Anda di halaman 1dari 53

TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1

SOALAN BERNOMBOR (NO BULAT)


1
66 674 37 =

A 182
B 1082
C 1802
D 1820
66 674
37
1 80
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PECAHAN)
2
3/5 12 =

A 1/20
B 5/36
C 7 1/5
D 20
36
5

= 7 1/5
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PECAHAN)
3
7 1/6 2 5/6 =

A 4 1/3
B 4 2/3
C 5 1/3
D 5 2/3
4 7/6 - 5/6
4 2/6
4 1/3
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PECAHAN)
4
8 5/7 =

A 7 2/7
B 7 3/7
C 8 2/7
D 8 5/7
7 7/7 - 5/7

7 2/7
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PECAHAN)
5
1 2/3 450 =

A 180
B 300
C 750
D 1125
5/3 x 450
5 x 150
750
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PECAHAN)
6
6 3/4 + 2 3/8 =

A 8 1/2
B 8 3/4
C 9 1/8
D 9 1/2
8 6/8 + 3/8
8 9/8
9 1/8
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PECAHAN)
7
2/3 7/9 x
Rajah menunjukkan garis nombor . Antara
berikut , yang manakah nilai x ?

A 1 1/3
B 1 2/3
C 1 1/9
D 1 2/9
6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9
12/9
1 3/9
=1 1/3

TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (OPERASI BERGABUNG)
8
4 613 + 396 4 =

A 6 177
B 6 197
C 19 636
D 20 036
4 613
+ 1 484
6 197
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (OPERASI BERGABUNG)
9
(120 + 84) (10 + 12) =

A 972
B 2 050
C 4 488
D 10 200
204 X 22
=4488
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PERPULUHAN)
10
P 2.0 2.5 Q
Rajah menunjukkan garis nombor . Nilai
P +Q ialah

A 3.75
B 4.0
C 4.25
D 4.5
1.75 2.0 2.25 2.5 2.75
1.75
+ 2.75
4.50
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PERPULUHAN)
11
5 7/1000 7/100 =

A 4.207
B 4.63
C 4.937
D 5.0
5.007
- 0.070
4.937
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (PERPULUHAN)
12
9 99/100 + 1 1/10 =

A 10.09
B 10.10
C 11.09
D 11.10
9.99
+ 1.10
11.09
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI ( PENGGENAP)
13
IA AMAT POPULAR DALAM
SOALAN UPSR ,
MELIBATKAN HAMPIR
SEMUA TAJUK DALAM
UPSR YANG BERKAITAN
DENGAN PECAHAN DAN
PERATUS
Perkataan yang kerap ditemui
Baki,berkurang, penurunan, diskaun,
potongan harga, berapa yang tinggal ,
kontra
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
DIBERI DIJAWAB
1/3 2/3
1/6 5/6
3/7 4/7
5/8 3/8
2/9 7/9
1/4 3/4
14
APLIKASI ( PENGGENAP)
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
DIBERI DIJAWAB
20% 80%
25% 75%
40% 60%
65% 35%
70% 30%
80% 20%
15
APLIKASI ( PENGGENAP)
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
16
KAEDAH PENYELESAIAN PECAHAN DARIPADA
1/3 daripada 480 biskut telah
dijual . Bakinya dibahagikan
sama banyak kepada empat
kumpulan.
Berapakah bilangan biskut
yang setiap kumpulan dapat
160
160
160
320 4 = 80
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
17
KAEDAH PENYELESAIAN PECAHAN DARIPADA
Kim membelanjakan 2/3 daripada
gajinya untuk keperluan harian.
Diberi baki gaji Kim ialah RM150 ,
berapakah gajinya

A RM100
B RM225
C RM300
D RM450
150
150
150
150 X 3 = RM450
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
18
KAEDAH PENYELESAIAN PERATUS DARIPADA
RM700 dikurangkan sebanyak 25%
menjadi

