Anda di halaman 1dari 2

5/3/2014 1

Catatan Refleksi Kendiri


Ulasan kendiri pelajar perlu ditulis setiap kali
selepas pengajaran dijalankan
Menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam
pengajaran yang telah dijalankan
Menunjukkan kebolehan membuat tindakan
susulan
Ke arah perkembangan dan peningkatan
kualiti diri
Contoh-contoh penulisan refleksi
5/3/2014 2
Bakir 012-767 4129
Mohtar 019-700 5987
e-mail:
bakirmahadi@yahoo.co.nz
mohtar@iptho.edu.my