Anda di halaman 1dari 52

KSSR TAHUN 1

1

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 1


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1

Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk :Rumah
Aktiviti :Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan
kepelbagaian) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa organik
1.1.1.3 Jalinan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)
1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan semula jadi
(flora) dan warna air atau warna poster atau
tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

KSSR TAHUN 1

2


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: Kreativiti dan inovasi


2
Membuat Corak dan
Rekaan
Tema :Alam Semulajadi
Tajuk :Hiasan Tabung
Aktiviti: Capan

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni (unsur seni dan prinsip
rekaan: rupa, warna, jalinan,
harmoni, dan kesatuan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan corak menggunakan
teknik capan .

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam
penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer dan sekunder
2.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni ulangan atau susunan yang
seimbang
2.1.2.2 Kesatuan dalam alam semula jadi

2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam

KSSR TAHUN 1

3


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah

penghasilan corak teknik capan
2.2.2.1 Teknik capan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1
Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan

2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan


3

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kenderaan
Aktiviti: Model

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan model kenderaan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam

KSSR TAHUN 1

4


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
teknik dalam penghasilan model.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
model.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


KSSR TAHUN 1

5


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
4 Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Benda
Tajuk : Wau Bulan
Aktiviti: Mewarna
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan wau
dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat (tiada)
4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 ,
krayon, dan bahan gantian
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
KSSR TAHUN 1

6


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan

5

Menggambar
Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumah Idamanku
Aktiviti : Catan
Persepsi dan pemahaman bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan : garisan, rupa, warna dan
harmoni, dan kesatuan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan lukisan menggunakan
teknik catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadiKSSR TAHUN 1

7


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan InovasiKSSR TAHUN 1

8


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

6

Membuat Corak dan
Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Pembalut Buku

Aktiviti: Renjisan dan
Percikan

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, warna,
jalinan, kontra, ritma, dan harmoni)

yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan corak menggunakan
teknik renjisan dan percikan.

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni,


2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Rupa organik
2.1.1.3 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.1.2.3 Harmoni bentuk


2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus gigi, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera .
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak tidak
terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.

KSSR TAHUN 1

9


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan
percikan

2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan


7

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Baju Kemeja
Aktiviti: Origami

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan)yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan origami .

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan origami.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)

KSSR TAHUN 1

10


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
teknologi dalam penghasilan
origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.

3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
KSSR TAHUN 1

11


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


8

Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Mata Bilis
Aktiviti: Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan anyaman
kelarai.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan
anyaman.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
anyaman.4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.


4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan

4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat Tiada

4.2.2.2 Bahan kertas A4 berpetak
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik Mewarna kelarai

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 2D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan,

KSSR TAHUN 1

12


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya seni.
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf

4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
TMK

9

Menggambar
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk : Jambangan Bunga
Aktiviti : Capan

1. Bahasa seni visual yang
terdapat pada alam ciptaan Tuhan,
objek buatan manusia, dan karya
seni (unsur seni dan prinsip
rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan
harmoni) yang terdapat pada objek
buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan lukisan
menggunakan teknik capan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa organik
1.1.1.3 Jalinan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam

KSSR TAHUN 1

13


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan Semula jadi
(flora), warna air, warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi10

Membuat Corak dan
Rekaan
Tema : Alam Benda

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual ( unsur seni dan
prinsip rekaan: warna, jalinan,

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.

KSSR TAHUN 1

14


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
Tajuk : Pembalut Hadiah
Aktiviti : Titisan
ritma, dan pergerakan, serta
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.

2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus dan palet
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
KSSR TAHUN 1

15


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

11-12

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kapal Selam
Aktiviti : Model

1. Persepsi dan permahaman
bahasa seni visual (unsur
seni dan prinsip rekaan)
yang terdapat pada objek
buatan manusia dan karya
seni.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam
aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan karya.
4. Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan

3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat
mengenal, menamakan, dan memahami bahasa
seni visual yang terdapat pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D [ konkrit ]
3.1.1.3 Warna Primer
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Imbangan Semetri
3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat
mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media.
3.2.1.1 Alatan Gunting, Pisau
3.2.1.2 Bahan Botol Plastik, Gam PVA,
Masking Tape, Double Sided
Tape, Surat Khabar,Cat Pelaka
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik Membina dan Membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat
menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan

KSSR TAHUN 1

16


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
budaya.

karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara Kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam
penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual
3.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


13-14

Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Kelarai
Aktiviti: Anyaman


1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan anyaman
kelarai.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan
anyaman.