A RM175
B RM525
C RM625
D RM675
75% x 700 =RM525
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
19
KAEDAH PENYELESAIAN PERATUS DARIPADA
Rajah menunjukkan peratusan kek yang diterima oleh
tiga orang murid. Diberi berat kek itu ialah 840g .
Berapakah berat kek dalam g, yang Ani dapat
A 210
B 280
C 294
D 630
25% x 840 = 210
Bibi
35%
Combi
40%
Ani
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
20
KAEDAH PENYELESAIAN PERATUS DARIPADA
Rajah menunjukkan jumlah penduduk Kampung
Kenanga dan peratusan penduduk mengikut empat
kumpulan. Berapakah bilangan penduduk dalam
kumpulan remaja
A 750
B 1 050
C 1 150
D 1 950
35% x 3000 =1050
Jumlah penduduk
Kampung Kenanga
3000 orang
Kanak-kanak
40%
Orang tua
15%
dewasa
10%
Remaja
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
21
KAEDAH PENYELESAIAN PERATUS DARIPADA
Rama mendapat diskaun sebanyak 15% apabila
membeli sebuah jam yang berharga RM250.
Berapakah yang dia perlu bayar untuk jam itu ?

A RM287.50
B RM249.85
C RM235
D RM212.50
100 15 = 85

85% x 250
= RM212.50
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
22
KAEDAH PENYELESAIAN PECAHAN DARIPADA
Peratus
yang
diberi
baki
jumlah
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
PERATUS PECAHAN
25%
75%
20% 1/5
40% 2/5
60% 3/5
80% 4/5
23
APLIKASI ( PENGGENAP)
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
PERATUS PECAHAN
10% 1/10
30% 3/10
50%
70% 7/10
90% 9/10
100% 1
24
APLIKASI ( PENGGENAP)
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
25
KAEDAH PENYELESAIAN (baki diberi)
Setelah penurunan harga sebanyak 30% ,
jumlah harga 4 helai baju yang sama ialah
RM140 .
Berapakah harga asal bagi sehelai baju itu ?
A RM42
B RM50
C RM98
D RM200
20
20
20
20
20 20 20
20 20 20
RM200 4 = RM50
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
26
KAEDAH PENYELESAIAN PERATUS DARIPADA
Gaji Cikgu Samad ialah RM1200.
daripadanya digunakan untuk perbelanjaan
harian . 10 % untuk sewa rumah dan bakinya
disimpan. Berapakah baki yang disimpan itu ?

A RM180
B RM270
C RM290
D RM300
100 10 75 = 15

15% x 1200
= RM180
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
27
KAEDAH PENYELESAIAN ( Berapa % kah)
Rajah menunjukkan suatu rangkai kata.
Berapa peratuskah huruf A daripada semua huruf
dalam rangkai kata itu ?

A 20
B 30
C 40
D 60
ADIK PANDAI ADIK SAYANG
6 X 5 = 30
20 X 5 100
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
Penyimpan Wang Simpanan Purata
Aru
Bidin
Chow
Daran
RM650
RM1280

RM570
28
KAEDAH PENYELESAIAN ( Purata diberi)
Wang simpanan 3 orang penyimpan ditunjukkan dalam
jadual di atas. Jika purata simpanan 4 orang itu ialah
RM750 ,wang simpanan Chow ialah
A RM500
B RM625
C RM1 750
D RM2 500
750
750
750
750
RM2500
RM3000
3000 - 2500 = 500
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI ( soalan banyak perkara)
29
Melibatkan 2 atau 3 penama.

Bahasa matematik yang kerap ditemui
Lebih , kurang , % daripada , kurang %
daripada, lebih % daripada, pecahan
daripada , kurang/lebih pecahan daripada .
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI ( soalan banyak perkara)
30
Tinggi Laila 1.23 m . Tinggi Marina 1.39 m. Tinggi
Fatimah 5 cm kurang daripada tinggi Laila .
Berapakah beza antara tinggi, dalam cm, Marina dan
Fatimah

A 11
B 16
C 21
D 66
L 1.23
M 1.39
F 1.23 0.05 = 1.18
Soalan 1.39 - 1.18 = 21
UKURAN DAN SUKATAN
31
Ng membeli 3 kg tepung. 1/4 daripadanya
digunakan untuk membuat kek dan
bakinya dibungkus menjadi 5 bungkusan
yang sama berat.
Berapakah berat, dalam g, setiap
bungkusan itu ?

