Anda di halaman 1dari 1

Nota Sains Ekspres

1. Inferens
Cara Jawab : PEMERHATIAN/PERBEZAAN dan diikuti SEBAB..
**Mesti dimulai dengan ayat PEMERHATIAN atau ayat PERBEZAAN
(jika ianya mengiringi soalan PERBEZAAN)
**Jawapan bagi apa yang diubah??

2. Pemerhatian
(Untuk menyokong inferens di atas)

3. Pembolehubah dimanipulasi (PM) ATAU
= Apa yang diubah
4. Pembolehubah bergerakbalas (PB) ATAU
= Apa yang diperhatikan? ATAU
= Apa yang diukur?
5. Pembolehubah dimalarkan ATAU
= Apa yang ditetapkan
6. Tujuan
Untuk menyiasat hubungan di antara PM dan PB
7. Ramalkan ATAU Anggarkan
(Jika data dalam bentuk jadual, cari beza nombor dahulu.
8. Corak
= Bertambah / Berkurang / Malar

9. Kesimpulan ATAU hipotesis ATAU hubungan

Cara (1) : Jika PM corak maka PB corak

Contoh:
1. Jika berat bola logam bertambah, maka saiz lekukan terhasil juga bertambah
2. Jika suhu air bertambah, maka aras air berwarna juga bertambah
3. Jika permukaan kasar, maka jarak guli bergerak akan berkurang

Cara (2) : Tulis fakta
Contoh:
1. Bulan purnama penuh berlaku pada hari ke -15
2. Haiwan memerlukan air, udara, makanan, tempat tinggal dan
pasangan untuk terus hidup.
3. Asid menukarkan kertas litmus berwarna berwarna biru kepada merah
manakala alkali menukarkan kertas litmus berwarna merah kepada biru

CARA JAWAB:
SOALAN SAINS BAHAGIAN B
Pengeringan
Penyejukan
Penjerukan
Pembotolan & Pengetinan
Pengasinan
Tuas
Takal
Satah condong
ASID -ALKALI
SAMBAL di kali
* Asid
= Masam
= Cuka, limau, nenas
* Alkali
= Pahit
= Sabun, kopi, ubat gigi
* Neutral
= Manis, Masin, Tawar
= Air mineral, gula, garam
SUSUNAN PLANET
Ustaz Zuhri Beli Minyak Masak
Zaiton Untuk Naik Perahu
UTARID ZUHRAH BUMI MARIKH MUSYTARI
ZUHAL URANUS NEPTUNE PLUTO
(Asteroid berada di antara Marikh dan Musytari)
Jenis Pengawetan
Makanan
Pelilinan
Pendidihan
Pembungkusan vakum
Pembekuan
Pempasteuran
Pengasapan atau penyalaian
Jenis Mesin Ringkas
Gear
Roda & gandar
Baji
Skru
Biduk - Tunjuk arah utara Pari - Arah selatan Belantik - Arah utara
Jenis buruj
Jenis Mikroorganisma
Vicky Bakal Pengarah Filem
Fungus
@ Kulat
Protozoa
Bakteria
Virus
B
U
M
I
B
E
R
P
U
T
A
R
PADA PAKSINYA
PUTARAN BUMI PADA PAKSINYA
1. Kejadian siang malam
2. Kejadian pasang-surut air laut
* Bumi berputar dari barat ke timur
menyebabkan matahari terbit sebelah timur
dan terbenam di sebelah barat
KESAN PUTARAN BUMI PADA PAKSINYA:
Barat
Timur
Utarid
Zuhrah
Bumi
Marikh
Musytari
Zuhal
Uranus
Neptune
Pluto
GERHANA MATAHARI
GERHANA BULAN
DAYA
Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada antara matahari dan bumi,
bayang bulan akan jatuh di permukaan bumi menyebabkan berlaku
gerhana matahari
Matahari Bumi
Umbra
Penumbra
Umbra
Penumbra
Penumbra
Penumbra
Gerhana matahari
penuh bila pemerhati
berada di Y
l
i
n
t
a
s
a
n

