Anda di halaman 1dari 11

5/3/2014 1

Amalan Refleksi
Pemikiran refleksi
Catatan refleksi
Penulisan jurnal
Pembinaan portfolio
Mengambil tindakan kearah penambahbaikan
5/3/2014 2
Buku Persediaan Mengajar
Maklumat butiran diri
Senarai tugas
Jadual waktu kelas
Jadual waktu peribadi
Sukatan pelajaran
Rancangan pengajaran semester
Rancangan pengajaran mingguan
Rancangan pengajaran harian
Senarai nama murid (markah
penilaian)
Rekod bimbingan dan penyeliaan
5/3/2014 3
Rancangan Pengajaran Mingguan ditulis di muka
surat sebelah kiri buku RPH anda.
RPM
Tuliskan hanya tajuk-tajuk / kemahiran yang akan
diajar sepanjang minggu berkenaan
RPH
Contoh:
5/3/2014 4
Minggu 1: 22 hingga 26 Jun 2009
Isnin 22 Jun 2009 melapor diri, taklimat dari Guru Besar, GPK 1,
GPK 2, GPK KK, Guru Panitia, Guru Pembimbing

Selasa 23 Jun 2009 menerima jadual waktu, perbinca-ngan
dengan guru pembimbing

Rabu 24 Jun 2009 KH: 5 Amanah
Bahan Lutsinar, Lutcahaya dan Legap

Jumaat 26 Jun 2009 KH: 4 Ceria
Penyediaan Bekas Ikan Hiasan
5/3/2014 5
Mulakan Rancangan Pengajaran Harian di muka
surat sebelah kanan dalam buku RPH anda.
RPM
Mulakan RPH anda dengan maklumat-maklumat
umum pengajaran anda pada hari berkenaan
RPH
Contoh:
5/3/2014 6
Penulisan RPH
Matapelajaran; tarikh; kelas/tahun
Bilangan murid; umur
Tempoh; masa
Tajuk
Objektif
Pengetahuan sedia ada
BBM; ABM
Penerapan nilai
Kemahiran berfikir
llyb
Langkah /
Masa
Isi
Pelajaran
Aktiviti
P&P
Catatan
Set induksi
(5 minit)
Langkah 1
( 7 minit )
Dst
Langkah /
Masa
Isi
Pelajaran
Aktiviti
P&P
Catatan
Set induksi
(5 minit)
Langkah 1
( 7 minit )
Dst
Muka sebelah kiri Muka sebelah kanan
5/3/2014 9
Selepas RPH, sediakan ruangan yang mencukupi
untuk catatan refleksi kendiri dan ruangan untuk
ulasan guru pembimbing atau pensyarah
pembimbing

Catatan ini penting untuk anda membuat justifikasi
pengajaran anda pada masa akan datang

Guru Pembimbing dan Pensyarah mungkin akan
mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan
yang boleh diambil dalam ruangan ini
5/3/2014 10
Catatan Refleksi Kendiri
Ulasan kendiri pelajar perlu ditulis setiap kali
selepas pengajaran dijalankan
Menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam
pengajaran yang telah dijalankan
Menunjukkan kebolehan membuat tindakan
susulan
Ke arah perkembangan dan peningkatan
kualiti diri
Contoh-contoh penulisan refleksi
5/3/2014 11
Bakir 012-767 4129
Mohtar 019-700 5987
e-mail:
bakirmahadi@yahoo.co.nz
mohtar@iptho.edu.my