A 150
B 450
C 750
D 2250
3000 g
x 3000 = 2250
2250 5 = 450
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI ( 2 )
32
Melibatkan 2 penama sahaja. Jumlah telah
diberikan

Lebih + 2

kurang / sedikit - 2
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI ( 2 )
33
1800 biji manik dibahagi antara Karen dan Mona .
Karen mendapat 200 biji manik lebih daripada Mona.
Bilangan manik yang Mona dapat ialah

A 800
B 900
C 1000
D 1100
1800 200 = 1600 2 = 800
Piktograf
Minggu Pertama

Minggu kedua

Minggu ketiga

Minggu keempat
34
mewakili 20 orang peserta
Piktograf tidak lengkap di atas menunjukkan bilangan peserta
kursus dalam masa empat minggu. Maklumat bagi minggu
keempat belum dicatat , tetapi diketahui bahawa bilangan
peserta pada minggu minggu pertama , kedua dan ketiga.
Berapakah bilangan peserta pada minggu keempat?
A 40
B 75
C 100
D 300
80
100
120

300
25% atau

X 300 = 75
Piktograf
Kedai P
Kedai Q

Kedai R

Kedai S

35
mewakili 10 kampit beras
Piktograf tidak lengkap di atas menunjukkan bilangan kampit
beras yang dijual pada suatu hari dalam empat hari tertentu.
Diberi peratus jualan oleh kedai Q berbanding jumlah jualan
keempat-empat kedai tersebut ialah 25% . Berapakah bilangan
kampit beras sebenar jualan kedai P?
A 30
B 20
C 16
D 13
40
30
60
130
25% atau
40
40
40
40
160 130
= 30
160
Carta Palang
Carta palang pada rajah di sebelah
menunjukkan bilangan kereta yang
dijual oleh sebuah syarikat dalam
tiga tahun tertentu. Jumlah kereta
yang dijual oleh syarikat itu bagi
tiga tahun itu ialah 7500. Bilangan
kereta yang dijual dalam tahun
1993 ialah

A 750
B 2 250
C 2 500
D 3 000
36
1992 1993 1994
Tahun
Bilangan kereta
5

3
2
3/10 x 7500
=2250
LUAS, PERIMETER,ISIPADU
Dalam rajah di sebelah. JKLM ialah
segiempat tepat. Luas kawasan berlorek,
dalam cm persegi, ialah

A 21
B 28
C 42
D 49
37
10 cm
J
K
L M
6 cm
7 cm
7 x 2
14
x 7 x 2
7
14 + 7
= 21
PERIMETER
38
Dalam rajah di sebelah , PQRS
ialah sebuah segiempat sama
dan QUR ialah sebuah segi tiga
sama sisi. PST ialah garis lurus.
Perimeter seluruh rajah itu ialah
72 cm. Panjang PQ , dalam cm ,
ialah

A 48
B 12
C 8
D 6
P
Q
R
S
T
U
15 cm
9 cm
72 24 = 48
48 4 = 12
PERIMETER
39
Rajah menunjukkan pepejal
cantuman kuboid X dan kubus Y
dengan keadaan bucu-bucu dan
permukaan yang bertemu itu
bercantum rapat. Jika isipadu
seluruh pepejal itu ialah 200 cm
padu, hitungkan isipadu dalam
cm padu , kuboid X ?

A 75
B 125
C 180
D 194
Isipadu kubus Y = 5x5x5
125
X Y
5 cm
200 125
75
WANG (BIL)
Kuantiti Barang Harga seunit Jumlah
1 peket Kopi
9 peket Tepung
2 botol m.masak RM14.50 RM29.00
Jumlah RM56.90
40
Bil tidak lengkap diatas menunjukkan barang-
barang yang dibeli oleh Puan Salmah.
Jika jumlah harga bagi kopi dan tepung adalah
sama , berapakah harga bagi satu peket tepung?
A RM1.55
B RM3.10
C RM4.95
D RM13.95
56.90 29.00 = 27.90
27.90 2 = 13.95
13.95 9 = 1.55
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
SOALAN BERNOMBOR (NO.BULAT)
41
43 162 23 =

A 1833
B 1833 baki 9
C 1876
D 1876 baki 14
43 162
23
1 876 b 14
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
42
KAEDAH PENYELESAIAN PECAHAN DARIPADA
Fara ada 140 keping kad. 1/7 daripada
semua kad itu berwarna putih. Bakinya
berwarna hijau , biru , merah dan
hitam yang sama bilangannya.
Berapakah jumlah kad berwarna hijau
, biru dan merah.

