Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PENDAHULUAN

PROGRAM PROFESI NERS PSIK FK UNSRI


KeperawatanMedikalBedah

JUDUL KASUS
.
RUANG
..

Oleh
Nama : BETTI AULIA DOLOKSARIBU
NIM

: 04064891315005

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN


FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

LAPORAN
LAPORAN
RESUME
RESUME

2014

LAPORAN KASUS LENGKAP

PROGRAM PROFESI NERS PSIK FK UNSRI


KeperawatanMedikalBedah

JUDUL KASUS
.
RUANG
..

Oleh
Nama : BETTI AULIA DOLOKSARIBU
NIM

: 04064891315005

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN


FAKULTAS KEDOKTERAN

LAPORAN
LAPORAN
RESUME
RESUME

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2014
LAPORAN PENDAHULUAN
PROGRAM PROFESI NERS PSIK FK UNSRI
Keperawatan Medikal Bedah
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................