Anda di halaman 1dari 5

UJIAN 1 (MAC)

Muzik
1

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan
1. Antara berikut yang manakah menunjukkan klef treble yang betul ?

A C
B D

2. Namakan not ini.


A Krocet C Semibrif
B Kuaver D Minim


3. Manakah diantara berikut merupakan lagu rakyat?
A Keranamu Malaysia C Negaraku
B Jong-Jong Inai D Pengakap Muda


4. Pilih kesemua lagu yang bertemakan patriotik.
A Rasa Sayang Hei, Jong-jong Inai, Keranamu Malaysia
B Jalur Gemilang, Can Mali Can, Enjit-enjit Semut
C Keranamu Malaysia, Jalur Gemilang, Tanggal 31
D Anak Itik Tok Wi, Telefonku, Bapaku Pulang
UJIAN 1 (MAC)
Muzik
2

5. Di antara alat muzik di bawah, yang manakah dimainkan dengan cara
ditiup?
A seruling C piano
B gong D rebana

6. Berikut adalah peraturan yang perlu dipatuhi ketika memasuki bilik muzik
kecuali
A Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman
B Semua alatan yang telah digunakan hendaklah disimpan semula
dengan kemas dan teratur
C Setiap murid boleh mengambil dan memainkan alat muzik sesuka
hati
D Semua alat muzik hendaklah dimainkan dengan cara yang betul
dan selamat


7. Apakah yang patut dilakukan semasa menyanyikan lagu rasmi di
perhimpunan?
I Menyanyi dengan senikata dan sebutan yang betul dan jelas.
II Menyanyi sambil mengadap ke arah rakan masing-masing.
III Berdiri tegak, tangan di sisi dan menyanyi dengan penuh
bersemangat.
IV Menyanyi dengan suara yang terlalu kuat.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D I, III dan IVUJIAN 1 (MAC)
Muzik
3

8. Lima garisan selari dan empat ruang untuk penulisan not dinamakan
A jeda C bar
B baluk D tanda nada

9. Lengkapkan solfa berikut


A Ti C Mi
B Re D La

10. Pic bermaksud .. bunyi.
A cepat atau lambat C tinggi atau rendah
B besar atau kecil D susunan


Do , . , Mi , Fa , So
UJIAN 1 (MAC)
Muzik
4

BAHAGIAN B
Arahan: Lengkapkan lirik lagu dibawah.
Menari Sambil Bernyanyi
La __ la la la la la
La la la la la __ la
Mari ________ semua
________ ke _________ bunga
Sungguh _________ di sana
___________ sambil ___________
La la __ la la la la
Li li li li li __ li

( /10 markah)

Ayuh Bersenam
Ayuh _________ _________ ke _________
___________ juga __________
_________ di _________
__________ ___________ ___________

( /10 markah)UJIAN 1 (MAC)
Muzik
5

Arahan: Lukiskan.( /20 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT
Bil Nama Bentuk


1.


Klef Trebel2.


Baluk