Anda di halaman 1dari 22

1

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI
TINGKATAN 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 1
MINGGU /
PENGGAL
BAHAGIAN /
BAB
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
ARAS AKTIVITI ABM / NILAI KEMAHIRAN
BELAJAR

Pengajaran
bagi setiap
satu aktiviti
di antara 1-
3 minggu
mengikut
tahap
pelajar1

B1D1E1


Bahagian A :
Asas Seni
Reka : Unsur
Seni
Bab 1 :
Garisan
Jenis-
jenis
garisan
Sifat
garisan
Fungsi
garisan

1) Memahami
maksud
garisan
2) Memahami
jenis garisan
3) Memahami
fungsi garisan

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya

Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual

Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran

Aktiviti 1 :
1) Mengenalpasti
jenis-jenis
garisan
dan fungsinya

Aktiviti 2 :
1) Melakar
garisan melalui
pengamatan
objek benda
alam spt
pelepah
kelapa, urat
kayu dll

Aktiviti 3 :
1. Membuat
pelbagai
garisan ke
atas objek
gambar yang
disediakan

ABM :
1) Peralatan
menulis
dan
mewarna
2) Contoh
gambar
eksperime
n garisan
pelbagai
media
dan teknik

Nilai :
Kerjasama,
yakin, berani

KBKK :
Klasifikasi,
banding beza,
menjana idea

TKP :
Kinestetik
Interpersonal
naturalis

MASTERI :
Pemulihan
Pengayaan2

2

B1D1E1
B2D1E1
B2D1E2

Bab 2 :
Rupa
Rupa
organik
Rupa
geometri
Rupa
positif
Rupa
negatif

1) Memahami
konsep rupa
2) Mengenali
rupa positif
dan negatif
3) Mengenalpasti
jenis-jenis
warna
4) Mengetahui
bagaimana
warna-warna
terhasil

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karyaAras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual

Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Menghasilkan
gubahan rupa
positif dan
negatif dengan
menggunakan
rupa organik
dan geometri
benda alam /
buatan
manusia

Aktiviti 2 :
1) Membuat
olahan rupa
menghasilkan
muka taip

Aktiviti 3 :
1) Membina
perkataan
mudah dengan
pelbagai jenis
muka taip
menggunakan
perisian
komputer


ABM :
1) Contoh
rupa
organik
dan rupa
geometri
2) Contoh
rupa
muka taip
3) Komputer

Nilai :
Kesabaran,
kesungguhan,
keyakinan


KBKK :
Membanding,
membeza

TKP :
Naturalis
Verbal
linguistik
Interpersonal
Logik
matematik

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada

3
3

B1D1E1


Bab 3 :
Jalinan
Jalinan
tampak
Jalinan
sentuh

1) Memahami
maksud jalinan
Mengenalpasti
jenis jalinan
sentuh dan
tampak
manusia dan
hidupan lain
2) Menunjukkan
jalinan dalam
kerja-kerja
melukis dan
menggambar


Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya


Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual


Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Menekap dan
menggosok
kesan jalinan
pada objek
alam

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
jalinan sentuh
melalui taknik
garisan dan
tekapan pada
objek alam
dan objek
buatan
manusia

Aktiviti 3 :
1) Melukis objek
benda alam
dan
menggunakan
pelbagai jenis
jalinan yang
sesuai untuk
menghasilkan
lukisan yang
menarik


ABM :
1) Benda
alam spt
kulit
kerang,
kulit kayu,
tapak
kasut dll
2) Contoh
gambar
jalinan
dan objek
berjalinan

NILAI :
Kasih sayang,
kesungguhan,
kesabaran

KBKK :
Membanding dan
membeza

TKP :
Naturalis
Verbal
linguistik
Interpersonal
Logik
Matematik

Masteri :
Pengayaan dan
pemulihan

Konstraktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
4
4

B1D1E1


Bab 4 :
Bentuk
Bentuk
konkrit
Bentuk
ilusi

1) Memahami
konsep bentuk
2) Memahami
penghasilan
bentuk konkrit
dan ilusi
3) Mengenali
jenis-jenis
bentuk

