Anda di halaman 1dari 3

Cerere de detaare la cerere prin concurs specific

Nr. ___________ /_______2014

Se certific exactitatea datelor


Inspector colar pentru managementul resurselor umane
__________________________________________

Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.


(pentru cadrele didactice titulare provenite din alte judee,
care solicit detaare la cerere)

Viza Oficiului Juridic


_______________________________________

Domnule Inspector colar General,


Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________, nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul
(catedra)
de
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de
nvmnt)_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
localitatea
__________________________________________________________________________________________________,
judeul
(sectorul)
__________________________________, v rog s-mi aprobai detaarea la cerere ncepnd cu 1 septembrie 2014 pe(la) un post/o catedr
publicat() vacant().
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea___________________________________________, judeul (sectorul) _________________________, strada
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de
identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________;
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceal, Lic.
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ Facultatea
_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat,
universitare de lung durat)_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
______ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire _________________, cu specializarea principal_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
secundar
____________________________________________________________________________________________________ (1).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu
specializarea________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________
______________________________________________________________________________________________________
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare
n domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

P ____,_____

P____,_____

III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT
n
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
P ___,_____

90

CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________


P ___,_____

IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2011/2012__________________________________;


i n anul colar 2012/2013______________________________________________________ .

P___,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014.
b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2012-2013 i
calificativul parial din anul colar 2013-2014.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n
care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2011 31.08.2013 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din
anul colar 2013-2014.
b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2012-2013.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd

calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ___,____

Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul
Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte
instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2013 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
VIII. n perioada 01.09.2008 31.08.2014 am fost detaat() astfel:
An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ___________ ___________________de la _______________________________.
An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
IX. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
Data________________

Semntura____________________

91

(1) Se puncteaz nivelul studiilor;


(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate.

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular/detaat i eventual se recalculeaz n prezena
celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de ctre inspectorul colar de specialitate, membru n comisia de
mobilitate.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de
conducerea unitii de nvmnt.
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
4. Copii autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice
i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate de
Consiliul de Administraie pentru anii colari 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar
2013-2014 (dac este cazul).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
7. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor
publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez
ca titular().
8. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de
Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu, autentificate de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
9. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2008 31.08.2014 (dac este cazul);
11. Adeverina, eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
13. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respectiv din care s
rezulte c cererea de detaare la cerere a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______
nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ ca ncepnd cu 1 septembrie 2014, s fiu detaat() la cerere pe(la)
postul / catedra:
Unitatea de nvmnt

Post/catedra (Nr. ore)

Localitatea

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Data_________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz dup repartizare.

92