4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Ritma dan pergerakan ritma biasa

4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.

KSSR TAHUN 1

17


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
anyaman.4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting


4.2.2.2 Bahan dua helai kertas A4 berlainan
warna dan gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik anyaman kelarai

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 3D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf
4.3.2.1 Teknik anyaman kelarai

4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
KSSR TAHUN 1

18


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

15

Menggambar
Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumahku
Aktiviti : Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, warna,
harmoni, dan kesatuan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan lukisan menggunakan
teknik kolaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya seni
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.


1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan
gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara

KSSR TAHUN 1

19


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


16

Membuat Corak dan
Rekaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Corak Motif Huruf
Aktiviti : Lukisan


Persepsi dan pemahaman bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan: rupa, warna, garisan,
kontra, dan imbangan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan corak menggunakan
teknik lukisan.


2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan

2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan bersilang
2.1.1.2 Rupa geometri
2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Imbangan bentuk

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat (tiada)
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan,krayon atau oil

KSSR TAHUN 1

20


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

pastel
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1
Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

17

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Kenderaan( Haiwan
Kesayangan)
Aktiviti:Model


1. Persepsi dan permahaman
bahasa seni visual (unsur
seni dan prinsip rekaan)
yang terdapat pada objek
buatan manusia dan karya
seni.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan

KSSR TAHUN 1

21


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam
aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan karya.
4. Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan
budaya.

pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

KSSR TAHUN 1

22


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN18

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alat Permainan
Tajuk:Wau
Aktiviti:Lipatan dan
Guntingan


1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan wau
dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas
A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa

KSSR TAHUN 1

23


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

19

Menggambar
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Buah-buahan
Aktiviti: Kolaj


1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, warna,
harmoni, dan kesatuan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan lukisan menggunakan
teknik kolaj.


1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa organik dan geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

KSSR TAHUN 1

24


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya seni
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan
gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
TMK
KSSR TAHUN 1

25


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN20

Membuat Corak dan
Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Alas Pinggan
Aktiviti:Lukisan


1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual ( unsur seni dan
prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang.

KSSR TAHUN 1

26


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

21
Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kapal Terbang
Kertas
Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan)yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan origami

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan origami.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan binaan.


KSSR TAHUN 1

27


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya


3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan22

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Permainan
Tradisional
Tajuk:Wau

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni

KSSR TAHUN 1

28


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
Aktiviti:Stensilan imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan wau
dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 ,
krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
KSSR TAHUN 1

29


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK


23

Menggambar
Tema:Alam Semulajadi
Tajuk:Ayam
Aktiviti:Capan Jari

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan
kepelbagaian) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.

KSSR TAHUN 1

30


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
teknologi dalam penghasilan
lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.


1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


24

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk:Fail Kertas

1. Persepsi dan permahaman
bahasa seni visual (unsur
seni dan prinsip rekaan)
yang terdapat pada objek

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni

KSSR TAHUN 1

31


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
Aktiviti:Binaan Mudah buatan manusia dan karya
seni.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam
aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan karya.
4. Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan
budaya.

3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
KSSR TAHUN 1

32


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan


25

Membuat Corak Dan
Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Hiasan Fail
Aktiviti:Lukisan


1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual ( unsur seni dan
prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan

teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa

. 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

KSSR TAHUN 1

33


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
seni visual, sejarah seni,2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan


26 dan 27

Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk:Hiasan Dinding
Aktiviti: Anyaman1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan layang-
layang dengan mewarna.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri


KSSR TAHUN 1

34


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
teknik dalam penghasilan layang-
layang.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
layang-layang.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas
A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
KSSR TAHUN 1

35


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

28

Menggambar
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Hidupan Laut
Aktiviti:Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan
kepelbagaian) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.