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya
Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual


Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Menanda arah
cahaya
menggunakan
teknik garisan
pada gambar
bentuk yang
diberi

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
bentuk ilusi
dengan
menggunakan
teknik kolaj

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
bentuk konkrit
dengan
menggunakan
teknik origami

ABM :
1) Contoh
corak
pelbagai
bentuk
2) Contoh
kolaj yang
menunjuk
kan
bentuk

Nilai :
Kasih sayang
Berani
Tekun

KBKK :
Membanding,
menyelesaikan
masalah

TKP :
Kinestetik
Logik
matematik

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
5
5

B1D1E1


Bab 5 :
Ruang
Ruang
dalam
Ruang
cetek

1) Memahami
konsep ruang
2) Mengenal
pasti jenis-
jenis ruang

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karyaAras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual

Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Mengumpul
koleksi gambar
yang
menunjukkan
ruang dan
perspektif

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
lukisan
perspektif satu
titik lenyap
dalam bilik
darjah yang
menunjukkan
ruang terhad

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
lukisan
perspektif 2
titik lenyap
yang
menunjukkan
ruang

ABM :
1) Lukisan
dan catan
yang
menunjuk
kan
pelbagai
ruang
2) Contoh
lukisan
perspektif
dan seni
bina
perspektif

Nilai :
Kesungguhan
Kekemasan
Kesabaran

KBKK :
Kritis
Membanding
Membeza

TKP :
Naturalis
Verbal
linguistik
Logik
matematik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
6
6

B1D1E1
B2D1E3

Bab 6 :
Warna
Warna
asas
Warna
sekunder
Warna
tertier
Nilai warna

1) Mengenalpasti
jenis-jenis
warna
2) Mengetahui
bagaimana
warna-warna
terhasil

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya
Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual
Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Mewarna
gambar
dengan warna
asas serta
kesan ton
terang dan
gelap

Aktiviti 2 :
1) Mewarnakan
gambar
dengan warna
sekunder serta
kesan ton
terang dan
gelap

Aktiviti 3 :
1) Mewarna rupa
geometri
dengan warna
tertier

ABM
:
1) Contoh
carta
warna
yang
lengkap

2) Lakaran
gambar

3) Peralatan
melukis
dan
mewarna


Nilai :
Kesabaran,
kerjasama,
yakin


KBKK :
Membanding dan
membeza

TKP :
Naturalis
Verbal
Interpersonal
Logik
matematik

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada

Masteri :
Pengayaan dan
pemulihan
7
7

B1D2E1
B2D2E1

Bahagian B :
Asas Seni
Reka : Prinsip
Rekaan
Bab 7 :
Harmoni


1) Memahami
maksud
harmoni
2) Memahami
unsur-unsur
harmoni
dalam alam
sekeliling

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karyaAras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual
Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Menghasilkan
reka corak
kertas
pembalut
hadiah dalam
grid ulangan

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
reka corak
kertas
pembalut
hadiah dalam
grid turun
separa

Aras 3 :
1) Melukis
pemandangan
lanskap dan
mewarnakan
dengan
gubahan
warna harmoni


ABM :
1) Lukisan,
catan,
kertas
hadiah
dan corak
yang
menunjuk
kan
harmoni
2) Contoh
gambar
dan corak
yang
menunjuk
kan
harmoni
3) Contoh
gambar
yang
harmoni

Nilai :
Kesungguhan
Kekemasan
kesabaran


KBKK :
Kreatif
Membanding
Menyelesaikan
masalah

TKP :
Kinestetik
Logik
matematik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
8
8

B1D2E1
B2D2E3

Bab 8 :
Kontra


1) Memahami
konsep kontra
2) Memahami
konsep kontra
dalam unsur
seni

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya


Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual
Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran

