Anda di halaman 1dari 1

Penulisan OBJEKTIFdan PERSOALAN KAJIAN

Mencari
Meneroka
Melihat
Membanding
Mencari
Untuk menjelaskan. Peraturan
Untuk mengkaji.. kesan
Mengenal pasti .. Faktor, profil
Menentusahkan
Menguji
Memahami..
Mendapatkan
Mentafsirkan

Apakah

Mencari
Mengenal pasti ..
Mendapatkan....... Faktor, profil
Meneroka

Kenapakah...
Mencari sebab berlakunya masalah berkenaan....

Bagaimanakah
kaedah (intervensi) yang dicadangkan dapat meningkatkan......