Anda di halaman 1dari 7

SUSUNAN ACARA UPACARA BENDERA

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRAHMANIRAHIM


UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH
HARI SENIN TANGGAL ______ TAHUN ______ SEGERA DIMULAI.
1

MASING-MASING PEMIMPIN BARISAN MENYIAPKAN


BARISANNYA.

PEMIMPIN UPACARA MEMASUKI LAPANGAN UPACARA.

PENGHORMATAN PESERTA UPACARA KEPADA PEMIMPIN


UPACARA
DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN BARISAN YANG PALING KANAN.

LAPORAN SETIAP PEMIMPIN BARISAN KEPADA PEMIMPIN


UPACARA.

PEMBINA UPACARA MEMASUKI LAPANGAN UPACARA.

PENGHORMATAN PESERTA UPACARA KEPADA PEMBINA


UPACARA DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN UPACARA.

LAPORAN PEMIMPIN UPACARA KEPADA PEMBINA UPACARA


BAHWA UPACARA SIAP DIMULAI.

PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DIIRINGI LAGU


INDONESIA RAYA.

MENGHENINGKAN CIPTA DIPIMPIN OLEH PEMBINA UPACARA.

10

PEMBACAAN TEKS PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG


DASAR TAHUN 1945 OLEH PETUGAS

11

PEMBACAAN TEKS PANCASILA, OLEH PEMBINA UPACARA


DIIKUTI OLEH SELURUH PESERTA UPACARA.

12

PEMBACAAN DASA PRASETYA SISWA YADIKA, DIIKUTI


OLEH SELURUH SISWA/I YADIKA

13

AMANAT PEMBINA UPACARA, PESERTA UPACARA


DIISTIRAHATKAN.

14

MENYANYIKAN LAGU WAJIB ............................ DAN MARS


YADIKA

15

PEMBACAAN DOA OLEH PETUGAS

16

LAPORAN PEMIMPIN UPACARA KEPADA PEMBINA UPCARA


BAHWA UPACARA TELAH SELESAI DILAKSANAKAN.

17

PENGHORMATAN KEPADA PEMBINA UPACARA DIMPIMPIN


OLEH PEMIMPIN UPACARA.

18

PEMBINA UPACARA MENINGGALKAN LAPANGAN


UPACARA.

19

DEWAN GURU DAN STAF KARYAWAN DAPAT


MENINGGALKAN LAPANGAN UPACARA

20

PENGHORMATAN KEPADA PEMIMPIN UPACARA DIPIMPIN


OLEH PEMIMPIN BARISAN YANG PALING KANAN.

21

PEMIMPIN UPACARA DAPAT MENINGGALKAN LAPANGAN


UPACARA

22

PENGUMUMAN-PENGUMUMAN.

23

UPACARA SELESAI, BARISAN DIBUBARKAN

DASA PRASETYA SISWA YADIKA


KAMISISWA SMA-SMK YADIKA SOREANG, SELALU :
1 BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.//
2 MENJADI PENGAMANPENGAMAL PANCASILA,DAN UNDANG

UNDANG DASAR 1945.//


3 PATUH DAN HORMAT KEPADA ORANG TUA,GURU DAN

PEMERINAH REPUBLIK INDONESIA.//


4 PATUH SERTA MELAKSANAKANTATA TERTIB SEKOLAH, BAIK

YANG TERTULIS MAUPUN YANG TIDAK TERTULIS.//


5 BERUSAHA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, MELAKSANAKAN

TUGAS DAN KEWAJIBAN SISWA,DENGAN KONSEKUEN DAN


PENUH RASA TANGGUNG JAWAB.//
6 MENGUTAMAKAN KEJUJURANKEDISIPLINAN, KESOPANAN,

KERAPIHAN DAN KEHARMONISAN, DALAM SEGALA


TINDAKAN DAN PERBUATAN.//
7 MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN SEKOLAH, SERTA

SALING MENGHORMATI SESAMA SISWA.//

8 MENGUTAMAKAN DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH,

MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DENGAN BAIK DAN


BENAR.//
9 BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN CITA-CITA YAYASAN ABDI

KARYA.//
10

MENGUTAMAKAN DAN MENDAHULUKAN KEPENTINGAN


ALMAMATER.//

PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /

Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA


REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ituialah hak segala bangsadan
oleh sebab itu,maka penjajahan diatas duniaharus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.//
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesiatelah
sampailah
kepada
saat
yang
berbahagiadengan
selamatsentosamengantarkan rakyat Indonesiake depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia,
yang merdeka,
bersatu,berdaulat,adil dan makmur.//
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasadan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas,maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan inikemerdekaannya.//
Kemudian daripada ituuntuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesiadan
seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut
melaksanakan
ketertiban
duniayang
berdasarkan
kemerdekaan,perdamaian
abadidan
keadilan
sosial,maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itudalam suatu
Undang-Undang Dasar negara Indonesia,yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesiayang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia,dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.//

Audzubillaahiminasysyaitoonirrojiim
Bismillaahirrohmaanirrohiim Alhamdulillaahirobbilalamiin
Wassholaatu wassalaamuala asyrofil ambiyaai walmursaliin waala aalihi
washohbihi ajmaiin...
Ya Allah Yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu
Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului
kami...
Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian diantara kami serta
berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam
mendidik kami
Ya Allah Yang Maha Pemurah
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama,
nusa dan bangsa
Ya Allah Yang Maha Kuasa
Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta
selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu daya
Ya Allah Yang Maha Bijaksana
Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami
memohon pertolongan , maka kabulkanlah doa dan permohonan dari
hamba- Mu yang lemah ini

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa


adzaabannaar Subhanaa rabbika rabbil izzati ammaa yashifuun
Wasalamun alal mursalin Walhamdulillahirabbilalamiin