Aktiviti 1 :
1) Mengkaji dan
menerokai
prinsip kontra
pada objek
alam

Aktiviti 2 :
1) Mengumpul
koleksi gambar
objek alam /
buatan
manusia yang
menunjukkan
kontra

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
motif reka
corak yang
dapat
menimbulkan
gubahan
kontra warna


ABM :
1) Contoh
pelbagai
jenis
gambar
yang
menunjuk
kan
kontra
pada rupa
dan
bentuk

Nilai :
Kesungguhan
ketepatan
tanggungjawa
b


KBKK :
Membanding
beza
Menjana idea

TKP :
Naturalis
Verbal
linguistik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada9
9

B1D2E1

Bab 9 :
Penegasan


1) Memahami
maksud
penegasan
2) Mengenalpasti
penegasan
dilakukan di
dalam sesuatu

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya


Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual


Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Melukis
gubahan objek
alam yang
menunjukkan
penegasan.
Cth : sejambak
bunga kertas
yang dikelilingi
daun dsb

Aktiviti 2 :
1) Mengkaji
unsur-unsur
seni yang
menunjukkan
penegasan
pada koleksi
gambar objek
alam / buatan
manusia

Aktiviti 3 :
1) Mewarna kad
hari lahir
dengan warna
yang
mempunyai
gubahan
penegasan


ABM :
1) Objek
alam /
buatan
manusia
2) Peralatan
melukis
dan
mewarna

Nilai :
Keselamatan
Kekemasan
Kerjasama


KBKK :
Membanding
beza
Menjana idea

TKP :
Naturalis
Verbal
linguistik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
10
10

B1D2E1

Bab 10 :
Imbangan


1) Memahami
konsep
imbangan
2) Mengenalpasti
adanya

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya


Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visualAras 3 :
2) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Menghasilkan
imej objek
alam dengan
menggunakan
jalinan dan
warna untuk
menunjukkan
gubahan
imbangan

Aktiviti 2 :
1) Mengumpul
koleksi gambar
yang
menunjukkan
imbangan
simetri

Aktiviti 3 :
Melakar objek
yang
menunjukkan
gubahan tidak
simetri

ABM :
1) Contoh
gambar /
foto
konsep
imbangan
1) Bahan
buangan
seperti
kulit
kerang,
biji getah
dll

Nilai :
Kesungguhan
ketepatan
tanggungjawa
b


KBKK :
Membanding
beza
Menjana idea

TKP :
Naturalis
Kinestetik
Verbal
linguistik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada


11
11

B1D2E1

Bab 11 :
Irama Dan
Pergerakan


1) Menggunakan
konsep irama
dan
pergerakan
dalam
menghasilkan
seni visual
2) Memahami
cara-cara
menimbulkan
pergerakan
dalam karya
seni
3) Menggunakan
teknik garisan
untuk
menimbulkan
pergerakan
4) Menggunakan
warna untuk
menunjukkan
pergerakan

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karyaAras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual


Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran

Aktiviti 1 :
1) Menghasilkan
gubahan
pergerakan
melalui olahan
unsur-unsur
seni

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
gubahan
pergerakan
pada lakaran
objek alam

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
gubahan
pergerakan
irama selang-
seli yang
menghasilkan
reka corak
motif objek
alam


ABM :
1) Contoh
gambar
pergeraka
n alam
persekitar
an dan
objek
buatan
manusia

Nilai :
Kerjasama
Bertanggungja
wab
Sabar


KBKK :
Kreatif
Menjana idea

TKP :
Naturalis
Visual ruang
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
12
12

B1D2E1

Bab 12 :
Kepelbagaian1) Memahami
bahawa
kepelbagaian
diwujudkan
apabila
pelbagai unsur
seni, prinsip
rekaan dan
idea
digunakan
dengan
banyak


Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya
Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual


Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokument
asikan proses
pembelajaran
pembelajaran

