bank selalunya akan
menghantar surat berda9tar dan meminta anda ke bank berdekatan dan
bukannya melalui email. /ad, sekali lagi.. /A56A5 -7#- +E*ARA56 7#5-
A7A! E!A#7 3ER+E*:3.
2 "emberitahu username # pass$ord anda kepada orang lain
!aklumat perbankan internet anda adalah rahsia. /angan memberitahu
maklumat berkenaan kepada orang lain. 5amun, kini bank menggunakan system
%&C iaitu %ransaction &uthori'ation Code dimana pemilik perlu menda9tar
nombor tele9on bimbit mereka di mesin A3! terlebih dahulu. +ebelum membuat
sebarang transaksi online, kita perlu meminta nombor 3AC terlebih dahulu.
5ombor ini akan disms ke tele9on bimbit anda. #a adalah angka ; digit. 3ransaksi
tidak dapat dilakukan jika tiada nombor 3AC ini. /adi jangan serahkan tele9on
bimbit anda kepada sesiapa yang mengetahui maklumat perbankan internet
anda.
( "emberi )ad dan *ombor Pin kepada orang lain
#a adalah satu kesilapan yang sangat besar jika anda memberi kad bank dan
nombor pin kepada orang. 3iada siapa yang boleh tolong jika duit anda hilang
dari bank anda.
4. !ogout +elepas Guna
Pastikan anda logout jika anda mengunakan komputer di tempat awam. /ika
boleh elakkan mengunakan perbankan internet di tempat awam seperti cyber
ca9< dan komputer pejabat yang dikongsi beramai ramai.5amun,biasanya
system akan logout secara automatik jika anda tidak membuat apa apa selama =
minit.
, Perlindungan )omputer
Pastikan komputer anda mempunyai perisian anti>irus dan anti spyware yang
terkini bagi mengelakkan username dan password anda dicuri.+entiasa update
perisian anti>irus anda. #a membantu melindungi wang anda.
"aybank2u
+istem perbankan internet !aybank adalah yang paling akti9 kerana ia mempunyai
peratusan pemilik akaun paling besar di !alaysia. Akaun maybank adalah wajib jika
anda ingin terlibat dalam perniagaan internet di !alaysia. #a adalah untuk menerima
dan menghantar wang atau membeli,membayar apa sahaja. 5amun jika untuk
clearkan cek luar 5egara, saya tak galakkan anda guna !aybank kerana caj
pengurusannya yang agak tinggi.
:ntuk menggunakan Perbankan #nternet !aybank, anda perlu terlebih dahulu
mempunyai akaun "aybank dan menda-tar untuk mengunakan perbankan
internet. +ila dapatkan bantuan daripada sta9 cawangan !aybank berdekatan
anda.
:rl laman web: http:,,www.maybank$u.com.my
Antaramuka !aybank$u
.agaimana untuk membeli barangan di /nternet menggunakan maybank2u
-aedah yang saya tunjukkan disini ialah merupakan langkah1langkah biasa jika
anda ingin membeli sesuatu barang di internet daripada website1website usahawan
internet di !alaysia. :ntuk membeli sesuatu produk di internet, kenalpasti terlebih
dahulu maklumat1maklumat berikut, seperti:1
*o &kaun .ank Penjual
*ama Penjual 0 Pemilik &kaun
Email. Email adalah optional kerana anda masih boleh menghantar duit tanpa
memasukkan email. 5amun, bagi memudahkah urusan..7ebih baik jika anda
memasukan email ketika urusan penghantaran,pembayaran wang.
*o %ele-on /ika ada, ia adalah bertujuan untuk memudahkan anda
menghubungi pihak penjual jika anda menghadapi sebarang masalah sewaktu
proses membeli produk di halaman web mereka.
!angkah 1
+ila taip url http:,,www.maybank$u.com.my untuk memulakan transaksi.
!angkah 2
+ila klik link 7ogin.
-emudian anda akan dibawa ke lama 7ogin. !asukkan username dan password
perbankan internet anda.
!angkah (
+ila klik ?unds3rans9er
3erdapat @ 9ungsi 9und trans9er iaitu:
%elegraphic %rans-er 1%%2 A #a adalah untuk penghantaran wang ke luar 5egara.
3erdapat lebih dari =B negara boleh menerima 9ungsi ini.
/nterbank %rans-er A Penghantaran wang ke bank yang lain. Contohnya dari
!aybank ke *+5 dan sebagainya./ika dengan maybank$u, anda memerlukan no. ic
atau no.penda9taran perniagaan penerima bagi membolehkan penghantaran wang
dilakukan.
(
rd
Party &ccount %rans-er A penghantaran wang ke akaun maybank lain. #ni yang
akan kita gunakan jika penerima,penjual mempunyai akaun !aybank. -ebanyakan
usahawan internet mempunyai akaun !aybank. #ni yang akan saya tunjukkan bagi
transaksi pembelian produk dari usahawan !alaysia.
!angkah 3
-lik @
rd
Party Account 3rans9er
!asukkan maklumat seperti dibawah iaitu no akaun,email dan jumlah. Email adalah
optional. Anda masih boleh lakukan pindahan walaupun tanpa email. +aya galakkan
anda masukkan email untuk memudahkan penerima menyemak bayaran anda.
-lik 7ink ReCuest 3AC
Anda akan menerima sms no.3AC ke handphone anda. +eterusnya anda klik butang
5eDt.