b
u
m
i
Matahari
Bulan
Bumi
l
i
n
t
a
s
a
n

b
u
m
i
Gerhana
matahari
separa
Gerhana
matahari
separa
Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada antara matahari dengan bulan.
Bayang bumi akan jatuh pada bulan dan menyebabkan bulan tidak kelihatan.
Y
Matahari
Parameter + objek
Contoh:
Berat Bola besi
Isipadu Air
Bilangan Putaran gear
Laju Kereta mainan
Jenis Permukaan / biji benih
Jumlah Gula / Garam
Kuantiti Yis / Gula
Saiz Belon
Tinggi Adunan tepung
Panjang Bayang-bayang
Kehadiran Oksigen dan air
Masa yang diperlukan Untuk Kereta mainan bergerak
Jarak yang diperlukan Untuk guli berhenti bergerak
Kestabilan Kerusi
Contoh Ujikaji : Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengukur saiz bayang-bayang.
Di dalam siasatan tersebut, jarak antara objek dengan sumber cahaya diubah manakala
kedudukan sumber cahaya ditetapkan malar.
Sumber
cahaya
Objek
Skrin
Jarak objek
dengan sumber
cahaya
Jarak objek
dengan skrin
Jo..ingga ac
5 mini
1. Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan antara jarak objek dari
sumber cahaya dengan saiz bayang-bayang
2. Nyatakan dua pemboleh ubah daripada penyiasatan ini?
i. jarak objek dari sumber cahaya
ii. Saiz bayang-bayang
3. Tulis satu hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi
dengan pemboleh bergerakbalas.
Jika jarak objek dari sumber cahaya bertambah maka
saiz bayang-bayang yang terbentuk akan berkurang
@
Semakin dekat jarak objek dengan sumber cahaya ,
semakin bertambah saiz bayang-bayang yang terbentuk
1. Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan antara masa dengan
panjang dan arah bayang-bayang
2. Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang di atas ?
Berkurang dan bertambah
3. Nyatakan hubungan antara kedudukan matahari dengan bayang-bayang.
4. Ramalkan saiz bayang-bayang jika
sumber cahaya menjauhi objek
Berkurang
5. Ramalkan saiz bayang-bayang jika
objek menghampiri skrin
Berkurang
6. Ramalkan saiz bayang-bayang jika
objek mendekati sumber cahaya
Bertambah
7. Ramalkan saiz bayang-bayang jika
sumber cahaya mendekati objek
Bertambah
Contoh Ujikaji: Rajah di bawah menunjukkan satu siasatan yang
dijalankan di padang bola Jengka Tujuh
20 cm
100 cm
20 cm
20 cm
3
0
c
m
20 cm
Barat Timur Barat Timur
Barat Timur Barat Timur
2
0
c
m
Apabila kedudukan matahari di sebelah timur, maka
arah bayang-bayang akan berada di sebelah barat dan
apabila kedudukan matahari di sebelah barat, maka
arah bayang-bayang akan berada di sebelah timur
*Skorpio - Tidak tunjuk arah
Utara
Utara
Selatan
Q
P
R
S
T
Bolehkah
murid
terangkan
proses yang
dinyatakan
Bolehkah
murid terangkan
jenis setiap mesin
dengan lebih
lanjut
?
?
R S T P Q
Gerhana bulan penuh : R
Gerhana bulan separa : Q dan S
Takrif : Suatu bentuk tenaga.
Tidak boleh dilihat tetapi kesannya
bolah dirasai dan diperhatikan
Takrif : Daya yang menentang
arah pergerakan objek
2 Jenis daya
Tarikan Tolakan
Gabungan daya
Contoh:
menarik
menolak
mengangkat
meregang
Contoh:
menggergaji
memulas
mendayung
mengepam
Contoh:
menolak
menyepak
melontar
menekan
Kesan Daya
Daya boleh gerakkan objek pegun
Daya boleh ubah pergerakan objek
Daya boleh ubah bentuk objek
GESERAN
wujud bila dua permukaan
bersentuh
Contoh:
Bola yang sedang bergerak
di atas lantai akhirnya
berhenti
Lantai
Bola
Daya geseran
Kesan
geseran
Faktor
yang
pengaruhi
geseran
Menghasilkan haba
Menghauskan
permukaan objek
Keadaan
permukaan
yang bersentuhan
Berat objek
Permukaan kasar Permukaan licin
Berat rendah Berat tinggi
Geseran tinggi Geseran rendah
Bulan