Aktiviti 1 :
1) Mengumpul
koleksi gambar
yang
menunjukkan
kepelbagaian
unsur seni dan
prinsip rekaan

Aktiviti 2 :
1) Membuat
lakaran reka
corak dan
mewarnakann
ya supaya
menunjukkan
gubahan
kepelbagaian
kesatuan

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
kolaj melalui
kepelbagaian
teknik (bakar,
koyak, potong,
gunting dsb)
dengan
menggunakan
media (kertas,
kain, kadbod
dsb)

ABM :
1) Contoh
catan /
lukisan
konsep
kepelbaga
ian
2) Jenis dan
contoh
logo
3) Contoh
kolaj
pelbagai
media

Nilai :
Kebersihan
Keselamatan
Kesabaran


KBKK :
Kreatif
Menjana idea

TKP :
Kinestetik
Visual ruang
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada13
13

B1D2E1
B2D2E2

Bab 13 :
Kesatuan


1) Memahami
adanya
hubung kait
antara prinsip,
rekaan dan
unsur seni
dalam
penghasilan
seni visual

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya

Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual

Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Mengumpul
koleksi gambar
kraftangan
tempatan,
catan dan arca
yang
menunjukkan
kesatuan

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
Lukisan
kraftangan
tradisional
yang
menggambark
an gubahan
kesatuan

Aktiviti 3 :
1) Mereka corak
motif ulangan
objek alam
yang
menunjukkan
kesatuan

ABM :
1) Contoh
catan dan
kraf
lengkap
yang
menunjuk
kan
konsep
kesatuan
2) Pen /
dakwat

Nilai :
Kesempurnaa
n
Berani
Kesungguhan


KBKK :
Pemikiran kreatif
dan kritis

TKP :
Kinestetik
Visual ruang
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
14
Pengajaran
bagi setiap
aktiviti di
antara 2
4 minggu
mengikut
tahap
pelajar

14 -15

B3D1E1
B3D2E1
B4D1E1
B4D2E1
B5D1E1
B5D2E1
B5D3E2
B6D1E1
B6D2E1
B6D3E1
B6D4E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D5E3


Bahagian C :
Seni Halus
Bab 14 :
Lukisan


1) Mengetahui
sejarah seni
halus di
Malaysia
2) Memahami
maksud
lukisan
3) Memahami
lukisan
dihasilkan
melalui
pengolahan
unsur-unsur
seni spt
garisan, rupa,
bentuk, ruang
dll

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karyaAras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visualAras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran

Aktiviti 1 :
1) Membuat
kajian sejarah
& tokoh seni
halus
tempatan
2) Mengumpul
koleksi gambar
majalah dan
suratkhabar.
Membuat
catatan teknik
garisan pada
gambar
tersebut

Aktiviti 2 :
1) Mengumpul
koleksi gambar
yang
menunjukkan
grid perspektif
1 titik lenyap

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
lukisan grid
perspektif 2
titik lenyap


ABM :
1) Contoh
gambar
yang
bersesuai
an
2) Contoh
lukisan
perspektif
1 dan 2
titik
lenyap

Nilai :
Ketekunan
Kesungguhan
Kasih sayang


KBKK :
Membanding
beza
Menjana idea

TKP :
Naturalis
Verbal
linguistik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada15

16 17

B3D2E2
B3D2E2
B4D1E2
B4D2E2
B5D1E2
B5D2E2
B6D1E2
B6D2E2
B6D3E1
B6D4E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D5E3Bab 15 :
Catan


1) Memahami
teknik-teknik
menghasilkan
catan
2) Menghasilkan
catan dengan
penggunaan
teknik-teknik
yang betul

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya

Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual

Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Pelajar
didedahkan
jenis dan
teknik serta
alat / bahan
dalam
menghasilkan
catan

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
catan objek
alam yang
mudah

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
catan
pemandangan
dengan teknik
basah atas
kering