!angkah ,
Anda akan dibawa ke laman pengesahan transaksi.
Anda perlu masukkan no 3AC yang anda terima melalui sms tersebut. 5o 3AC
tersebut sah selama $ jam sahaja. +etelah $ jam,anda perlu meminta no 3AC yang
baru. Anda boleh gunakan no 3AC yang sama jika melakukan pemindahan lebih dari
E akaun. &nda tidak perlu meminta %&C setiap kali ingin melakukan transaksi.
!emadai hanya sekali sahaja.
+etelah masukkan 5o 3AC,anda klik butang Com-irm.
+iap.
Anda telah berjaya membuat 9und trans9er bagi membeli barang di internet..
+eterusnya ikut arahan yang diberikan oleh usahawan internet terlibat. *iasanya
mereka meminta anda emailkan bukti bayaran. #a akan menjadi mudah jika anda
masukkan email mereka ketika urusan 9und trans9er tersebut.
!angkah 4
+impan Rekod pembayaran. Caranya..
3ekan butang Print +creen pada keyboard anda. -emudian klik pada +tart FG
Programs FG Accessories FG Paint
-emudian paste kat dalam tu. -emudian sa>e. isitu anda boleh jadikan bukti
pembayaran dan simpan rekod pembelian anda. #ngat, #a sangat penting untuk
membuktikan anda telah membuat pembayaran.
CimbClicks
CimbClicks adalah antara yang saya gunakan untuk perniagaan saya. #anya lebih
kurang sahaja dengan system !aybank$u. +emua memerlukan 3AC number.
Antara bank lain yang menawarkan perbankan internet ialah *ank #slam, *ank
Rakyat, R4* *ank, Public *ank, Eon *ank dan beberapa bank lain seperti +tandard
Chartered.
/ika anda ingin menceburi perniagaan internet, memadai $ atau @ bank sahaja. /ika
anda mampu membuka semua bank yang menawarkan perbankan internet ia lebih
baik. Perbankan internet memudahkan anda kerana anda boleh menyemak
transaksi secara online. /adi anda tidak perlu ke bank untuk menyemak transaksi. #a
menjimatkan masa anda.
:R7F http:,,www.cimbclicks.com.my,
Antaramuka CimbClicks
!angkah 15 !ogin
-lik 7ink 7ogin.
!asukkan :sername dan password
-lik pada ?und trans9er
Pada 3o Hther C#!* account, klik 3rans9er ?unds
+eterusnya pilih akaun, dan masukkan maklumat yang diperlukan seperti nombor
akaun dan jumlah. Pada remarks, anda boleh tulis tujuan pembayaran.
-lik *utang +ubmit.
!angkah Pengesahan
Anda akan diminta untuk masukkan 3AC number. /adi reCuest 3AC dan masukkan
no 3AC yang anda terima di handphone anda.
+impan rekod. 6unakan sebagaimana langkah untuk kaedah !aybank$u.
+aya tak detailkan kerana ia hampir sama. +yarat untuk mengunakan perbankan
internet cimb juga adalah sama iaitu mempunyai akaun cimb dan menda9tar akaun
perbankan internet. apatkan bantuan sta9 cimb untuk bantuan lanjut.
!aman Web Penjual
Pada laman web penjual biasanya mempunyai page order. ibawah adalah contoh
page order dari RajaAdsense.com.
+elepas anda membayar seperti yang dibayar langkah diatas. *iasanya terdapat
satu laman untuk pengesahan bayaran. #a adalah untuk memudahkan penjual
mengesan pembayaran yang dibuat oleh anda.
ibawah adalah beberapa contoh borang pengesahan bayaran. imana anda perlu
memasukkan butitan maklumat transaksi bayaran yang telah anda lakukan menerusi
maybank,cimbclicks sebentar tadi.
Pembayaran )ad kredit
*agi pembayaran kad kredit, biasanya penjual mengunakan Paypal, $CH dan
beberapa payment gateway lain.
Contoh:
-lik pada butang pembelian yang mempunyai tulisan,logo kredit kad %master,>isa&
dan anda akan dibawa ke page pembayaran.
Contoh:
+ila guna #nternet EDplorer. /ika anda mengunakan !oIilla ?ire9oD, anda perlu klik
link continue Checkout.%spt dibawah&
!asukkan maklumat berkenaan seperti 5egara, nama, email dan sebagainya yang
diperlukan dengan betul kerana ia akan membantu anda jika anda mempunyai
masalah dengan Paypal nanti.
/ika anda telah mempunyai akaun Paypal,anda login akaun paypal anda dan klik
butang Pay.
&kaun Paypal
Anda akan mempunyai akaun Paypal setelah membeli sekali dengan mengunakan
Paypal. Anda boleh gunakan akaun tersebut untuk belian yang akan datang8 3etapi
pastikan anda mempunyai wang didalam akaun paypal anda. /ika tidak, kad kredit
anda akan dicaj.
iharap dengan panduan ringkas ini dapat membantu anda dan bakal pelanggan
anda memahami bagaimana caranya untuk membeli Ebook dan barangan diinternet
di !alaysia.
%&"&%
6ika anda berminat untuk mempelajari tentang selok7belok perniagaan di
internet serta mengetahui kaedah buat duit secara online yang sebenar8 sila
la$ati $$$$angcybercom 9 sebuah komuniti online bagi usaha$an internet
malaysia