A 20
B 30
C 60
D 90
120120 4 = 30
30 x 3 = 90
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
Purata Purata
42.3
42.3
42.3 atau 42.3 x 4
42.3
45.56
45.56
45.56 atau 45.56x5
45.56
45.56
169.2 227.80
43
KAEDAH PENYELESAIAN ( Purata diberi)
Purata berat 4 orang budak didalam sebuah van ialah
42.3 kg. Apabila bapa masuk ke dalam van itu, purata
berat mereka menjadi 45.56 . Berapakah berat , dalam
kg, bapa ?

A 42.95
B 45.56
C 56.95
D 58.60
227.80 - 169.2 = 58.60
WANG(KUJ)
K U J
102/6
17
48
44
Untung daripada jualan 6 pasang kasut
yang sama ialah RM102. Harga jualan
sepasang kasut itu ialah RM48. Hitungkan
harga kos sepasang kasut itu ?

A RM17
B RM25
C RM31
D RM54
48 17
31
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
45
KAEDAH PENYELESAIAN (jumlah dicari)
Dalam satu temuduga, 10 orang calonnya yang
ditemuduga lulus dan 75% gagal.
Berapa orangkah jumlah calon yang
ditemuduga itu ?

A 30
B 40
C 65
D 85
75% = 3/4

10
10
10
10
10 X 4 = 40
WANG(KUJ)
K U J
35 15
46
Harga kos sebatang pen ialah 35 sen. Hadi
menjual pen itu dengan keuntungan 15
sen sebatang. Jumlah hasil jualan 20
batang pen itu ialah ?

A RM3
B RM4
C RM7
D RM10
50sen x 20 = 1000 sen = RM10
35 + 15
50
WANG(PEMBELIAN 2 BENDA)
RM31
5 x 60 sen
RM3.00
47
Jumlah harga 5 batang pen dan 4 buah
buku ialah RM31. Sebatang pen itu
berharga 60 sen . Berapakah harga 9 buah
buku itu ?

A RM28
B RM39.40
C RM63
D RM68.40
31 3 =28
28 4 = 7
7 x 9 = 63
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI ( soalan banyak perkara)
48
Kassim ada 57 batang lidi. Maniam ada dua kali
bilangan lidi Kassim. Setiap seorang diberi tambahan
sebanyak 38 batang lidi. Berapakah jumlah lidi
mereka ?

A 152
B 190
C 209
D 247
K 57
M 57 X 2 = 114

Soalan 57 + 38 + 114 + 38
247
WANG(PEMBELIAN 2 BENDA)
RM12.90

11.50

49
Jumlah harga sebatang pen dan 4 batang
pensil ialah RM12.90. Jika harga sebatang
pen itu ialah RM11.50, Berapakah harga
20 batang pensel itu ?

A RM5.60
B RM7.00
C RM28.00
D RM33.60

20 x 0.35 = RM7.00
12.90-11.50
1.40 4=0.35
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI ( PERATUS)
50
PASANGAN 100
50
X 2
25
X 4
20
X 5
10 X 10
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI (UKURAN DAN SUKATAN)
51
Semua soalan pada bahagian ini
mesti melibatkan pertukaran unit.
Setiap murid mesti mahir 2 bentuk
penulisan unit sukatan

1. 3.2 km = m
2 3 km 20 m = m
3 2 kg 90 g = g
UKURAN DAN SUKATAN
52
Hani telah menyukat 1.3 l air. Amy pula
menyukat 400 ml kurang daripada sukatan
Hani.
Jumlah isipadu air, dalam l , yang disukat
oleh mereka berdua ialah ?

A 0.9
B 1.7
C 2.2
D 5.3
Hani 1.3
Amy 1.3 - 0.4 = 0.9

Soalan : 1.3 + 0.9 = 2.2
0.4 l
TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK KERTAS 1
APLIKASI (soalan terus tanpa pecahan dan peratus )
53
Seorang pekedai mempunyai 15 kotak pensel. Setiap
kotak mengandungi 14 batang pensel. Pada hari
pertama pekedai itu menjual 35 batang pensel. Pada
hari kedua dia menjual 6 batang pensel lebih
daripada jualan hari pertama. Berapakah bilangan
pensel yang belum dijual ?

A 134
B 146
C 151
D 169
15 x 14 = 210
35 35 + 6 = 41
35
41+
76
210 - 76 = 134

Anda mungkin juga menyukai