ABM :
1) Contoh
gambar
catan
objek
alam
2) Peralatan
dan
media
catan

Nilai :
Ketekunan
Kesungguhan
Kasih sayang


KBKK :
Membanding
beza

TKP :
Naturalis
Verbal
linguistik
Interpersonal
Logik
matematik

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
16
18 19

B3D1E3
B3D2E3
B4D1E3
B4D2E3
B5D1E3
B5D2E3
B6D1E3
B6D2E3
B6D3E1
B6D4E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D5E3


Bab 16 : Arca
Arca
mobail
Arca
stabil
Arca
berfungsi
Arca
estetika


1) Mengetahui
dan
memahami
proses
penghasilan
arca
2) Mengenali
jenis-jenis arca
serta bahan
dan peralatan
yang
digunakan

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karyaAras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual

Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Mengkaji dan
menilai contoh
arca berfungsi
dan estetik di
sekeliling
sekolah

Aktiviti 2 :
1) Menghasilkan
arca binaan
daripada
sabun mandi

Aktiviti 3 :
1) Membuat arca
menggunakan
kad tebal,
kertas origami
dan dijadikan
gantungan

ABM :
1) Contoh
arca
luakan,
binaan,
mobail /
stabil
2) Kad
origami,
kertas
manila,
pisau,
dawai, tali
dan
benang
3) Pisau,
gunting

Nilai :
Ketelitian
Keselamatan
Kreatif


KBKK :
Membanding
beza
Kreatif

TKP :
Kinestetik
Logik
matematik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
17
20 21

B3D1E4
B3D2E4
B4D1E4
B4D2E4
B5D1E4
B5D2E4
B6D1E4
B6D2E4
B6D3E1
B6D4E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D5E3


Bab 17:
Cetakan
Cetakan
lino
Cetakan
stensil
Cetakan
sutera
saring
Cetakan
timbul
Cetakan
benam


1) Menggunakan
asas seni reka
dalam
menghasilkan
cetakan
2) Mengenali
jenis-jenis
cetakan serta
bahan-bahan
yang
digunakan

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya

Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visualAras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Menghasilkan
cetakan timbul
menggunakan
tumbuh-
tumbuhan spt :
kentang,
bawang, bendi
dll

Aktiviti 2 :
1) Membuat
cetakan
monoprint
yang mudah
berdasarkan
objek alam

Aktiviti 3 :
1) Membuat
cetakan sutera
saring satu
warna pada
gubahan objek
buatan
manusia

ABM :
1) Pelbagai
jenis
objek
alam spt :
bawang,
bendi,
kentang
dll
2) Kertas,
gam,
pisau dan
bahan
buangan /
bahan
semula
jadi
3) Blok, dye,
sekuji dan
stensil
kertas

Nilai :
Kebersihan /
ketelitian,
kreatif


KBKK :
Pemikiran kreatif

TKP :
Naturalis
Kinestetik
Visual ruang
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
18
22 - 23

B3D1E5
B3D2E5
B4D1E5
B4D2E6
B5D1E5
B5D2E5
B6D1E5
B6D2E5

Bahagian D :
Komunikasi
Visual
Bab 18 : Reka
bentuk grafik
persekitaran
Papan
iklan
Poster
Tipografi


1) Memahami
jenis-jenis reka
bentuk grafik
persekitaran
spt papan
iklan, poster &
tipografi
2) Menghasilkan
reka bentuk
grafik
persekitaran
3) Memahami
pelbagai
komponen
reka bentuk
grafik & ciri-
cirinya

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya

Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visualAras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Mengkaji
konsep papan
peraga, poster
& tipografi

Aktiviti 2 :
1) Mengkaji ciri-
ciri papan
iklan, poster &
tipografi
berdasarkan
pengamatan

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
sebuah papan
peraga yg
menarik

ABM :
1) Contoh
pelbagai
jenis
poster
2) Contoh
pelbagai
jenis
muka taip
3) Peralatan
melukis
dan
mewarna

