Anda di halaman 1dari 39

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH

PENDIDIKAN ISLAM
KOD PI 3
KONSTRUK : Pengetahuan tentang Kalimah Syahadah (PI 1.4)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh mela$a%&an &alimah Syahadah dan ma&nanya dengan 'etul dan 'e(ada'.
S!: "#leh mela$a%&an Kalimah Syahadah dengan 'etul dan 'e(ada'.
"!: "#leh mela$a%&an Kalimah Syahadah dengan 'im'ingan.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM
KOD PI 4
KONSTRUK : Pengetahuan dan &e'#lehan mela&u&an I'adah/ 'e(0u1i da(i na2i0. (PI ..1)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh menye'ut 1a(a 'e(0u1i dan mela&u&annya dengan 'etul.
S!: "#leh menye'ut 1a(a 'e(0u1i dan mela&u&annya dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut 'ila 3e(lu 'e(0u1i.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM
KOD PI 4
KONSTRUK : Pengetahuan dan &e'#lehan mela&u&an I'adah 5 !ela&u&an 6udhu& (PI ...)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh menye'ut dan mela&u&an 7 (u&un 8udhu& dengan 'etul dan te(ti'.
S!: "#leh menye'ut dan mela&u&an 7 (u&un 8udhu& dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut dan mela&u&an 0e'ahagian (u&un 8udu&(97)
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM
KOD PI 7
KONSTRUK : Pengetahuan dan &e'#lehan mela&u&an I'adah 5 !endi(i&an S#lat da(i a03e&
3e(la&uan (PI ..3)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh menye'ut nama 0#lat dan mendi(i&annya dengan 'etul dan te(ti'.
S!: "#leh menye'ut nama 0#lat dan mendi(i&annya dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut nama 0#lat.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI .
KONSTRUK : Pengetahuan tentang Ru&un I0lam (PI 1.3)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh menyata&an 4 Ru&un I0lam dengan 'etul dan te(ti'.
S!: "#leh menyata&an 4 Ru&un I0lam 0e1a(a te(ti' dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menyata&an 0e'ilangan Ru&un I0lam 0aha2a(94)
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI 3
KONSTRUK : Pengetahuan tentang Ru&un I0lam (PI 1.4)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh mela$a%&an Kalimah Syahadah dan ma&nanya dengan 'etul dan
'e(ada'.
S!: "#leh mela$a%&an Kalimah Syahadah dengan 'etul dan 'e(ada'.
"!: "#leh mela$a%&an Kalimah Syahadah dengan 'im'ingan.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI 4
KONSTRUK : Pengetahuan dan &e'#lehan mela&u&an I'adah 5 'e(0u1i da(i na2i0
(PI ..1)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh menye'ut 1a(a 'e(0u1i dan mela&u&annya dengan 'etul.
S!: "#leh menye'ut 1a(a 'e(0u1i dan mela&u&annya dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut 'ila 3e(lu 'e(0u1i.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI 4
KONSTRUK : Pengetahuan dan &e'#lehan mela&u&an I'adah 5 !ela&u&an 8udhu&
(PI ...)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh menye'ut dan mela&u&an 7 (u&un 8udhu& dengan 'etul dan te(ti'.
S!: "#leh menye'ut dan mela&u&an 7 (u&un 8udhu& dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut dan mela&u&an 0e'ahagian (u&un 8udhu&(97)
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI 7
KONSTRUK : Pengetahuan dan &e'#lehan mela&u&an I'adah 5!endi(i&an S#lat
da(i a03e& 3e(la&uan (PI ..3)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh menye'ut nama 0#lat dan mendi(i&annya dengan 'etul dan te(ti'.
S!: "#leh menye'ut nama 0#lat dan mendi(i&annya dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut nama 0#lat.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI ?
KONSTRUK : Pengetahuan tentang Si(ah Ra0ulullah S.A.6 (PI 3.1)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh men1e(ita&an 3e(i0ti8a &elahi(an Ra0ulullah S.A.6 (ha(iA
ta(i&h)tem3at lahi()nama i'u)nama Na'i)nama ayah)
S!: "#leh men1e(ita&an 3e(i0ti8a &elahi(an Ra0ulullah S.A.6 (ha(i A ta(i&h )
tem3at lahi() nama i'u) nama Na'i) nama ayah) dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut nama Ra0ulullah S.A.6 0aha2a.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI @
KONSTRUK : Pengamalan A&hla& Ra0ulullah S.A.6 (PI 4.1)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh mela&u&an 3 a&hla& Ra0ulullah (AmanahB SiddiCB =at#nah) dalam
amalan 0eha(ian.
