Anda di halaman 1dari 2

KEJOHANAN BOLA KERANJANG 3 ON 3 2009

Peraturan Permainan
1. Prinsip yang diutamakan ialah permainan yang adil dan menjalin persahabatan. Jika
tidak dapat mempraktikkannya maka janganlah menyertai kejohanan ini.
2. Untuk memulakan permainan, 3 orang pemain harus berada dalam gelanggang dan
sekurang-kurangnya 2 orang pemain semasa permainan.
3. Nama pasukan yang di depan dalam jadual pertandingan akan membuat lontaran
permulaan. Setiap kali jaringan dibuat pasukan laan akan membuat lontaran ke
dalam. Nama pasukan yang tersenarai di belakang akan membuat lontaran ke dalam
dahulu pada separuh masa ke-2.
!. Jika berlaku rebutan bola "jump ball#, pasukan yang bertahan "de$ending team# akan
membuat lontaran ke dalam.
%. Setiap pasukan boleh meminta masa berehat 1 kali selama 3& saat ke'uali 2 minit
terakhir. "(asa permainan tidak berhenti#
). Pemain perlu berada di tempat yang ditentukan untuk membuat lontaran ke dalam
setelah berjaya membuat jaringan.
*. (asa permainan ialah selama )-1-) minit. Jika berlaku seri dalam pusingan aal, suku
akhir dan separuh akhir, bilangan lontaran per'uma yang berjaya akan menjadi
pemisah antara pemenang di mana lontaran akan diberi mengikut giliran 3 orang
pemain antara dua pasukan. "Pemain yang telah disingkir dari gelanggang tidak layak#
Jika keputusan seri berlaku semasa pertandingan akhir, tambahan selama 2 minit akan
diberi. +ontaran masuk akan ditentukan dengan lontaran duit syiling oleh pengadil.
Jika masih seri maka pertandingan akan dilangsungkan se'ara ,sudden death-.
.. /esalahan maksima indi0idu ialah sebanyak ! kali.
1. 2iada had masa 2! saat untuk membuat lontaran.
1&. Pemain tidak dibenarkan membuat lontaran se'ara ,dunking-"akan diberi amaran#.
Jika men'engkam jaring akan disingkir dari gelanggang.
11. Pemain yang terlibat dengan pergaduhan akan menyebabkan pasukannya disingkir
dari kejohanan.
12. Sekurang-kurangnya 2 orang pemain bertahan harus menyentuh bola"se'ond tou'h#
sebelum membuat jaringan.
13. Setiap kali kesalahan berlaku, lontaran ke dalam akan dibuat oleh pasukan yang tidak
bersalah.
1!. Jika berjaya membuat jaringan, tidak ada bonus "lontaran per'uma# untuk kesalahan
yang berlaku.
1%. Jika berlaku kesalahan dari segi moral3semangat kesukanan, lontaran per'uma akan
diberi dan berikutan dengan lontaran masuk oleh pasukan yang membuat lontaran
per'uma.
1). Setiap pasukan mesti berada di sekeliling kaasan pertandingan. Jika mana-mana
pasukan gagal masuk ke dalam gelanggang setelah 3 kali pengumuman dibuat maka
pasukan itu akan disingkir dari kejohanan dan tidak dapat meneruskan perlaanan
yang seterusnya.
1*. /eputusan pengadil dan jaatankuasa pengelola adalah muktamad dan sebarang
rayuan tidak akan dilayan.
1.. Pihak jaatankuasa pengelola mempunyai hak untuk membetul 3 menambah 3
mengubal peraturan-peraturan dan membuat segala keputusan yang tidak ter'atat
dalam peraturan di atas dan keputusan adalah muktamad.
4isediakan oleh Pengerusi 2eknik
Jaatankuasa 2eknik dan Pembangunan Permainan 5ola /eranjang
(SS( Perlis 2&&1

Anda mungkin juga menyukai