1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

KSSR TAHUN 1

36


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


29

Membuat Corak dan
Rekaan
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Kad Ucapan
Aktiviti:Percikan

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual ( unsur seni dan
prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan

.
2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam

.

KSSR TAHUN 1

37


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni,menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
30

Membentuk dan Membuat
Binaan

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual

KSSR TAHUN 1

38


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
Tema:Alam Benda
Tajuk:Dompet Kertas
Aktiviti:Origami
prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan)yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan origami

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan origami.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
origami.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.

yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan binaan.

3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya


KSSR TAHUN 1

39


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan


31

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Tudung Saji
Aktiviti:Menganyam dan
Membentuk


1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dalam
menghasilkan tudung saji.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan tudung
saji.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni

KSSR TAHUN 1

40


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
tudung saji.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan kertas A4 atau kertas lukisan ,
krayon, dan bahan gentian,gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik anyaman dan membentuk

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 3D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

KSSR TAHUN 1

41


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
32 Menggambar
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Rama-rama
Aktiviti:Catan
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan
kepelbagaian) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
KSSR TAHUN 1

42


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


33

Membuat Corak dan
Rekaan
Tema:Alam Benda
Tajuk:Bentuk Geometri
Aktiviti:Stensilan ( corak
terancang)

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual ( unsur seni dan
prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik stensilan.

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat magic shape atau templet kertas.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
atau crayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan

KSSR TAHUN 1

43


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.


proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
34

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema:Alam Benda
Tajuk:Bekas Pensel
Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan)yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan model.


3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa model
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

KSSR TAHUN 1

44


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan model.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan
model.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.


3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
KSSR TAHUN 1

45


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
EMK : Kreativiti dan Inovasi


35

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alam Benda
Tajuk: Wau
Aktiviti:Perisian Grafik
(Paint)

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan wau
menggunakan perisian grafik.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan wau.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.


4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan wau.
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat computer( paint), printer
4.2.2.2 Bahan kertas A4.
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik Perisian Grafik(paint)

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.

KSSR TAHUN 1

46


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK36


Mengggambar
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Haiwan
Kesayangan
Aktiviti:Catan1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan
kepelbagaian) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa

KSSR TAHUN 1

47


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


KSSR TAHUN 1

48


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
37 Membuat Corak dan
Rekaan
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Ikan
Aktiviti:Lukisan (Gosokan)

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual ( unsur seni dan
prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik gosokan.

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan corak.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.


2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat Duit syilling,Tapak kasut,atau
permukaan yang mempunyai jalinan.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

KSSR TAHUN 1

49


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan


38
Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema:Alam Benda
Tajuk:Robot
Aktiviti:Model
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan)yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan model robot.

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan model
robot.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan model
robot.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
magic pen ,straw dan bahan terbuang yang
sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan binaan model
robot.
3.2.2.1 Teknik membentuk

KSSR TAHUN 1

50


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
seni visual.


3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi


39-40

Mengenal Kraf Tradisional
Tema:Alam Benda
Tajuk: Hiasan dinding
Aktiviti: Anyaman
menggunakan Perisian
Grafik (paint)

1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan anyaman
dengan Perisian Grafik ( paint) .

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer

KSSR TAHUN 1

51


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan hiasan
dinding menggunakan Perisian
Grafik.

3. Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan karya
seni.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat computer, printer,mesin laminating.
4.2.2.2 Bahan kertas A4.plastik luminasi,bingkai
daripada kertas mounting berwarna.
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik Anyaman menggunakan Perisian
Grafik.

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.

4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja
KSSR TAHUN 1

52


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMKJURULATIH YANG TERLIBAT DALAM MEMBUAT RPT
ROZITA BTE OTHMAN
SALINA BTE KIBAN
ZAINAH BTE HASHIM
MOHD JAGGER BIN RAMLI


Nota: Masukkan ujian dan cuti-cuti mengikut takwim yang ditetapkan.EMK yang dimasukkan dalam RPT ini sekadar cadangan.Guru boleh
mengubah EMK mengikut kesesuaian tajuk.