S!: "#leh mela&u&an a&hla& Ra0ulullah (AmanahB SiddiCB =at#nah) dalam amalan
0eha(ian dengan 'im'ingan)
"!: "#leh menye'ut 3 a&hla& Ra0ullah (AmanahB SiddiCB =at#nah)
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI :
KONSTRUK : Pengamalan 0eha(ian mengi&ut ada' (PI 4..)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh mengamal&an amalan 0eha(ian mengi&ut ada' ((u2u& PI 4...1 5 PI
4...11)
S!: "#leh mengamal&an amalan 0eha(ian mengi&ut ada' ((u2u& PI 4.. .15 PI ...11)
dengan 'im'ingan.
"!: "elum '#leh mengamal&an amalan 0eha(ian mengi&ut ada' ((u2u& PI 4...1/PI
4...11) 8alau3un dengan 'im'ingan.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
TP
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
"il Nama !u(id
a
(
i
&
h
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
TP
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
"il Nama !u(id
a
(
i
&
h
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI 1<
KONSTRUK : Pengetahuan a0a0 'aha0a Al/>u(an (PI 4.1)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh mengenal dan menye'ut hu(u$ hi2aiyahBhu(u$ 'e('a(i0 0e(ta 3e(&ataan
dalam 'aha0a al/>u(an.
S!: "#leh mengenal dan menye'ut hu(u$ hi2aiyahB hu(u$ 'e('a(i0 0e(ta 3e(&ataan
dalam 'aha0a Al/>u(an dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut teta3i tida& mengenal hu(u$ hi2aiyah.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI 11
KONSTRUK : Pengetahuan a0a0 Tuli0an Da8i (PI 4..)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh mem'a1a 0u&u &ata te('u&a dengan 'etul.
S!: "#leh mem'a1a 0u&u &ata te('u&a dengan 'im'ingan.
"!: "#leh menye'ut teta3i tida& mengenal 0e'ahagian hu(u$ 2a8i.
TP
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
"il Nama !u(id
a
(
i
&
h
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM 2012
KOD PI 1.
KONSTRUK : PengetahuanA0a0 dan Ke'#lehan !ela$a% 'e'e(a3a 0u(ah da(i
Du%uEAmmaE (PI 4.3)
STANDARD PRSTASI (SPTS) :
T!: "#leh mela$a% Su(ah Al/=atihah dan Al/I&hla0 dengan 'etul dan 'e(ada'.
S!: "#leh mela$a% Su(ah Al/=atihah dan Al/I&hla0 dengan 'im'ingan.
"!: "#leh mela$a% Su(ah Al/=atihah dan Al/I&hla0 dengan mengi&ut 'a1aan gu(u.
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1 A'dul Dani0h -a&im 1
.
3
. A'dul !utali' 1
.
3
3 A$$an A$$andi 1
.
3
4 Aina =a(hanah 1
.
3
4 Alya ;a$i(ah 1
.
3
7 Amni 1
.
3
? Dani0h Syahi(an 1
.
3
@ !#hd Shami%al 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
: !#hd ;ami( -ai&al 1
.
3
1< !uhd =i&(i 1
.
3
11 !uhd Ali$$ Na2mi 1
.
3
1. !uhd A%an 1
.
3
13 !uhd =a(i0 -a&imi 1
.
3
14 !uhd -ani >ai(a8ani 1
.
3
14 !uhd -a(i% -ai&al 1
.
3
17 Ni& Nu( Ain "at(i0yia 1
.
3
1? N#( Alia 1
.
3
"il Nama !u(id
T
a
(
i
&
h
P
e
m
e
(
h
a
t
i
a
n
SPTS SU!"R )*IDNS +ATATAN
T! S! "! ,I P -K T, ,,
1@ Nu( Ain Na2ihah 1
.
3
1: Nu( Alia Na0uha 1
.
3
.< Nu( I(dina Syahmina 1
.
3
.1 Nu( I(ma Nata0ya 1
.
3
.. Nu(damia -ani 1
.
3
.3 Nu(ul -a0na Dhiya 1
.
3
.4 Nu(ul >u((atu Ain 1
.
3
.4 Ra'iatul Syahadda 1
.
3
1
.
3