Nilai :
Ketepatan
Kebersihan
Kreatif


KBKK :
Kreatif
Menjana idea

TKP :
Kinestetik
Logik
matematik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada
19
24 - 25

B3D1E6
B3D2E6
B4D1E6
B4D2E6
B5D1E6
B5D2E6
B6D1E6
B6D2E6
B6D3E1
B6D4E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D5E3


Bahagian E :
Kraf
Tradisional
Bab 19 :
Tembikar


1) Mengenalpasti
alat, bahan
dan teknik
dalam proses
menghasilkan
tembikar
1) Mengenali
tokoh seni kraf
tembikar
2) Merekacipta
kraf (2D) dan
konkrit (3D)

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya
Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visual
Aras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Mengumpul
maklumat
sumbangan
tokoh pd
budaya
2) Membuat
lakaran alatan
dan motif yang
digunakan
dalam
menghasilkan
tembikar

Aktiviti 2 :
1) Melakar
bentuk
tembikar dan
menghiaskann
ya dengan
motif tembikar
tradisional

Aktiviti 3 :
1) Merekabentuk
tembikar
moden dengan
menggunakan
tanah liat
(plastecine)


ABM :
1) Gambar
contoh
peralatan
dan
media
menghasil
kan
tembikar
2) Contoh
gambar
jenis-jenis
tembikar
tradisional
3) Plastecine

Nilai :
Ketekunan
Keselamatan
Kreatif


KBKK :
Kreatif
Menjana minda
Menyelesaikan
masalah

TKP :
Kinestetik
Interpersonal
Logik
matematik

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada

20
26 - 27

B3D1E7
B3D2E7
B4D1E7
B4D2E7
B5D1E7
B5D2E7
B6D1E7
B6D2E7
B6D3E1
B6D4E1
B6D5E1
B6D5E2
B6D5E3


Bab 20 :
Anyaman


1) Mengenali
tokoh seni
tekat tempatan
2) Mengenalpasti
alat, bahan,
teknik dan
proses
penghasilan
anyaman
3) Menghasilkan
kraf anyaman

Aras 1 :
1) Berkomunikasi
melalui
penghasilan
karya


Aras 2 :
1) Membanding
beza jenis
komunikasi
visualAras 3 :
1) Mengaplikasi
asas seni reka
&
mendokumenta
sikan proses
pembelajaran
pembelajaran


Aktiviti 1 :
1) Mengumpul
maklumat
sumbangan
tokoh pd
budaya
2) Mengumpul
koleksi
gambar-
gambar kraf
anyaman

Aktiviti 2 :
1) Menyusun
semula
gubahan
anyaman motif
kelarai dan
warnakan

Aktiviti 3 :
1) Menghasilkan
anyaman
bekas serba
guna daripada
anyaman
kertas warna


ABM :
1) Contoh
pelbagai
jenis kraf
anyaman
2) Contoh
pelbagai
jenis
motif-
motif
anyaman
tradisi
3) Kertas
warna

Nilai :
Ketepatan
Kebersihan
Kreatif


KBKK :
Kreatif
Menjana idea

TKP :
Kinestetik
Logik
matematik
Interpersonal

Konstruktivisme
:
Pengetahuan
sedia ada


21

CONTOH MENULIS RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Subjek : Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1
Masa : 7.30 8.50 pagi
Bahagian A : Asas Seni Reka : Unsur Seni
Bab 1 : Garisan
Objektif Pembelajaran : 1) Memahami maksud garisan
2) Memahami jenis garisan
3) Memahami fungsi garisan
Aktiviti : 1) Mengenalpasti jenis-jenis garisan
2) Mengenalpasti fungsi garisan
Kemahiran Belajar : 1) KBKK : klasifikasi, banding beza, menjana idea
ABM : 1) Peralatan melukis dan mewarna
2) Contoh gambar eksperimen garisan pelbagai media dan teknik
Nilai : Kerjasama, yakin, berani
Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai